Dr Marzenna Czerwińska

note /search

Pytania z egzaminu z przedsiebiorczości

 • Uniwersytet Gdański
 • Podstawy nauki o przedsiębiorczości
Pobrań: 1449
Wyświetleń: 3948

ZESTAW I 1. Klasyfikacja źródeł finansowania i analiza jednej z nich. (temat 11 P) 2. Konkurencyjność przedsiębiorstw - pojęcie i składowe. (temat 4 P) 3. Prywatyzacja pośrednia i bezpośrednia. (temat 12 CZ) 4. Przyczyny braku jednolitej definicji przeds iębiorstwa i różne koncepcje naukowe d...

Pytania z egzaminu zerówkowego z przedsiębiorczości

 • Uniwersytet Gdański
 • Podstawy nauki o przedsiębiorczości
Pobrań: 1099
Wyświetleń: 3094

PNOP Zaoczne zarządzanie w sobotę miało zerówke z PNOPu u Pioch, podzieliła na dwie grupy i kazała im sie poprzesiadać. Na razie mam tylko jedną grupe wiec podaje Wam pytania : 1. Wymienic 5 cech modelu "pięciu sił Portera". 2. Wymienic najwazniejsze cechy spolki komandytowej. 3. Wymie...

Istota marketingu przedsiębiorstwa

 • Uniwersytet Gdański
 • Podstawy nauki o przedsiębiorczości
Pobrań: 238
Wyświetleń: 2023

Istotą marketingu jest zaspakajanie szeroko rozumianych potrzeb nabywców w sposób sprzyjający realizacji założonych celów. Aby maksymalizować cele i jednocześnie maksymalizować satysfakcję klienta przedsiębiorstwa realizują działania marketingowe w ramach logicznego procesu marketingowego na któ...

Nowoczesne koncepcje zarządzania

 • Uniwersytet Gdański
 • Podstawy nauki o przedsiębiorczości
Pobrań: 490
Wyświetleń: 2443

TEMAT 13: NOWOCZESNE KONCEPCJE ZARZĄDZANIA JAKO WARUNEK PROCESÓW RESTRUKTURYZACJI ZARZĄDZANIE DYNAMICZNE Cel: przystosowanie zarządzania firmami do warunków gospodarowania: dużej zmienności otoczenia, globalizacji gospodarki, wzmożonej konkurencji na rynkach, wydłużenie horyzontu czasowego,...

Realcja przedsiębiorstwa z otoczeniem

 • Uniwersytet Gdański
 • Podstawy nauki o przedsiębiorczości
Pobrań: 336
Wyświetleń: 1897

TEMAT 4: RELACJA PRZEDSIEBIORSTWA Z OTOCZENIEM. Otoczenie przedsiębiorstwa- to ogół warunków oraz oddziaływanie różnych organizacji (instytucji) wpływających na zachowanie się przedsiębiorstw. STARTEGIE KONKURENCYJNE. M. PORTER Wymienia trzy skuteczne strategie konkurowania: Przywództwa koszt...

Ćwiczenia od 1 do 6 - notatki z przedsiębiorczości

 • Uniwersytet Gdański
 • Podstawy nauki o przedsiębiorczości
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1330

Notatka porusza miedzy innymi zagadnienia takie jak: Co wyróżnia człowieka przedsiębiorczego: innowacyjność, pracowitość, kreatywnoć, pomysłowość, umiejętność zarządzania grupą, charyzma. Definicja przedsiębiorzości: ujęcie atrybitowe: zaspół cech...

Podstawy przedsiębiorczości - pytania

 • Uniwersytet Gdański
 • Podstawy nauki o przedsiębiorczości
Pobrań: 630
Wyświetleń: 2149

A Adamiecki porównuje przedsiębiorstwo do kranu z kompotem, przez który przepływają koszty: Ogólnozakładowe Bezpośrednie Materiałów Robocizny Administrowanie to ważny i samodzielny obszar działalności polegający na: Programowaniu Usprawnianiu Decydowaniu Koordynowaniu Akcja jest: Papie...

Podstawy przedsiębiorczości - zagadnienia na egzamin

 • Uniwersytet Gdański
 • Podstawy nauki o przedsiębiorczości
Pobrań: 280
Wyświetleń: 3192

1.klasyfikacja zrodel finansowania i analiza jednej z nich 2.konkurencyjnosc przedsiebiorstw pojecie i skladowe 3.prywatyzacja posrednia i bezposrednia 4.przyczyny braku jednolitej definicji przedsiebiorstwa i rozne koncepcje naukowe def przeds. 5.podaj zmiany podejscia do teorii marketingu w cza...

Przedsiębiorstwo i jego koncepcje

 • Uniwersytet Gdański
 • Podstawy nauki o przedsiębiorczości
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1785

OBSZARY ZJAWISK GOSPODARCZYCH W SYSTEMIE NAUK EKONOMICZNYCH Makroekonomiczny Mezoekonomiczny Mikroekonomiczny PODMIOTY GOSPODARKI RYNKOWEJ I ICH CELE Przedsiębiorstwo - tworzenie nowych wartości Gospodarstwo domowe - konsumpcja Państwo - redystrybucja dochodu PODSTAWY DEFINIOWANIA PRZEDSI...

Istota przedsiębiorstwa - modele teoretyczne

 • Uniwersytet Gdański
 • Podstawy nauki o przedsiębiorczości
Pobrań: 511
Wyświetleń: 2828

TEMAT 1: ISTOTA PRZEDSIĘBIORSTWA I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ. MODELE TEORETYCZNE. EKONOMIKA PRZEDSIEBIORSTWA A EKOMOMIA. Obszary zjawisk gospodarczych w systemie nauk ekonomicznych: makroekonomiczny, mezoekonomiczny, mikroekonomiczny. PODMIOTY GOSPODARKI RYNKOWEJ I ICH CELE: Przedsiębiorstwo - two...