Zestawienie cech różniących MSP i duże firmy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 567
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zestawienie cech różniących MSP i duże firmy - strona 1

Fragment notatki:

Zestawienie cech różniących MSP i duże firmy - cechy jakościowe:
MSP
Duże firmy
ASPEKT: RYNEK
mała skala, na ogół zasięg lokalny
duża skala, zasięg co najmniej krajowy
na ogół mały udział w rynku, środowisko konkurencyjne
znaczący udział w rynku monopolistycznym
przedsiębiorstwo jest bliżej klienta/działa często na jego indywidualne życzenie
kontakt z klientem jest często anonimowy
niewielka siła przetargowa wobec klientów
duża siła przetargowa
ASPEKT: PRODUKCJA
pracochłonne procesy
kapitałochłonne procesy
niski podział pracy
wysoki podział pracy
uniwersalne materiały i urządzenia,
specjalistyczne materiały i urządzenia
niewielka możliwość obniżki kosztów wraz ze wzrostem skali
duża możliwość obniżki wraz ze wzrostem skali
ASPEKT: FINANSE
brak dostępu do rynku kapitałowego
wykorzystanie instrumentów rynku kapitałowego
nieformalna baza gospodarki finansowej
formalny system finansowania
kapitał w posiadaniu rodziny albo wąskiego grona osób
przy współudziale rynku kapitałowego
brak wsparcia przez państwo w sytuacjach kryzysowych
prawdopodobne wsparcie ze strony państwa w sytuacjach kryzysowych
APEKT: ZARZĄDZANIA
łączenia funkcji właściciela i menedżera
zarządzanie przez zatrudnioną kadrę
przedsiębiorstwo jest zdominowane przez osobowość przedsiębiorcy
skala dominacji osobowości właściciela/menedżera jest dużo mniejsza przedsiębiorstwo dysponuje siecią osobistych kontaktów z klientami/dostawcami i względną wobec nich otwartością
często nie wystarczająca wiedza z zakresu kierownictwa
solidna wiedza
niesformalizowana struktura organizacyjna
struktury formalne, procedury, normy organizacyjne
niezależność od innych podmiotów
duża ilość powiązań organizacyjnych i kapitałowych
możliwość funkcjonowania bez osobowości prawnej musi posiadać osobowość prawną
działanie na podstawie intuicji właściciela lub menedżera, prawie żadna rola planowania
stosowanie nowoczesnych metod i technik zarządzania, planowanie ma decydujące znaczenia
elastyczność intercja
APEKT: KADRY
relatywnie niższy poziom wykształcenia kadry
wysoki poziom wykształcenia kadry
nieznaczny udział niewykwalifikowanej siły roboczej
wysoki udział niewykwalifikowanej siły roboczej
wyraźny kontakt między wszystkimi pracownikami wyraźny kontakt tylko w zespołach roboczych ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz