Grupa społeczna - definicja

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1050
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Grupa społeczna - definicja - strona 1 Grupa społeczna - definicja - strona 2

Fragment notatki:


GRUPA SPOŁECZNA - dwie lub więcej osób, które komunikują się ze sobą i wzajemnie na siebie wpływają, szczególnie w bezpośrednich kontaktach, mają poczucie przynależenia nawzajem do siebie (myślą o grupie „my”) oraz mają wspólny cel.
Elementy grupy wpływające na jej dynamikę: struktura grupy, status, rola grupowa, pozycja społeczna, normy grupowe, interakcje
Struktura grupy - organizacja wewnętrzna:  pozycja społeczna - miejsce w grupie związane z funkcją, jaką osoba je zajmująca spełnia wobec całej grupy; rola społeczna - pewne zachowania, których grupa oczekuje od osób zajmujących określoną pozycję w grupie; status - prestiż, jakim obdarzane są role społeczne w grupie i poza nią; normy grupowe - reguły określające właściwe i niewłaściwe sposoby zachowania członków grupy; interakcje - wzajemne oddziaływania między członkami grupy: spójność - suma sił skłaniających jednostki do pozostawania grupy.   Dlaczego ludzie tworzą grupy: potrzeba przebywania z innymi;potrzeba wsparcia społecznego; realizacja przedsięwzięć. SPÓJNOŚĆ - suma sił skłaniających jednostki do pozostawania grupy, na siły te składają się: atrakcyjność innychczłonków;atrakcyjność wykonywanego wspólnie działania, zaangażowanie w działanie;atrakcyjność całej grupy, czyli jej prestiż, duma grupowa.Grupa jest tym bardziej spójna im trudniej do niej wejść, dlatego wiele grup tworzy rytuały przejścia - obrzędy inicjacyjne i okresy wstępne wymagające od aspirantów wiele wysiłku.
Wpływ mniejszości na większość może być skuteczny dzięki dwóm strategiom: konsekwentne odstępstwo - mniejszość wywiera skuteczny wpływ, jeżeli jest silnie zaangażowana w swoje poglądy, jeśli jest konsekwentna, nie zmienia swoich poglądów i prezentuje jednomyślność; dwufazowa strategia działania mniejszości - w pierwszej fazie mniejszość zachowuje swoje poglądy dla siebie, a na zewnątrz ulega większości, w celu uzyskania jej zaufania i akceptacji. Gdy nadejdzie właściwa chwila, mniejszość ujawnia swoje poglądy sprzeczne z opinią większości, którą teraz łatwiej będzie mogła przekonać ze względu na uzyskane zaufanie.
Oddziaływanie większości/mniejszości: uleganie - konformizm zewnętrzny, czyli publiczne powtarzanie opinii większości przy niekoniecznej  prywatnej ich akceptacji - jest wynikiem wpływu większości; konwersja - nawrócenie, rzeczywista zmiana poglądów, niekoniecznie ujawniana w opiniach publicznie głoszonych przez jednostkę - jest wynikiem wpływu mniejszości.
Różnice między mniejszością i większością:-mniejszość jest z natury bardziej wyrazista, w większym stopniu przyciąga uwagę, dzięki czemu jednostka lepiej przetwarza jej komunikaty i lepiej je pamięta;-mniejszość jest mniej wiarygodna od większości;-niezłomność mniejszości jest bardziej jednoznaczna niż większości - mniejszość głosi swoje poglądy wbrew wszystkim, ponieważ w nie wierzy.

(…)

….
FACYLITACJA I HAMOWANIE SPOŁECZNE
Wpływ obecności innych na funkcjonowanie zadaniowe: efekt facylitacji społecznej - czyli efekt ułatwienia społecznego; wzrost poziomu wykonania zadań pod wpływem obecności innych;efekt hamowania społecznego - spadek poziomu wykonania zadania w porównaniu z działaniem w pojedynkę.
Teza Zająca: obecność innych podnosi skuteczność działania w zadaniach łatwych, a obniża…
… charakteryzujący się płynną, elastyczną strukturą, przewagą więzi osobowych, brakiem formalnie wytyczonych zadań do zrealizowania, nieformalną kontrolą społeczną.Grupa pierwotna - podstawowa, uniwersalna dla wszystkich społeczeństw grupa społeczna, do której jednostki spontanicznie przynależą, jak rodzina, krąg sąsiedzki czy grupa rówieśnicza[1]. Cechuje ją kilka istotnych cech: niewielka liczba członków, bezpośrednie interakcje, duża trwałość, wielofunkcyjność, niewyspecjalizowany charakter kontaktów, duża zażyłość między członkami takiej grupy i mają duże znaczenie dla tożsamości jednostki, która z nimi się identyfikuje.Grupa wtórna - typ grupy społecznej przeciwstawny wobec grupy pierwotnej. Charakteryzuje się względnie małą trwałością i wielością członków. Grupy wtórne tworzone są dla osiągnięcia określonego celu, charakteryzują się formalnym i rzeczowym typem więzi, przy czym komunikacja między członkami grupy ma charakter nieosobowy (np. partie polityczne). Często grupy wtórne rozwiązywane są po zrealizowaniu określonego celu, do którego zostały powołane. 

… wzrasta wraz z trudnością zdobycia odpowiednich referencji. Często kryterium uwzględnianym przy rekrutacji nowych członków jest ich pochodzenie np. arystokratyczne, a więc wynikające ze statusów przypisanych jednostek. Mogą to być grupy oparte na statusach osiąganych np. różnego rodzaju stowarzyszenia himalaistów, przedsiębiorców itd.Grupa inkluzywna - typ grupy społecznej przeciwstawny wobec grupy
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz