Definicja MSP - Kryteria ilościowe

Nasza ocena:

3
Pobrań: 154
Wyświetleń: 2044
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Definicja MSP - Kryteria ilościowe  - strona 1 Definicja MSP - Kryteria ilościowe  - strona 2

Fragment notatki:

Definicja MSP:
Kryteria ilościowe (policzalne parametry):
ilość zatrudnionych,
roczny obrót,
ilość pojazdów (dla firm transportowych),
udział w rynku.
MSP - regulowane jest ustawowo.
Kryteria jakościowe:
finansowa niezależność (max. 25% kapitału zakładowego znajduje się w posiadaniu dużych firm),
jedność własności i kierowania się przedsiębiorstwem.
Small Business ACT - 1953 USA:
Mała firma jest taka jednostką , która stanowi niezależną własność i nie dominuje na rynku, na którym operuje. Definicja MSP w Polsce:
1996 r. Komisja europejska przyjęła zalecenia ustanawiające pierwszą wspólna definicję 6 maja 2003 nowe zalecenia dotyczące definicji - 2003/361/WE.
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej z roku 2004 - wprowadza pojęcie MSP obowiązujące od 1 stycznia 2005. Ze względu na możliwość powiązań kapitałowych rozróżnia się przedsiębiorstwa:
niezależne,
partnerskie,
związane.
Przedsiębiorstwa niezależne:
Wasze przedsiębiorstwa posiadają mniej niż 25% kapitału lub głosów w innych przedsiębiorstwach, a i/ lub inne przedsiębiorstwa posiadają mniej niż 25% kapitału lub głosów w naszym przedsiębiorstwie.
Ustawa przewiduje szczególne przypadki (25-50%):
spółki kapitałowe o podwyższonym ryzyku,
uniwersytety i uczelnie,
inwestorzy instytucjonalni,
małe samorządy lokalne.
Przedsiębiorstwa partnerskie
Nasza przedsiębiorstwa posiadają co najmniej 25% kapitału, lecz nie więcej niż 50% kapitału lub głosów w drugim przedsiębiorstwie, a i/lub drugie przedsiębiorstwo posiada co najmniej 25% lecz nie więcej niż 50% głosów w naszym przedsiębiorstwie.
Przedsiębiorstwa związane:
Nasza przedsiębiorstwa - ponad 50% Ponad 50% - posiada inne przedsiębiorstwo
Sens tworzenia jednolitego pojęcie MSP:
porównywalność zbiorów statystycznych,
poprawa dostępu do kapitału (finansowanie regionalne, „anioł biznesu, „venture capital”, bez utraty statutu MSP, środki UE),
formułowanie i wdrażanie polityki proinnowacyjnej i poprawa dostępu do rezultatów prac badawczo-rozwojowych.
Problem progów ilościowych - aktualizacja progów (wzrosły). Pojęcie progów ilościowych często związane jest z:
Polityką gospodarcza państwa, według której szczególnej ochronie i opiece podlegają firmy małe,
Stopnie rozwoju gospodarczego kraju - im wyższy poziom, tym ilościowy próg jest niższy.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz