Dr Stanisława Drabek

Ubezpieczenia życiowe

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Stanisława Drabek
 • Ubezpieczenia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 581

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Ryzyko w ubezpieczeniach na życie, Funkcje ubezpieczeń na życie, Ubezpieczenia ochronne, Klasyfikacja ubezpieczeń na życie, Ubezpieczenie na życie z funduszem kapitałowym....

Zasady ubezpieczeń społecznych

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Stanisława Drabek
 • Ubezpieczenia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 665

Ubezpieczenie to w najogólniejszym znaczeniu tego słowa “urządzenie mające na celu ochronę przed czymś, zapobiegające czemuś”. Ubezpieczenia społeczne są formą zabezpieczenia się poszczególnych grup ludności od wystąpienia konkretnych rodzajów ryzyka życiowego ( np. choroby, śmierci, kalectwa .)...

Reforma ubezpieczeń społecznych - Trzy filary

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Stanisława Drabek
 • Ubezpieczenia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1554

Emerytury przed 1999 rokiem Do 1 stycznia 1999 roku, kiedy rozpoczęła się w Polsce reforma systemu emerytalnego, funkcjonował tzw. system zdefiniowanego świadczenia. Głównym założeniem tego systemu było wypłacanie świadczeń emerytalnych z bieżących składek pobieranych przez ZUS od osób czynnych zaw...

Reforma ubezpieczen spolecznych

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Stanisława Drabek
 • Ubezpieczenia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 700

1. Reforma ZUS Od 1 stycznia 1999 roku nie ma już jednej składki ubezpieczeniowej wpłacanej do ZUS. Nadal podstawę jej obliczania stanowi wysokość wynagrodzenia, ale składkę podzielono na cztery części: - emerytalną (19,52 proc.) - składka wypłacana po połowie przez pracownika i pracodawcę; - ren...

Renty i zasiłki z ZUS - reforma systemu ochrony zdrowia

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Stanisława Drabek
 • Ubezpieczenia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 665

Wstęp Z dniem 1 stycznia 1999 roku weszły w życie dwie reformy w sferze zabezpieczenia społecznego w Polsce: reforma systemu ochrony zdrowia - polegająca na zastąpieniu dotychczasowego systemu publicznej służby zdrowia systemem ubezpieczenia zdrowotnego, opartym o odrębną składkę reforma systemu ...

Renty i zasiłki

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Stanisława Drabek
 • Ubezpieczenia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 798

Renty i zasiłki z Ubezpieczenia Społecznego SPIS TREŚCI Wstęp 3 Renty 4 Renty z tytułu niezdolności do pracy 5 Renty rodzinne 5 Renta szkoleniowa 6 Zasiłki 7 Zasiłek chorobowy 7 Zasiłek porodowy 8 Zasiłek macierzyński 8 Zasiłek ...

Rola i istota systemu ubezpieczeń w Polsce - Powszechne Towarzystwo Em...

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Stanisława Drabek
 • Ubezpieczenia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1309

1. Stan systemu przed 01.01.1999 r. W chwili obecnej dla znacznej części naszego społeczeństwa obowiązuje system ubezpieczeń społecznych o charakterze mieszanym czyli repartycyjno - kapitałowym. System emerytalny w Polsce do 1 stycznia 1999 roku był systemem repartycyjnym, który funkcjonował na zas...

Rola ryzyka w działalności gospodarczej - Ubezpieczenie

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Stanisława Drabek
 • Ubezpieczenia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 847

Rola ryzyka w działalności gospodarczej. Działania i instytucje zabezpieczające przedsiębiorstwa przed ryzykiem Niepewność i ryzyko Każdej działalności ludzkiej towarzyszy ryzyko. Stała obecność niepewności i ryzyka ma zasadnicze znaczenie dla zrozumienia mechanizmów działalności gospodarczej, a ...

Rynek ubezpieczeń w systemie finansowym

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Stanisława Drabek
 • Ubezpieczenia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 525

Powiązania sektora ubezpieczeń z innymi sektorami gospodarki Porównanie z rynkiem europejskim Sytuacja polskiego rynku ubezpieczeniowego Problemy gospodarki finansowej zakładu ubezpieczeń Lokaty towarzystw ubezpieczeniowych Zakończenie Powiązania sektora ubezpieczeń z innymi sektorami gospodarki ...

Rynek ubezpieczeniowy w Polsce - Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Stanisława Drabek
 • Ubezpieczenia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 812

RYNEK UBEZPIECZENIOWY W POLSCE W krajach wysokorozwiniętych wielkość rynku ubezpieczeń wynosi 8-12% PKB. W USA aktywa zarządzane przez sektor ubezpieczeniowy są wyższe od aktywów sektora bankowego. Jest to jeden z najistotniejszych sektorów gospodarki i filar systemu finansowego. W skali makroekono...