Dr Marzenna Czerwińska - strona 5

Cykl życia i fazy rozwoju MSP

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Marzenna Czerwińska
 • Przedsiębiorczość
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1645

Cykl życia i fazy rozwoju MSP - zarys koncepcji: istnieje wiele koncepcji, cykl życia przedsiębiorstwa składa się z faz, ich liczba mieści się w przedziale od 3 do 10 Fazy rozwoju MSP: granice między fazami wyznacza się na podstawie kryteriów jakościowych (zarządzanie, kultura, funkcje przedsi...

Definicja MSP - Kryteria ilościowe

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Marzenna Czerwińska
 • Przedsiębiorczość
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1918

Definicja MSP: Kryteria ilościowe (policzalne parametry): ilość zatrudnionych, roczny obrót, ilość pojazdów (dla firm transportowych), udział w rynku. MSP - regulowane jest ustawowo. Kryteria jakościowe: finansowa niezależność (max. 25% kapitału zakładowego znajduje się w posiadaniu dużych ...

Etapy finasowania przedsiębiorstw innowacyjnych

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Marzenna Czerwińska
 • Przedsiębiorczość
Pobrań: 63
Wyświetleń: 560

Etapy finasowania przedsiębiorstw innowacyjnych: Etap Działania Źródła finansowania Pre-seed financing (proof of concept) - finansowanie koncepcji i bazy badawczej, - analiza pomysłu, - opracowania i weryfikacja technologii, - prototypowanie, - subwencje i granty rządowe, - dotacje, - śro...

Model Adizesa - wnioski

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Marzenna Czerwińska
 • Przedsiębiorczość
Pobrań: 329
Wyświetleń: 3136

Model Adizesa: model obejmuje 10 faz, poszczególne fazy definiowane są poprzez 4 funkcje: produkcja, administracja, przedsiębiorczość, integracja, znaczenie funkcji zmienia się w poszczególnych fazach. Model Adizesa - wnioski: głównym motorem rozwoju firmy jest przedsiębiorczość i efekty produ...

MSP a rzemiosło

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Marzenna Czerwińska
 • Przedsiębiorczość
Pobrań: 35
Wyświetleń: 700

MSP a rzemiosło Regulowane ustawą o rzemiośle z dnia 23 marca 1989 „zawodowe wykonanie działalności gospodarczej przez osobę fizyczną lub w ramach spółki cywilnej, z udziałem wykwalifikowanej pracy własnej, we własnym imieniu i na własny rachunek, przy zatrudnieniu do 50 osób. 3 warunki: forma pr...

Pojęcie przedsiębiorczości w różnych kategoriach

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Marzenna Czerwińska
 • Przedsiębiorczość
Pobrań: 105
Wyświetleń: 791

Pojęcie przedsiębiorczości w kategorii: prawnej - jednostki organizacyjne aktywnie uczestniczące w procesach gospodarczych zarówno osoby fizyczne jak i osoby prawne, których funkcjonowanie regulowane jest odpowiednimi przepisami, społecznej - przedsiębiorczość to nie tylko pogoń za pieniądzem, al...

Ryzyko w małej firmie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Marzenna Czerwińska
 • Przedsiębiorczość
Pobrań: 42
Wyświetleń: 791

Mała firma - rodzaje ryzyka w ocenie bankowej: Ryzyko niepełnej informacji. Ryzyko osoby właściciela. Ryzyko strategii biznesu. Ryzyko finansowe. Ad.1. Ryzyko niepełnej informacji - przyczyny: sprawozdawczość finansowa jest dostosowana tylko do celów podatkowych. Ewidencja działalności gospo...

Samozatrudnienie - przyczy i formy rozwoju

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Marzenna Czerwińska
 • Przedsiębiorczość
Pobrań: 98
Wyświetleń: 854

Samozatrudnienie - przyczyny rozwoju zjawiska: powszechnie stosowanie pracy w niepełnym wymiarze czasu, zatrudnienie na czas określony, leasing pracowniczy, outsourcing. W kraja...

Venture Capital - definicja i elementy

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Marzenna Czerwińska
 • Przedsiębiorczość
Pobrań: 28
Wyświetleń: 630

Venture Capital - kapitał poszukujący przedsiębiorcy, kapitał wysokiego ryzyka. Jest to kapitał wnoszony na ograniczony okres (3-10 lat) do MSP dysponujących innowacyjnym produktem, metodą produkcji nie zweryfikowaną jeszcze przez rynek, co stwarza wysokie ryzyko niepowodzenia, ale też daje szanse ...

Zestawienie cech różniących MSP i duże firmy

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Marzenna Czerwińska
 • Przedsiębiorczość
Pobrań: 63
Wyświetleń: 560

Zestawienie cech różniących MSP i duże firmy - cechy jakościowe: MSP Duże firmy ASPEKT: RYNEK mała skala, na ogół zasięg lokalny duża skala, zasięg co najmniej krajowy na ogół mały udział w rynku, środowisko konkurencyjne znaczący udział w rynku monopolistycznym przedsiębiorstwo jest bliżej...