Renty i zasiłki z ZUS - reforma systemu ochrony zdrowia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 665
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Renty i zasiłki z ZUS - reforma systemu ochrony zdrowia - strona 1 Renty i zasiłki z ZUS - reforma systemu ochrony zdrowia - strona 2 Renty i zasiłki z ZUS - reforma systemu ochrony zdrowia - strona 3

Fragment notatki:

Wstęp Z dniem 1 stycznia 1999 roku weszły w życie dwie reformy w sferze zabezpieczenia społecznego w Polsce:
reforma systemu ochrony zdrowia - polegająca na zastąpieniu dotychczasowego systemu publicznej służby zdrowia systemem ubezpieczenia zdrowotnego, opartym o odrębną składkę
reforma systemu ubezpieczeń społecznych - w tym, w pierwszym etapie, gruntowna reforma systemu emerytalnego, polegająca na wprowadzeniu dwóch obowiązkowych filarów, z których pierwszy finansowany jest metodą repartycyjną, natomiast drugi metodą kapitałową Reforma ubezpieczeń społecznych wprowadzona ustawą z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych, poza reformą systemu emerytalnego, oznacza również: reformę organizacyjno - finansową, polegającą na wyodrębnieniu, w ramach Funduszu Ubezpieczeń Społecznych:
funduszu emerytalnego - ze składką 19,52% podstawy wymiaru
funduszu rentowego - ze składką 13% podstawy wymiaru
funduszu chorobowego - ze składką 2,45% podstawy wymiaru
funduszu wypadkowego - ze składką docelowo od 0,40% do 8,12% podstawy wymiaru
jak też wprowadzeniu podziału składki między pracownika pracodawcę, w miejsce składki dotychczas opłacanej wyłącznie przez pracodawcę
wprowadzenie systemu indywidualnej ewidencji ubezpieczonych i płatników składek - pozwalającego na gromadzenie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, w swych zasobach danych informacji niezbędnych dla ustalenia uprawnień i wypłaty świadczeń z ubezpieczenia społecznego
reformę organizacyjną Zakład Ubezpieczeń Społecznych - jako instytucji ubezpieczeniowej, której powierzono administracyjne wdrażanie zmian
Ubezpieczenie społeczne obejmuje praktycznie całą ludność kraju i zapewnia bezpieczne finansowe podstawy egzystencji jednostkom w sytuacjach, gdy z powodu choroby, inwalidztwa lub starości nie jest ona w stanie uzyskiwać przychodów z pracy zarobkowej. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca swoim klientom kilkanaście rodzajów świadczeń, w różnych życiowych sytuacjach:
na rzecz rodziny i dzieci zasiłek porodowy
zasiłek macierzyński
zasiłek wychowawczy
zasiłek opiekuńczy
zasiłek rodzinny
zasiłek pielęgnacyjny
świadczenia alimentacyjne
w przypadku choroby zasiłek chorobowy
świadczenie rehabilitacyjne
renta szkoleniowa
zasiłek wyrównawczy
w przypadku długotrwałej niezdolności do pracy i śmierci żywiciela rodziny renta z tytułu niezdolności do pracy
renta rodzinna
w przypadku starości emerytura
inne jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej


(…)

…, nie przekracza kwoty odpowiadającej 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego dla celów emerytalnych za ten sam rok kalendarzowy.
2.7 Zasiłek pielęgnacyjny
Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:
Dziecku w wieku do 16 lat w przypadku stwierdzenia przez lekarza publicznego zakładu opieki zdrowotnej lub lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, z którym kasa chorych
… Ubezpieczeń Społecznych w latach `93 - `98
1.1 Renty z tytułu niezdolności do pracy
Udział tych rent w portfelu emerytalno - rentowym stanowi 37,6%.
W grupie rent z tytułu niezdolności do pracy znajdują się renty inwalidzkie z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Renta z tytułu niezdolności do pracy przysługuje w przypadku, o ile lekarz orzecznik uzna, że ubezpieczony jest niezdolny do pracy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz