Dr Marzena Cichosz

note /search

Obraz człowieka w społeczeństwie

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Historia Myśli Socjologicznej
Pobrań: 182
Wyświetleń: 2667

Dokument zajmuje 18 stron i ukazuje jaki wpływ na myśl socjologiczną miały takie osoby jak: Wilhelm Dithley, Herbert Spencer, Morgan, Fredo Parreto, Karol Marks, John Stuart Mill, Hegel, George Simmel, Zygmunt Freud oraz Emil Durkheim. Swoimi zagadnieniami obejmuje takie treści jak: ewolucjo...

Gwintowanie-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Procesy i techniki wytwarzania
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1379

Gwint- ma zwoje nałożone na pow. walcowej v stożkowej wg lini śrubowej. Służy do:- połączeń śrubowych, zmiany ruchu obr na postępowy. Określane za pomocą: =zarysu, wymiaru, kierunku linii, krotności / Gwintownik- narzędzie skrawające ...

Procesy i techniki wytwarzania-opracowane zagadnienia na egzamin

 • Politechnika Wrocławska
 • Procesy i techniki wytwarzania
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1701

1)Cechy materiałów narzędziowych: - duza twardość, zdecydowanie wieksza od twardości materialu obrabianego - duza wytrzymałość na sciskanie, skrecanie, zginanie i rozciaganie - duza udarność - odporność zmeczeniowa - zachowanie właściwości sk...

Szlifowanie-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Procesy i techniki wytwarzania
Pobrań: 329
Wyświetleń: 2219

SZLIFOWANIE - polega na mikroskrawaniu mat. obrabianego przez ziarna ścierne związane ze spoiwem. Narzędzie wykonuje ruch główny (obrotowy), a ruch posuwowy wykonuje przedmiot lub narzędzie. Cel: poprawa dokładności wymiarów i chropowatości pow. przedmiotu. Rodzaje: obrotowe, nieobrotowe. SZLIF. POW...

Obrabiarki, wiertarki, frezarki-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Procesy i techniki wytwarzania
Pobrań: 490
Wyświetleń: 2233

1.Definicja obrabiarki oraz klasyfikacja ruchów realizowanych przez jej zespoły. Obrabiarkia skrawająca jest to maszyna robocza przeznaczona do kształtowania za pomocą krawędzi skrawających przedmiotów głównie z metali oraz z innych tworzyw skrawających Ruchy w obrabiarkach: podstawowe, pomocnicze...

Procesy obróbki ubytkowej-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Procesy i techniki wytwarzania
Pobrań: 462
Wyświetleń: 1932

Laboratorium: Procesy obróbki ubytkowej Procesy obróbki ubytkowej Obróbka ubytkowa • to taki sposób nadawania kształtów i wymiarów przedmiotu, w wyniku którego usunięty zostaje nadmiar materiału w postaci tzw. naddatku. • rodzaje: - obróbka skrawaniem, - obróbka erozyjna, Zależnie od kształ...

Frezowanie - wykład

 • Politechnika Wrocławska
 • Technika wytwarzania-obróbka ubytkowa
Pobrań: 308
Wyświetleń: 2345

Frezowanie: Frezowanie jest to sposób obróbki, w którym wieloostrzowe narzędzie, zwane frezem, wykonuje ruch główny obrotowy, a ruchy posuwowe wykonuje najczęściej przedmiot zamocowany na stole frezarki. Frezowanie po toczeniu to najczęściej...

Wykład - narzędzia w obrobce wiórowej

 • Politechnika Wrocławska
 • Technika wytwarzania-obróbka ubytkowa
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1960

Materiały narzędziowe stosowane w obróbce wiórowej: Wymagania:  duża twardość, znacznie większa od materiału obrabianego,  duża wytrzymałość na ścinanie, skrawanie, zginanie,  duża udarność,  zachowanie właściwości skrawnych w wysokich t...

Wykład - obróbka ścierna

 • Politechnika Wrocławska
 • Technika wytwarzania-obróbka ubytkowa
Pobrań: 504
Wyświetleń: 2100

obróbka ścierna: Obrobką ścierną nazywa się takie sposóby obróbki skrawaniem, w których proces obrobkowy dokonywany jest za pomocą narzędzi ściernych lub luźnego ścierniwa tj. narz...

Wykład - przeciąganie i gwintowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Technika wytwarzania-obróbka ubytkowa
Pobrań: 238
Wyświetleń: 2975

Przeciąganie: Przeciąganie jest sposobem obróbki skrawaniem, w którym naddatek na obróbkę zdejmowany jest wieloostrzowym narzędziem zwanym przeciągaczem. Ostrza jego są tak ukształtowane, że każde następne jest wyższe lub szersze wzg...