Dr Sylwester Kowalski - strona 6

Płeć i seksualność

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Sylwester Kowalski
 • Socjologia
Pobrań: 140
Wyświetleń: 980

Płeć - termin właściwy dla świata ożywionego. W najbardziej podstawowym wymiarze odnosi się do różnicy fizycznej, biologicznej i psychicznej w sferze seksualnej, której podstawowym wyznacznikiem jest rola w funkcjach prokreacyjnych: żeńskich i męskich. W odniesieniu do zwierząt mówi się o samcach...

Przestępstwa i kryminologia

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Sylwester Kowalski
 • Socjologia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1421

Dewianci to teoretycznie to ludzie nie żyjący zgodnie z regułami, których nie przestrzega społeczeństwo. Nie mieszczą się w ramach, które większość z nas uznałaby za granicę dopuszczalności. W socjologii to pojecie trudno zdefiniować. Dlaczego? Przykład: Kevin Mitnick, haker, wg. Władzy jeden z n...

Rasa, etniczność i migracja

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Sylwester Kowalski
 • Socjologia
Pobrań: 378
Wyświetleń: 2226

Rasa człowieka - to kategoryzacja populacji ludzkich na grupy w zależności od cech dziedzicznych. podziały opierają się na zew, rzucających się w oczy cechach: kolor skóry, kształt czaszki lub twarzy, wzrost, kształt i

Rodzina - definicja i życie rodzinne

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Sylwester Kowalski
 • Socjologia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1092

Więzy rodzinne, rodzina i małżeństwo są ze sobą ściśle powiązane ze względu na ich kluczowe znaczenie dla socjolodii i antropologii. Więzy rodzinne abejmują pokrewieństwo genetyczne i związki, które winikają malżeństwa. Rodzina jest to grupa spokrewnionych i spowinowaconych osób, które dzielą obo...

Berkeley George-życiorys

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Sylwester Kowalski
 • Filozofia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 595

Berkeley George (1685 -1735), filozof irlandzki. Duchowny anglikański. W latach 1700-1707 studiował w Dublinie. Od 1709 pełnił różne funkcje kościelne w Dublinie i Londynie. 1729-1731 prowadził działalność misyjną w Ameryce Północnej. Od 1734 biskup Cloyn (Irlandia). Przedstawiciel brytyjskiego emp...

Cywilizacyjne wizje

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Sylwester Kowalski
 • Filozofia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 539

Cywilizacyjne wizje, pojawiające się w literaturze naukowej koncepcje i prognozy dalszego rozwoju świata. Próby nasiliły się w 2. połowie XX w. Było to związane ze skomplikowaną sytuacją międzynarodową, a także z uświadomieniem sobie globalnych problemów i pojawieniem się nowej techniki umożliwiają...

Dwa nurty filozofii

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Sylwester Kowalski
 • Filozofia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1470

DWA NURTY FILOZOFII (dwie linie): Dwa zasadnicze nurty wykrystalizowały się już w Starożytności. Dwa zasadnicze koncepcje, ujęcia przedmiotu i zadań, które w różnej postaci utrzymały się do dziś: 1. Jońsko - demokryteńska. Pierwsza z nich zrodziła się w szkole tzw. Jońskiej, a swa rozwiniętą postać...

Egzystencjalizm-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Sylwester Kowalski
 • Filozofia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1134

Egzystencjalizm , kierunek filozoficzny, którego początki sięgają lat czterdziestych XIX w. Impuls do jego rozwoju dał S. Kierkegaard . Wg niego zadaniem filozofii miało być dociekanie tego, co w człowieku egzystencjalnie jednostkowe, co b...

Ekonomia marksistowska

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Sylwester Kowalski
 • Filozofia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 707

Ekonomia marksistowska Fundamentem ekonomii marksistowskiej była przeprowadzona przez K. Marksa dogłębna krytyka rynkowej gospodarki kapitalistycznej ( gospodarka rynkowa ), zawarta w wielu jego pracach, przede wszystkim w  Kapitale . Wykorzystując przejętą z 

Epikureizm-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Sylwester Kowalski
 • Filozofia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 805

Epikureizm , hellenistyczny system filozoficzny , którego twórcą był Epikur i który wypływał z dwóch źródeł: A) kultu życia i pragnienia szczęścia. B) z trzeźwej postawy umysłu, ufającego temu,...