Rynek ubezpieczeniowy w Polsce - Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 833
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rynek ubezpieczeniowy w Polsce - Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych - strona 1 Rynek ubezpieczeniowy w Polsce - Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych - strona 2 Rynek ubezpieczeniowy w Polsce - Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych - strona 3

Fragment notatki:

RYNEK UBEZPIECZENIOWY W POLSCE W krajach wysokorozwiniętych wielkość rynku ubezpieczeń wynosi 8-12% PKB. W USA aktywa zarządzane przez sektor ubezpieczeniowy są wyższe od aktywów sektora bankowego. Jest to jeden z najistotniejszych sektorów gospodarki i filar systemu finansowego. W skali makroekonomicznej ubezpieczenia zwiększają stabilność finansową gospodarki, zmniejszają niepewność poprzez umożliwianie efektywnego zarządzania ryzykiem; wspomagają także aktywność gospodarczą i stymulują oszczędzanie i inwestycje. Sektor ubezpieczeniowy powoduje też wzrost efektywności całego sektora finansowego poprzez redukowanie kosztów transakcyjnych, tworzenie płynności i korzyści skali. Nowoczesny, sprawnie funkcjonujący sektor ubezpieczeniowy jest niezbędny dla osiągnięcia trwałego wzrostu gospodarczego. W Polsce sektor ubezpieczeniowy obejmuje ok. 2% PKB. W ciągu ostatnich lat można zaobserwować dynamiczny wzrost rynku, zarówno pod względem ilości towarzystw, gamy oferowanych produktów jak i zebranej składki. Prywatyzacja, dalsze otwarcie rynku, procesy dostosowawcze związane z integracją z Unią Europejską, a przede wszystkim wpływ rozpoczętej się w 1999 roku reformy systemu zabezpieczenia emerytalnego czynią sektor ubezpieczeniowy jednym z najbardziej perspektywicznych sektorów polskiej gospodarki. Wszystkie firmy ubezpieczeniowe mają jeden wspólny cel: łączenie i grupowanie wielu indywidualnych ryzyk w celu redystrybucji kosztów poniesionych strat z tych, którzy je ponieśli na całą grupę. Dodatkowo ubezpieczenia na życie często połączone są z formą inwestowania i akumulacji kapitału. Na rynku ubezpieczeń w Polsce wyróżniamy następujące podmioty: Towarzystwa ubezpieczeniowe w formie spółek akcyjnych. Firmy ubezpieczeniowe to spółki akcyjne prowadzące działalność ubezpieczeniową. Z założenia ich zadaniem jest generowanie zysku dla akcjonariuszy (pochodzącego z różnicy pomiędzy sumą zebranych składek i dochodami z inwestycji a wypłatami odszkodowań i kosztami działalności).
Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych . Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych to z zasady niedochodowe organizacje, których uczestnikami są posiadacze polis. W przypadku pozytywnych wyników finansowych towarzystwa, pozostają one w rękach właścicieli polis; w wypadku gdy firma ponosi straty muszą one również być pokryte przez właścicieli polis. Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, który rodzaj ubezpieczycieli (firmy ubezpieczeniowe czy towarzystwa wzajemne) są efektywniejsze. Z jednej strony, firmy ubezpieczeniowe dzięki mechanizmowi ekonomicznemu muszą stale oferować innowacyjne produkty i redukować koszty, aby przyciągnąć nowych klientów i wygenerować zysk. Z drugiej strony, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych mogą być atrakcyjniejsze finansowo, ponieważ zysk jest dzielony pomiędzy właścicieli polis a nie pomiędzy odrębnych akcjonariuszy.


(…)

… oraz samochody. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pozwala zabezpieczyć się od skutków finansowych szkód, które my powodujemy. Również ten typ ubezpieczeń znany jest z ubezpieczeń pojazdów (tzw. OC).Potrzeba wykupienia ubezpieczenia majątkowego i odpowiedzialności cywilnej wzrasta wraz ze wzrostem ilości i wartości majątku który posiadamy. Podczas gdy zniknięcie naszego Trabanta sprzed uczelnianego…
….
Firmy reasekuracyjne. Reasekuracja jest to forma zabezpieczenia się firmy ubezpieczeniowej przed nadmiernym ryzykiem. Firma ubezpieczeniowa może w sposób wtórny pokryć swoje ryzyka w innej firmie w zamian za odpowiednią składkę. Firma która ubezpiecza inne zakłady ubezpieczeń to firma reasekuracyjna.
Agenci ubezpieczeniowi. Agent ubezpieczeniowy działa w imieniu i na rzecz zakładu ubezpieczeń. Zawiera on umowy ubezpieczenia lub pośredniczy w ich zawieraniu. Za swoją działalność agent pobiera wynagrodzenie najczęściej w formie prowizji. Agenci ubezpieczeniowi dzielą się na agentów - pełnomocników, którzy są upoważnieni przez zakład ubezpieczeń do zawierania umów w imieniu tego zakładu oraz agentów ubezpieczeniowych - pośredników mających upoważnienie do pośredniczenia w zawieraniu umowy ubezpieczenia…
… odpowiedzialność finansową za błędy popełnione przy wykonywaniu usług doradczych.
Nadzór ubezpieczeniowy - PUNU. Z racji tego, że instytucje ubezpieczeniowe są instytucjami zaufania publicznego, ich działalność jest najczęściej regulowana i kontrolowana przez państwo. Formami regulacji są najczęściej koncesjonowanie działalności ubezpieczeniowej, kontrola nad bezpieczeństwem środków w gestii instytucji…
… czynników wpływających na rozwój ubezpieczeń na życie można zaliczyć: rozwój instrumentów substytucyjnych - instrumenty kapitałowe, obrót giełdowy i fundusze inwestycyjne,
wzrost zamożności społeczeństwa,
zwolnienia podatkowe - jest to czynnik, który najszybciej może się przyczynić do realnego wzrostu znaczenia ubezpieczeń na życie, brak jakichkolwiek ulg podatkowych dla osób inwestujących w polisy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz