Model Adizesa - wnioski

Nasza ocena:

3
Pobrań: 343
Wyświetleń: 3164
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Model Adizesa - wnioski - strona 1 Model Adizesa - wnioski - strona 2 Model Adizesa - wnioski - strona 3

Fragment notatki:

Model Adizesa:
model obejmuje 10 faz,
poszczególne fazy definiowane są poprzez 4 funkcje: produkcja, administracja, przedsiębiorczość, integracja,
znaczenie funkcji zmienia się w poszczególnych fazach.
Model Adizesa - wnioski:
głównym motorem rozwoju firmy jest przedsiębiorczość i efekty produkcyjne,
przyczyna procesów schyłkowych jest rozbudowanie funkcji zarządczych, tworzenie struktur hierarchicznych i zanik przedsiębiorczości,
istotne znaczenie ma funkcja integracji - działanie na rzecz harmonizacji w fazie dojrzałości,
stan idealny ma firma w fazie rozkwitu - wszystkie funkcje maja znaczenie,
Problem fazowości będący skutkiem barier wewnętrznych rozwoju jest dodatkowo wzmocniony barierami zewnętrznymi. Bariery MSP - klasyfikacje:
Według fazy życia Według zasięgu
Według rodzaju
Ad. 1. Bariery MSP według fazy życia rozwoju:
osłabiające dynamikę powstania nowych firm,
hamujące rozwój,
przyspieszające upadanie,
Raport Doing Bussines 2013:
porównanie regulacji dotyczących krajowych podmiotów gospodarczych w 185 krajach (spółka z o.o),
Polska znajduje się na 55 miejscu (korzystnie poszło w górę),
najszybciej reformujący się kraj na świecie w latach 2011/2012,
skoncentrowany na istotnych regulacjach dla cyklu życia MSP,
mierzony dla najliczniejszego pod względem ludności miasta w danym kraju,
11 obszarów regulacji istotnych na różnych etapach życia.
Wejście - sensu sticta - przejście procedury rejestracji:
czas rejestracji w dniach,
procedury - liczba,
koszty - mierzone wskaźnikiem udziału w dochodach na 1 mieszkańca,
minimalne wymogi kapitałowe (mierzone wskaźnikiem udziału w dochodach na 1 mieszkańca).
Ad. 2. Bariery MSP według fazy zasięgu:
Wejście sensu largo:
etap fantazji,
etap realności,
etap wdrożenia (tzw. pierwsze uruchomienie)
etap sukcesu (sukces w zarządzaniu, przewaga przychodów nad kosztami) - w tym sensie uwzględnia się również fazę przetrwania modelu Churchilla, Lewisa.
Ważne decyzje fazy wejścia:
rodzaj i zakres działalności,
forma działalności,
źródła finansowania działalności,
rodzaj i sposób rozliczenia podatków.
Optymalizowanie założenia przedsiębiorstwa tj. podjęcie prac dających przedsiębiorstwu długookresowe powodzenie.
Podstawowe błędy wywołujące nadśmiertelności przedsiębiorstw - „niemowląt”.
Zbyt optymistyczne, oceny rynku.
Zbyt niskie określenie potrzebnych środków finansowych.
Niedostateczny rozwój obrotów firmy.


(…)

… wg sposobu powstania - naturalne i sztuczne,
bariery wg kryterium skuteczności - możliwe/niemożliwe do pokonania
bariery wg rodzaju.
Bariery wg rodzaju:
bariery prawne - stabilność prawa, uruchomienie działalności, zakres swobody działalności, procedury unijne,
bariery kapitałowe - dostęp do usług finansowych, zagrożenia płynności finansowej,
bariery infrastrukturalne - transport, komunikacja…
… majątkowych,
oszczędności,
inne dochody i wartości,
wypracowany zysk z innej działalności,
Źródła kapitału obce w MSP:
kredyt kupiecki,
kredyt bankowy,
leasing, faktoring,
pożyczki.
Potrzeby bankowo-finansowe firmy kształtują:
wiek,
fazę rozwoju,
rodzaj i skala prowadzonej działalności,
sytuacja finansowa firmy.
Wraz z wiekiem maleje udział środków własnych w finansowaniu firmy, wzrasta rola reinwestowanego…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz