Dr Monika Łobaziewicz - strona 6

Planowanie - procesowe

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Monika Łobaziewicz
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 14
Wyświetleń: 735

Plan to dokument który jest projektem przyszłości jakiej pragniemy (wynik planowania), zawierający skuteczne środki do jej realizacji. Podstawową cechą planu jest jego celowość gdyż plan formułowany jest dla zapewnienia sprawnej realizacji postawionego celu. Plany powinny przewidywać, jakie działani...

Podstawy zarządzania- skrypt

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Monika Łobaziewicz
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 238
Wyświetleń: 616

Zarządzanie Termin zarządzanie odnosi się do procesu doprowadzenia do wykonania określonych rzeczy, sprawnie i skutecznie, wspólnie z innymi ludźmi i poprzez nich. W ujęciu tradycyjnym wyodrębnia się pięć funkcji (składowych) zarządzania, tj.: planowanie, organizowanie, prowadzenie

Analiza ekonomiczna - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Monika Łobaziewicz
 • Zarządzanie jakością
Pobrań: 0
Wyświetleń: 588

Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa obejmuje m.in.: uwarunkowania rozwojowe przedsiębiorstw rachunkowość w przedsiębiorstwach reguły postępowania przy rozliczeniach zawartość sprawozdań finansowych kluczowe czynniki kontroli sprawozdania i analizy finansowe rozliczenia finansowe przedsiębior...

Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Monika Łobaziewicz
 • Zarządzanie jakością
Pobrań: 28
Wyświetleń: 770

Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw (planowanie operacyjne -organizacja planowania, cele, metody, narzędzia oraz doskonalenie planowania) planowanie operacyjne działalności operacyjnej: Cele kierowania operacyjnego: Cel główny: przynoszenie zysku Cele szczegółowe: zwiększenie sprzedaży wart...

Planowanie, organizowanie - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Monika Łobaziewicz
 • Zarządzanie jakością
Pobrań: 7
Wyświetleń: 455

PLANOWANIE Planowanie - jest powtarzalnym procesem organizacyjnym. Wyznaczany jest cel organizacji i określany sposób osiągnięcia tego celu. Pozwala ono na: - uzyskanie przez organizację stosownych środków - działanie członków zgodne z przyjętymi procedurami - śledzenie i pomiar stopnia realizac...

Plany strategiczne i operacyjne - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Monika Łobaziewicz
 • Zarządzanie jakością
Pobrań: 0
Wyświetleń: 413

Plany strategiczne i operacyjne 10 czynników planu: a) zasoby - to, co ma być wykonane b) metody, procesy, procedury - jak ma być plan realizowany c) zadania - ustalenie jakie czynności mają być wykonane d) porządek lub procedury - ustalenie harmonogramu e) osoby - przyporządkowanie zadań do k...

Podstawowe zależności opisujące organizację - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Monika Łobaziewicz
 • Zarządzanie jakością
Pobrań: 56
Wyświetleń: 525

Podstawowe zależności opisujące organizację Zintegrowany System zarządzania Jakością opiera się na ISO 9001, normie BHP, normie o ochronie środowiska itp.) System Zarządzania Jakością to: struktury organizacyjne procedury procesy zasoby „Business Excellence” Warunki realizacji zadań: (oparte ...

Pojęcie jakości - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Monika Łobaziewicz
 • Zarządzanie jakością
Pobrań: 98
Wyświetleń: 644

Pojęcie jakości, zarządzania jakością systemy zarządzania jakością ISO 9001:2000 narzędzia zarządzania jakością droga ciągłego doskonalenia organizacji z wykorzystaniem systemu zarządzania jakością Jakość - stopień w jakim zbiór istniejących samych w sobie właściwości spełnia wymagania Pojęcia ...

Teoria przedsiębiorstwa - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Monika Łobaziewicz
 • Zarządzanie jakością
Pobrań: 21
Wyświetleń: 469

TEORIA PRZEDSIĘBIORSTWA Struktury organizacyjne STRUKTURA LINIOWA jest najprostszym i podstawowym typem organizacji pracy. Opiera się ona na wyodrębnieniu kierownika oraz podlegającym mu pracowników. Zespół pracujący nad danym zadaniem charakteryzuje się tym, że wszyscy współpracownicy znajdują s...

Zarządzanie firmą XXI wieku - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Monika Łobaziewicz
 • Zarządzanie jakością
Pobrań: 49
Wyświetleń: 385

Zarządzanie firmą XXI wieku są różne sposoby organizacji tego samego biznesu dopuszcza się hybrydowe struktury organizacyjne można w różny sposób zarządzać personelem istnieje możliwość wykorzystania uniwersalnych technologii zakończenie ery zarządzania „nakazu kontrolnego” firma może być ulok...