Dr Stanisława Drabek - strona 2

Ryzyko - czym jest i jakie są jego rodzaje - Ryzyko walutowe

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Stanisława Drabek
 • Ubezpieczenia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 903

Ryzyko - rodzaje ryzyka i miary ryzyka Ryzyko (risk) to prawdopodobieństwo poniesienia straty, związane z podjęciem określonej decyzji gospodarczej. Ryzyko jest miarą niepewności dochodów, oczekiwanych w przyszłości jako efekt określonej inwestycji kapitału. Wymienia się różne rodzaje ryzyk, różne ...

Ryzyko ubezpieczeniowe - Wartość rzeczywista i upłynniona

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Stanisława Drabek
 • Ubezpieczenia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 749

RYZYKO - PERMAMENTNY SKŁADNIK CAŁEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DEFINICJA RYZYKA: WILLET (EKONOMICZNA TEORIA) - RYZYK - COŚ OBIEKTYWNE, SKORELOWANE Z SUBIEKTYWNĄ NIEPEWNOŚCIĄ KNIGHT- JEŚLI ZNANY JEST STOPIEŃ NIEPEWNOŚCI TO NIEPEWNOŚĆ STAJE SIĘ RYZYKIEM NIEPEWNOŚĆ MIERZALNA - RYZYKO RYZYKO - SZCZE...

Skłonność do podejmowania ryzyka - Poziom aspiracji

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Stanisława Drabek
 • Ubezpieczenia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 833

RYZYKO I. Wprowadzenie W dzisiejszej szybko zmieniającej się rzeczywistości, nie mamy czasu na podejmowanie decyzji w stu procentach przemyślanych, nie nadążamy z kalkulacją potencjalnych zysków i strat, a pędzący wokół nas ludzie oczekują od nas sprawności i zdecydowania. W takich okolicznościach ...

System emerytalny

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Stanisława Drabek
 • Ubezpieczenia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 847

Dlaczego poprawienie obecnego systemu nie wystarcza? Ponieważ zasadnicze wady systemu wynikają z jego konstrukcji. Funkcjonują dwa różniące się modele: System oparty na umowie pokoleniowej, (tzw. repartycyjny), w kt wpłacane przez pracujących składki są przeznaczone na wypłatę bieżących świadczeń...

Ubezpieczenia społeczne

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Stanisława Drabek
 • Ubezpieczenia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 840

Ryzyko - to niepewność co do określonego zdarzenia w warunkach 2 lub więcej możliwości. Ryzyko to ubezpieczona osoba lub przedmiot. W obrębie działalności ubezpieczeniowej mamy do czynienia z różna naturą ryzyka: ryzyko nie jest czymś jednorodnym np. ten sam kataklizm wywołuje różne skutki na r...

Ubezpieczenia gospodarcze

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Stanisława Drabek
 • Ubezpieczenia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 770

Pojęcie, funkcje i klasyfikacja ubezpieczeń gospodarczych 1.1. Rys historyczny ubezpieczeń W okresie wspólnoty pierwotnej składki zdarzeń losowych są pokrewne w drodze zbiorowego wysiłku całej wspólnoty . Gdyż gospodarstwo jest wspólne i stratę odczuwa cała wspólnota, a nie tylko pojedyncza jed...

Ubezpieczenia majątkowe

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Stanisława Drabek
 • Ubezpieczenia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 679

Ubezpieczenia majątkowe Według definicji zawartej w Kodeksie Cywilnym (art.821) przedmiotem ubezpie­czenia majątkowego może być mienie albo odpowiedzialność cywilna. Ograniczenie przedmiotu ubezpieczenia majątkowego wyłącznie do odpowiedzialności cywilnej i mienia (czyli materialnych składników ...

Ubezpieczenia na życie

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Stanisława Drabek
 • Ubezpieczenia
Pobrań: 112
Wyświetleń: 665

CHARAKTERYSTYKA RYNKU UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE Najwcześniejsza znana, udokumentowana umowa ubezpieczenia na życie została zawarta 18 czerwca 1583 r. Przez Office of Insurance w budynku Royal Exchange w Londynie. Ubezpieczonym był Will...

Ubezpieczenia społeczne

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Stanisława Drabek
 • Ubezpieczenia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 532

Działalność marketingowa Otwartego Funduszu Emerytalnego jako nowej instytucji na rynku ubezpieczeń emerytalnych. Działalność marketingowa Otwartego Funduszu Emerytalnego Commercial Union Polska Reforma Systemu Ubezpieczeń Społecznych 1 stycznia 1999r. weszła w życie Reforma systemu ubezpiecze...