Szlifowanie-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 343
Wyświetleń: 2282
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu

Fragment notatki:

SZLIFOWANIE - polega na mikroskrawaniu mat. obrabianego przez ziarna ścierne związane ze spoiwem. Narzędzie wykonuje ruch główny (obrotowy), a ruch posuwowy wykonuje przedmiot lub narzędzie. Cel: poprawa dokładności wymiarów i chropowatości pow. przedmiotu. Rodzaje: obrotowe, nieobrotowe. SZLIF. POW. OBROTOWYCH: Szlif. kłowe - przedmioty obrabiane ustawione są w kłach lub uchwycie szczękowym.
Szlif. zewn. wałków - z posuwem wzdłużnym lub poprzecznym. Ruch główny (roboczy) wykonuje ściernica, r. posuwowy obrotowy - p. obrabiany. Szlif. wewn. otworów z posuwem wzdłużnym - ściernica wykonuje r. gł. obrot., p. obrabiany r. posuwowy obrot. Jednocześnie ściernica lub p. obrabiany wykonuje r. wzdłużny w kierunku osiowym. Szlif. bezkłowe - z posuwem wzdłużnym/poprzecznym, szlif. otworów. Szlif. bezkłowe otworów - ściernica robocza wykonuje r. gł. obrot. i r. posuw. wzdłużny. P. obrabiany, napędzany tarczami napędzającymi, wykonuj r. obrot. w kierunku przeciwnym do kier. ściernicy. Zastosowanie: w prod. wielkoseryjnej i masowej. Zalety: duża wydajność i dokładność wymiarowo-kształtowa pomiarów, mała chropowatość pow. SZLIF. PŁASZCZYZN (NIEOBROTOWE) - obwodowe/czołowe, wzdłużne/wgłębne. Szlif. obwodowe wzdłużne - występuje r. posuwowy styczny do pow. obrabianej dosuwy okresowe (gdy pow. szlif. jest szersza od średnicy ściernicy). Prędkość posuwu , Dosuw . Szlif. czołowe płaszczyzn - dosuw stołu (przedmiotu) jest prostoliniowy lub obrotowy, dla dużych płaszczyzn: ściernice garnkowe v segmentowe. P. obrabiane mogą być przymocowane do stołu v do przenośnika. SZLIF. POW. KSZTAŁTOWYCH - np. kół zębatych, gwintów, ślimaków, korpusów. Ściernice mają kształt dostosowany do przedmiotu obrabianego. ŚCIERNICA - bryła o ustalonym kształcie i wymiarze, ziarna ścierne związane są ze sobą w sposób stały za pomocą spoiwa. Ziarna spełniają rolę ostrzy skrawających. Cechy charakterystyczne: kształt, wymiary, gatunek i rodzaj ściernic twa, wielkość ziarna, twardość, struktura i rodzaj spoiwa. Mocowanie: bezpośrednio - z użyciem tarcz dociskowych lub za pomocą oprawy. Materiał ścierny - węglik krzemu SiC: zielony (do szlif. węglików spiekanych, mat. twardych i kruchych); czarny (do żeliwa, brązu, Al) ||| elektrokorund Al2O3 : zwykły (do szlif. wstępnego, kształtującego), półszlachetny (do szlif. wstępnego, kształt., wykańczającego stali hartowanych oraz mat. ogniotrwałych), szlachetny (do szlifowania stali hartowanych, stopowych oraz do szlifowania precyzyjnego). Wielkość ziarna - oznacza się nr charakterystycznym; dla ściernic oznacza się metodą analizy sitowej, numer ten odpowiada l. oczek na bieżący cal sita, na którym zatrzymało się sito. Od 46 do 120 (szlif. zgrubne - szlif. wykańczające).

(…)

… wierzchołków ziaren pod wpływem obciążeń dynam.; - zużyciu ziaren wskutek ich kruszenia się i łupania pod wpływem wzrastających sił skrawania; - wyrwaniu stępionych ziaren ze spoiwa pod wpływem sił skrawania i odkrywaniu w ten sposób nowych, ostrych ziaren. Trwałość ściernicy TC - okres jej użytkowania między dwoma kolejnymi obciąganiami, w których zachowuje ona zdolność skrawaną oraz prawidłowy kształt geometr. Gdy pracuje samoostrzenia jej trwałość zależy od: wzrostu chropowatości obrobionej pow., zwiększenie się odchyłek wymiarów i kształtu przedmiotu, wzrost sił i mocy skrawania oraz amplitudy drgań, wzrost temp. szlifowania, występowanie przypaleń. Wady pow. szlifowanych: - przypalenia miejscowe pow. wskutek nagrzania do zbyt wysokiej temp.; - makro i mikropęknięcia warstwy wierzchniej wynikłe…
… pod wpływem obciążeń dynam.; - zużyciu ziaren wskutek ich kruszenia się i łupania pod wpływem wzrastających sił skrawania; - wyrwaniu stępionych ziaren ze spoiwa pod wpływem sił skrawania i odkrywaniu w ten sposób nowych, ostrych ziaren. Trwałość ściernicy TC - okres jej użytkowania między dwoma kolejnymi obciąganiami, w których zachowuje ona zdolność skrawaną oraz prawidłowy kształt geometr. Gdy pracuje…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz