Reforma ubezpieczen spolecznych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 714
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Reforma ubezpieczen spolecznych - strona 1 Reforma ubezpieczen spolecznych - strona 2 Reforma ubezpieczen spolecznych - strona 3

Fragment notatki:


1. Reforma ZUS Od 1 stycznia 1999 roku nie ma już jednej składki ubezpieczeniowej wpłacanej do ZUS. Nadal podstawę jej obliczania stanowi wysokość wynagrodzenia, ale składkę podzielono na cztery części: - emerytalną (19,52 proc.) - składka wypłacana po połowie przez pracownika i pracodawcę; - rentową (13 proc.) - również wpłacana po połowie przez pracownika i pracodawcę; - chorobową, co dotyczy też macierzyństwa (2,45 proc.) - składka będzie płacona wyłącznie przez pracownika; - wypadkową - dotyczy wypadków przy pracy i chorób zawodowych (pod koniec stycznia Sejm chciał ją zmienić z 2,03 na 1,62 proc.) - będzie płacona wyłącznie przez pracodawcę. W zależności od tego, kim jest ubezpieczony płacić ma cztery, trzy lub dwie składki ubezpieczeniowe. Wszystkie cztery są opłacane za pracowników. Dobrowolnie na wypadek choroby ubezpieczyć się mogą na przykład zatrudnieni na podstawie umowy o pracę nakładczą, umowy-zlecenia lub agencyjnej; osoby prowadzące pozarolniczą działalność oraz duchowni. Po to, by pracownicy "zapłacili" swoją część składek w styczniu 1999 roku, ich wynagrodzenie zostało ubruttowione, czyli podniesione o ponad 23 proc. (dokładnie o 23,0146). Nadal wszystkie formalności związane z opłacaniem składek spoczywają na pracodawcy. 2. Rejestrowanie wpłat Najwięcej zmian związanych z funkcjonowaniem ZUS dotyczy sposobu rejestrowania składek oraz obliczania emerytur. Każdy ubezpieczony ma mieć (założone w ciągu pół roku) konto ubezpieczeniowe, a na nim rejestrowane wszystkie wpływające i należne składki. Każdy otrzyma numer ubezpieczeniowy (jest nim PESEL). Identyfikator dostanie także zakład pracy wpłacający składki za pracownika. Oprócz kont indywidualnych powstają konta dla firm (dla pracodawców) - płatników składek. Składki (oprócz części przekazanej do funduszu kapitałowego, jeśli tak zdecyduje ubezpieczony) nadal wydawane będą na bieżące emerytury czy renty. Pozostanie jednak dokumentacja, ile wpłaciliśmy i w jakim czasie. Składki będą waloryzowane cztery razy w roku o 75 proc. wzrostu funduszu płac (czyli o 75 proc. wszystkich składników wynagrodzenia, od których odprowadza się składki ubezpieczeniowe). 2. Wyliczanie wysokości składek Pieniądze jakie do tej pory ubezpieczeni wpłacali do ZUS, będą miały wpływ na przyszłą emeryturę na ich podstawie obliczony zostanie "kapitał początkowy". Dla każdego ubezpieczonego zostanie obliczona emerytura według starych zasad, tak jakby przechodził na nią 31 grudnia 1998 roku. Do jej obliczenia potrzebne będą informacje o wysokości zarobków z dziesięciu kolejnych lat pracy. ZUS na obliczenie kapitału ma 5 lat. Hipotetyczna emerytura zostanie pomnożona przez liczbę miesięcy średniego dalszego trwania życia powyżej 62 lat. Kapitał początkowy zostanie wpisany do przyszłej emerytury wypłacanej z ZUS. Emerytura lub renta wypłacana w nowym systemie nadal nie będzie mogła przekroczyć wartości 250 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Jednak składka na te ubezpieczenia (emerytalne i rentowe) są płacone od zarobków nie przekraczających 250 proc. przeciętnego wynagrodzenia. W rzeczywistości wygląda to tak, iż składki są potrącane co miesiąc. Gdy w którymś miesiącu, na przykład we wrześniu, okaże się, że pracodawca zapłacił już składkę od naszych dochodów, które wynoszą 30-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, to w październiku, listopadzie i w grudniu mie będzie za nas płacił składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

(…)

emerytalne. Są to ubezpieczenia dobrowolne, gdzie oszczędzać (na zasadach kapitałowych) mają pracownicy tego samego zakładu, kilku firm czy całej branży. Przewidziane są: 1) pracowniczy fundusz emerytalny, 2) umowa o wnoszeniu przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego, 3) umowa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników z zakładem ubezpieczeń, 4) umowa o wnoszeniu przez pracodawcę składek pracowników, którzy staną się członkami towarzystwa ubezpieczeń wzajmenych będącego stroną tej umowy. W dwóch ostatnich przypadkach umowy mogą być zawierane tylko w celu ubezpieczenia na życie związanego z funduszem inwestycyjnym. Decyzję o powstaniu programu podejmuje pracodawca, w porozumieniu ze związkami zawodowymi lub reprezentacją pracowników. Warunki przystąpienia do programu muszą…
…, związkami zawodowymi i pracodawcami na temat zasad emerytur pomostowych. 3. Otwarte fundusze emerytalne Urodzeni po 31 grudnia 1968 roku są skazani na reformę. Otrzymają emeryturę z dwóch źródeł: z ZUS oraz z otwartego funduszu emerytalnego. W dotychczasowy system repartacyjny (polega na tym, że bieżące emerytury są wypłacane ze składek pochodzących z wynagrodzenia osób aktualnie pracujących) wpisano część…
…. 30-50 latkowie muszą zastanowić się (mają czas do końca 1999 roku), czy chcą przystąpić do otwartych funduszy emerytalnych. Jeśli się zdecydują, przekażą do któregoś z nich 7,3 z 19,52 punktów procentowych składki emerytalnej. Gdy podejmą podejmą ostateczną decyzję, nie będą mogli zażyczyć sobie, by cała składka emerytalna ponownie wpłacana była do ZUS. Mogą za to zmieniać fundusz (co dwa lata, bez…
… z dnia 13.10.1998 oraz ustawa z 17.12.1998 o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Do tego dochodzą jeszcze rozliczne rozporządzenia oraz inne ustawy regulujące kwestie dotyczące funkcjonowanie np. OFE (Otwartych Funduszy Emerytalnych). Na samym początku warto zwrócić uwagę na to, że pomimo aż dwóch systemowych ustaw, ustawy te nie regulują wszystkich spraw związanych…
… być możliwe do spełnienia przez połowę zatrudnionych. Pracodawca musi uzyskać zgodę pracownika na jego udział w programie: od składki pracownika płaci podatek dochodowy, ponieważ traktowana jest jako jego dochód. Przyszłe zaś świadczenia nie będą opodatkowane. O wysokości składek na pracowniczy program emerytalny decyduje pracownik: od składki podstawowej - ustalonej na poziomie 7 proc. wynagrodzenia - pracownik nie płaci składki obowiązkowej na ZUS. Kwoty wydane przez pracodawcę na stworzenie i "obsługę" pracowniczego programu emerytalnego są kosztami uzyskania przychodu. 5. Wnioski
Reforma ubezpieczeń społecznych weszła w życie 1 stycznia 1999 r. Od tego czasu minęły już 2 lata, można więc przyjrzeć się, jakie są efekty tej reformy. Reforma ta to w praktyce przede wszystkim ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych…
… może mieć jednak niższą emeryturę). Gdy pracownik stara się np. o odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy wystarczy, że zakład pracy oświadczy, że składki za pracownika zostały opłacone. No chyba, że pracownik pracuje w firmie zatrudniającej poniżej 20 osób. Wtedy jeśli pracodawca nie opłacił za niego składki może mieć pecha i nie dostać odszkodowania nawet jeśli lekarz orzecznik uzna trwały bądź…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz