Reforma ubezpieczeń społecznych - Trzy filary

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1638
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Reforma ubezpieczeń społecznych - Trzy filary - strona 1 Reforma ubezpieczeń społecznych - Trzy filary - strona 2 Reforma ubezpieczeń społecznych - Trzy filary - strona 3

Fragment notatki:

Emerytury przed 1999 rokiem Do 1 stycznia 1999 roku, kiedy rozpoczęła się w Polsce reforma systemu emerytalnego, funkcjonował tzw. system zdefiniowanego świadczenia. Głównym założeniem tego systemu było wypłacanie świadczeń emerytalnych z bieżących składek pobieranych przez ZUS od osób czynnych zawodowo. Zasadniczą cechą systemu repatriacyjnego, która okazała się wadą, był brak powiązania pomiędzy wysokością płaconej składki na ubezpieczenie społeczne a wysokością przyszłego świadczenia emerytalnego. Powodowało to uprzywilejowanie niektórych grup pracowników pod względem osiągania wieku emerytalnego i wysokości emerytury. Ten system oznaczał wynagradzanie jednych ubezpieczonych kosztem innych. Wzrost liczby emerytów i rencistów, którym po 1991 roku przyznano świadczenia, przy jednoczesnym spadku liczby ubezpieczonych oraz wysokim obciążeniu składkami na ubezpieczenie społeczne - które w 1998 roku wynosiło 45% - to główne przyczyny, które doprowadziły do trudności w utrzymaniu płynności finansowej Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, z którego wypłacane są emerytury, renty i różnego rodzaju zasiłki. Ten system stawał się coraz bardziej niewydolny - ze względu na spadek liczby osób pracujących w stosunku do osób korzystających ze świadczeń emerytalno-rentowych. W ciągu kilku lat zabrakłoby pieniędzy na nowe emerytury. W opinii analityków, gdyby nie została przeprowadzona w Polsce reforma systemu emerytalnego, to w 2020 roku wydatki na świadczenia emerytalne i rentowe stanowiłyby 22% PKB.
Zasadnicze wady starego sy stemu emerytalnego nie gwarantowanie bezpieczeństwa osobom ubezpieczonym - brak zapewnienia godziwych dochodów na starość,
wysoka składka obniżająca konkurencyjność polskich przedsiębiorstw,
nie limitowana składka na ZUS - składka stanowiła 45% zarobków, bez względu na ich wysokość,
odgórnie limitowana wysokość emerytury - nie mogła przekroczyć 250% przeciętnego wynagrodzenia,
nie inwestowanie składek,
brak równowagi uprawnień emerytów w wyniku przywilejów branżowych,
potrzeba dotowania systemu z budżetu państwa, czyli z pieniędzy wszystkich podatników.
Reforma emerytalna Ile wpłaciłeś, tyle otrzymasz Zreformowany, trójfilarowy system emerytalny jest wdrażany w Polsce od 1 stycznia 1999 roku. Generalną jego zasadą jest teza: "ile wpłaciłeś, tyle otrzymasz". Kobieta nabywa prawo do emerytury w wieku 60 lat, a mężczyzna w wieku 65 lat.
Akty prawne reformy Trzon prawny nowego systemu stanowią: Ustawa o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych z dnia 28.08.1997r.
Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 17.12.1998r.
Ustawa o Pracowniczych Programach Emerytalnych z dnia 22.08.1997r.


(…)

… świadczeń emerytalnych zależy od wysokości uzbieranego kapitału. W wyniku reformy rozpoczęły działalność prywatne Otwarte Fundusze Emerytalne, których zadaniem jest gromadzenie i inwestowanie środków przeznaczonych na emerytury. Cechą nowego systemu jest także to, że dzięki indywidualnym kontom w ZUS i w OFE osoby ubezpieczone mogą kontrolować wysokość zgromadzonego kapitału na przyszłą emeryturę.
Reforma…
… jedynie corocznej waloryzacji o realny wzrost cen i usług. Wysokość emerytury z I filaru będzie zależała od sumy wszystkich zwaloryzowanych składek oraz wieku przejścia na emeryturę. Minimalna emerytura będzie równa 28% średniej płacy. Wypłaty emerytur dla uczestników I filaru są w 100% gwarantowane przez Skarb Państwa.
II filar działa w oparciu o Otwarte Fundusze Emerytalne, którymi zarządzają…
…. Natomiast osoby urodzone przed 1 stycznia 1969, które przed końcem 1999 roku nie podlegały obowiązkowi ubezpieczenia społecznego i które w dniu powstania obowiązku ubezpieczenia nie miały ukończonych 50 lat, mają 6 miesięcy na wybór funduszu emerytalnego od momentu powstania obowiązku ubezpieczenia. Jeśli w tym terminie nie dokonają wyboru otwartego funduszu emerytalnego, w przyszłości będą otrzymywały emeryturę…
… zreformowany Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Oparty jest on na tzw. umowie pokoleniowej. Przynależność do I filaru jest obowiązkowa. Każdy ubezpieczony ma indywidualne konto w ZUS, na które trafia większa część składki potrącanej z poborów - 12,22% wynagrodzenia. Składki w tym systemie są opłacane zarówno przez pracodawcę jak i pracownika. Pieniądze gromadzone na kontach w ZUS nie są inwestowane, podlegają…
… roku o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz.U. Nr 139 z 1997 roku, poz. 934, z późn. zm.)
Ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 roku o pracowniczych programach emerytalnych (Dz.U. Nr 139 z 1997 roku, poz. 932, z późn. zm.).
I filar Jest to zreformowany Zakład Ubezpieczeń Społecznych. System jest obowiązkowy, oparty na umowie pokoleniowej, zarządza nim państwo. Emerytura wypłacana z ZUS pochodzić…
… towarzystwa.
Akwizycja na rzecz OFE Akwizycję na rzecz otwartego funduszu mogą prowadzić: banki,
zakłady ubezpieczeń,
podmioty prowadzące działalność maklerską,
agenci ubezpieczeniowi,
podmioty prowadzące działalność brokerską,
Poczta Polska,
spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe.
Akwizycję mogą prowadzić tylko osoby fizyczne wpisane do rejestru osób uprawnionych do wykonywania czynności akwizycyjnych…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz