Dr Sylwester Kowalski

note /search

Buddyzm - Religia

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Filozofia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1232

BUDDYZM 2500 lat temu w północno - zachodnich Indiach, obok aktualnego Nepalu, urodził się Budda. Znaczną część swojego życia wędrował, wraz z uczniami, po północnych Indiach, nauczając zasad swojej religi. Po latach, nauki Buddy zostały spisane w księdze zwanej Kandziur, składającej się ze stu oś...

Drogi do nirvany.

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Filozofia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 847

DROGI DO NIRVANY: Właściwe zrozumienie - polega na poznaniu przyczyn nieszczęść. Wymaga to poznania: cierpienia, przyczyn cierpienia, sposobów zapobiegania cierpieniu i sposobów postępowania chroniących przed cierpieniem. Właściwy pogląd - polega na zbliżaniu się do Dharmy, czyli prawdziwej natur...

Grecka myśl społeczna.

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Filozofia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 826

GRECKA MYŚL SPOŁECZNA -grecka myśl społeczna charakteryzowała się systematycznością - jako pierwsza zdawała sobie pytanie dotyczące organizacji świata ludzkiego - przechodziła od naiwnego monizmu(społ żyją w zaklętym kręgu tabu, praw i zwyczaj...

Machiavelli i Makiawelizm.

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Filozofia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 854

Machiavelli Makiawelizm  (od nazwiska włoskiego filozofa  Machiavellego ) - w  psychopatii  cecha osobowości, polegająca m.in. na braku uczuć wyższych, instrumentalnym traktowaniu innych i chłodnych relacjach interpersonalnych.Osoby by z tą cechą osobowości często manipulują innymi, chcąc osiągnąć ...

Platon - krótka informacja.

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Filozofia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1162

PLATON(427-347 r.p.n.e) Arystoteles; Aristokles -urodził się w Atenach, w jednym z najznakomitszych rodów ateńskich -największy uczeń Sokratesa -strasznie nieufny demokracji -założył Akademię Platońską - przetrwała do 529rne, zamknięta przez Justyniana -autor 36 dialogów między innymi ,Państw...

Podział ludzi wolnych.

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Filozofia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 644

PODZIAŁ LUDZI WOLNYCH: - znakomici (bogaci, oligarchowie), - stan średni - lud prosty (bez majątku). Klasa pośrednia tzw. stan średni, i właśnie z tej warstwy Arystoteles tworzy klasę najważniejszą, na tej klasie oparte jest państwo (greckie polis). Posiada najwięcej cech pozytywnych. Jest złotym ś...

Podział społeczeństwa.

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Filozofia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 518

PODZIAŁ SPOŁECZEŃSTWA -FILOZOFOWIE I MĘDRCY najważniejsze władza- kultura ducha. Naciska na sport w wieku 20 lat przerodził się w selekcję na zdolnych (dalsza nauka) i niezdolnych. Najzdolniejsi bd sprawowac funkcje publiczne(35-50 rok zycia), po 50 roku przechodzą do elity(są w stanie połączyc wie...

Podział sprawiedliwości.

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Filozofia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 707

PODZIAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI: 1. Ogólna (formalna) - zagwarantowana normami prawnymi. 2. szczegółowa (materialna) - wynik polityczna sprawiedliwość obywatela w zakresie słuszności i obowiązków obywateli. Sprawiedliwość polityczna - (dziś rządy prawa) gwarancja równości wszystkich wobec prawa. Dzieli ją ...

Podział władzy Arystotelesa.

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Filozofia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 630

Arystoteles zarysował podział władzy, w każdym państwie istnieją czynniki podstawowe: - Obradujący - (najważniejszy czynnik) dzisiejsza legislatywa (władza decyduje o pokoju lub wojnie, o każe śmierci, o sojusznikach, i na jakich warunkach i komu konfiskujemy majątek, o wyborze urzędników państwowy...

Powstawanie państwa.

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Filozofia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 679

POWSTAWANIE PAŃSTWA -człowiek nie jest samowystarczalny i musi zyc we wspólnocie. Powstanie państwa, jego budowa związana jest z 3 potrzebami: wytwarzanie pożywienia, mieszkanie, ubrania itp. -By wszystkie rzeczy wytwarzac potrzebni są ludzie rożnych specjalności, którzy się tym zajmują(rolnicy, ...