Dr Monika Łobaziewicz

note /search

Główne dziedziny zarządzania i ich części składowe- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 441
Wyświetleń: 1302

Tablica 1 Główne dziedziny zarządzania i ich części składowe Dziedziny zarządzania Działania (czynności) składające się na poszczególne dziedziny zarządzania Oddziaływanie obejmujące po kilka czynności i międzyfunkcyjne Planowanie Gromadzenie informacji o zasobach, potrzebach, szansach; analiz...

Skrypt - zakładanie działalności gospodarczej

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Uruchamianie działalności gospodarczej
Pobrań: 364
Wyświetleń: 1841

Przedsiębiorca osoba fizyczna lub osoba prawna bądź jednostka organizacyjna, która nie jest osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą; wspólnik spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej; i...

Zasady planowania- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 70
Wyświetleń: 700

PLANOWANIE Zasady planowania: - realności - konkretności, ścisłości - kompletności - spójności, koordynacji - hierarchiczności - elastyczności - mobilizacji, optymalności Planowanie ma wtedy sens, gdy dotyczy wszystkich dziedzin. Przy uzyskaniu kredytu po przełożeniu biznes-planu w banku t...

Audyt

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Zarządzanie jakością
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1197

1.Pojęcie audytu Nazwa audyt wywodzi się z języka łacińskiego, gdzie audire oznacza słyszeć, słuchać, przesłuchiwać, badać . Można przyjąć że w języku polskim audyt, a zwłaszcza audyt zewnętrzny oznacza badanie ksiąg rachunkowych, jest okr...

Certyfikacja systemów jakości ISO

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Zarządzanie jakością
Pobrań: 91
Wyświetleń: 735

Certyfikacja systemów jakości Wstęp W całym cywilizowanym świecie jednym z podstawowych praw konsumenta jest ochrona przed produktami, które mogą stwarzać zagrożenie dla życia, zdr...

Edwards Deming - techniki kontroli jakością

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Zarządzanie jakością
Pobrań: 42
Wyświetleń: 637

Edwards Deming upowszechniał techniki kontroli jakością . Uważał , że większość wszystkich problemów jakościowych powstaje z winy kierowników i powinni oni wszelkie decyzje podejmować wraz z pracownikami . E.Deming był wrogiem kontroli a swoje podejście do jakości przedstawił w czternastu tezach . P...

Koncepcja ECR

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Zarządzanie jakością
Pobrań: 147
Wyświetleń: 693

Koncepcja ECR ECR to z angielskiego: Efficient Consumer Response. Efficient: określa działanie efektywne, ekonomiczne, wyregulowane, dające rezultaty przy minimalnym nakładzie pracy i wysiłku, zdolne do wytwarzania tego co jest wymagane; Consumer: osoba, która kupuje, lub używa dobra i usługi. R...

Kontrola i sterowanie jakością przy produkcji butelek

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Zarządzanie jakością
Pobrań: 294
Wyświetleń: 903

Kontrola i sterowanie jakością przy produkcji butelek szklanych 1. WSTĘP Szkło w życiu człowieka od najdawniejszych przebadanych czasów odgrywało wielką rolę, odgrywa obecnie i będzie bez wątpienia odgrywało ją w przyszłości. Opakowania szklane spełniają czołową rolę przy zabezpieczaniu pożywienia...

Kontrola w procesie zarządzania

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Zarządzanie jakością
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1652

KONTROLA W PROCESIE ZARZĄDZANIA „Kontrola jest ostatnią fazą procesu zarządzania. Jej głównym celem jest rejestracja osiągniętych wyników i porów­nywanie ich z planem"1 Porównywanie wyznaczonych zadań z uzyskanymi wynikami ma wskazać, czy udało się przekształcić plany w rzeczywistość. Wszelkie...

Kształtowanie jakości produktów - wykład

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Zarządzanie jakością
Pobrań: 105
Wyświetleń: 763

WYKŁAD I Produkt rozpatrywany jest w aspekcie techniczno-technologicznym, w tym przypadku koncentruje się uwagę na funkcji produktu i jego wyostrzeniu. Celem kształtowania jakości produktu i jego wyposażenia jest nadanie tym funkcjom właściwości techniczno-użytkowych, ekonomicznych a także estetyc...