Pojęcie przedsiębiorczości w różnych kategoriach

Nasza ocena:

3
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1260
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pojęcie przedsiębiorczości w różnych kategoriach - strona 1

Fragment notatki:

Pojęcie przedsiębiorczości w kategorii:
prawnej - jednostki organizacyjne aktywnie uczestniczące w procesach gospodarczych zarówno osoby fizyczne jak i osoby prawne, których funkcjonowanie regulowane jest odpowiednimi przepisami,
społecznej - przedsiębiorczość to nie tylko pogoń za pieniądzem, ale także dążenie do wyróżnienia się i poczucia własnej wartości,
osobniczej (psychologicznej) - rozwój przedsiębiorczości zależy nie tylko od istniejących warunków ekonomicznoprawnych, ale także od postaw cech ludzi i ich osobowości,
ekonomicznej.
Przedsiębiorczość - organizowanie i prowadzenie działalności oraz podejmowanie związanego z nią ryzyka.
Rodzaje przedsiębiorczości: Podział:
niezależna - przedsiębiorczość niezależna od istniejących organizacji,
korporacyjna - w ramach organizacji lub w powiązaniu z nią (tzw. wewnętrzna lub intraprzedsiębiorczość),
indywidualna - założenie i prowadzenie własnego przedsiębiorstwa,
zespołowa - grupuje indywidualnych przedsiębiorców dla realizacji wspólnego celu,
Podział ze względu na jej użyteczność:
społecznie obojętna - działalność prowadzi tylko do poprawy bytu jednostki (samozatrudnienie),
społecznie użyteczna - firma zatrudnia, kupuje surowce,
egoistyczna - poprawa następuje kosztem innych (konkurencja),
patologiczna - poprawa następuje poprzez działania patologiczne np. utrzymanie cen poprzez niszczenie płodów rolnych.
Podział ze względu na źródło kreacji:
etyczna - pochodna systemu religijnego, filozoficznego i kulturowego,
systemowa - wynika z roli państwa jako promotora przedsiębiorczości.
Podział ze względu na dynamikę rozwoju:
żywiołowa - w okresach przełomowych,
ewolucyjna,
Podział ze względu na kluczowy czynnik rozwoju:
intelektualna - umiejętność tworzenia nowych idei, wskazanie kierunków zmian,
spekulacyjna - umiejętność wyszukiwania korzystnych okazji biznesowych,
innowacyjna - umiejętność podejmowania ryzyka inwestycyjnego.
Przedsiębiorczość rodzinna - powstaje w wyniku połączenia więzi rodzinnych i ekonomicznych. Podział ze względu na mechanizm rozwoju:
przedsiębiorczość wymuszona - brak własnego pomysłu, naśladownictwo innych rozwiązań i pomysłów,
przedsiębiorczość oparta na szansie z dużym potencjałem rozwojowym.
Ewolucja teorii przedsiębiorstwa - 3 układy odniesienia
przedsiębiorczość osób indywidualnych,
przedsiębiorczość MiSP,
przedsiębiorczość dużych przedsiębiorstw intra przedsiębiorczość.
Warunki decydujące o rozwoju przedsiębiorczość mają różny charakter oraz działają w różnych etapach życia przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz