Dr Mariusz Wieczorek - strona 2

Norma prawna i przepis prawny

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Mariusz Wieczorek
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 483
Wyświetleń: 1127

Norma prawna i przepis prawny Wielokrotnie do tej pory posługiwaliśmy się pojęciem „norma prawna” i „przepis prawny” traktując te zwroty jak synonimy. Należy jednak podkreślić, że w literaturze przedmiotu z reguły nie stawia się po...

Podmioty prawa cywilnego - omówienie zagadnienia

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Mariusz Wieczorek
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 56
Wyświetleń: 644

Podmioty prawa cywilnego Podmiotowość prawna to jedno z najdonioślejszych kwestii prawa w ogólności. Oznacza, że jednostka wyposażona w przymiot osobowości prawnej może być nosicielem praw lub obowiązków - stroną stosunku prawnego. W ujęciu kodeksu cywilnego podmiotowość prawną mają osoby fizyczn...

Osoby prawne - omówienie zagadnienia

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Mariusz Wieczorek
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 91
Wyświetleń: 756

Osoby prawne Osoby prawne to, obok osób fizycznych, podmioty prawa co oznacza, że mogą być one nosicielem praw lub obowiązków. Wyposażenie człowieka w zdolność prawną jest oczywiste, skoro mówiąc o człowieku mówimy „kto” a nie „co”; już w warstwie językowej akcentujemy podmiotowość człowieka. Pon...

Państwo a prawo - obowiązywanie prawa

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Mariusz Wieczorek
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 49
Wyświetleń: 903

PAŃSTWO A PRAWO Obowiązywanie prawa. Państwo (ujęcie prawo-socjologiczne) - to ludność, terytorium oraz suwerenna władza Monteskiusza czyli ustawodawcza, wykonawcza i sądownicza. Władza państwowa to wyłaniana w drodze demokratycznych wyborów...

Pojęcie prawa - prawa natury

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Mariusz Wieczorek
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 56
Wyświetleń: 861

Prawoznawstwo Pojęcie prawa Odpowiedź na pytanie „czym jest prawo?” można zacząć od postawienia kolejnego pytania „a o którą definicję prawa chodzi?”. Spór o istotę prawa sięga bowiem początków nauki o prawie - prawoznawstwa - i trwa współcześnie. Jego owocem jest szereg definicji, a ściślej rzecz ...

Prawo a inne systemy normatywne

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Mariusz Wieczorek
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 469
Wyświetleń: 3178

Prawo a inne systemy normatywne Nie budzi wątpliwości stwierdzenie, że prawo jest wytworem kultury i ma m.in. za zadanie chronić wartości uznane w tej kulturze, wytyczać normy postępowania członków danej społeczności. Taką rolę pełni nie tylko prawo w podanym wyżej rozumieniu, ale również moralno...

Prawo a moralność cz.II

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Mariusz Wieczorek
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 63
Wyświetleń: 840

PRAWO A MORALNOŚĆ Moralność - ogół norm, ocen i wzorów postępowania odnoszących się do pojęć dobra, słuszności i sprawiedliwości. Relacje treściowe prawa z moralnością to związek merytoryczny między normami prawnymi - adresat: osoba fizyczna i prawna a moralnymi - adresat osoba fizyczna. 1. Prze...

Prawo wewnętrzne a międzynarodowe publiczne

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Mariusz Wieczorek
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 42
Wyświetleń: 917

Prawoznawstwo Prawo wewnętrzne a prawo międzynarodowe publiczne Rozróżnienie prawa na wewnętrzne (krajowe) i międzynarodowe publiczne dokonuje się z uwagi na kryterium podmiotu kreującego prawo. Prawo krajowe tworzone jest jednostronnie przez odpowiednie organy mające kompetencję prawotwórczą i p...

Prawo międzynarodowe publiczne.

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Mariusz Wieczorek
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 49
Wyświetleń: 840

PRAWO WEWNĄTRZ PAŃSTWOWE I UNIJNE Prawo międzynarodowe publiczne. To zespół norm prawnych wywodzących się z długo stosowanych zwyczajów między państwami oraz z traktatów międzynarodowych. Zakres przedmiotowy: stosunki między państwami stosunki między państwami a organizacjami międzynarodowymi ja...

Praworządność- przestrzeganie i stosowanie prawa

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Mariusz Wieczorek
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1232

PRAWORZĄDNOŚĆ, przestrzeganie i stosowanie prawa, gwarancje. Praworządność - to przestrzeganie prawa przez organy władzy państwowej i publicznej. wg. Formalnej koncepcji praworządności przestrzeganie prawa powinno być bezwzględne; niezależne do pozaprawnych zasad np.: moralnych, słuszności; winn...