Dr Mariusz Wieczorek - strona 3

Prawoznawstwo - pojęcia

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Mariusz Wieczorek
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 196
Wyświetleń: 889

Pojęcia: analogia legis - wnioskowania z podobieństwa ustawy w danej gałęzi prawa analogia iuris - wnioskowanie z podobieństwa normy wtórnej dedukowanej z normy pierwotnej delikt prawa cywilnego - czyn niedozwolony rodzący zobowiązanie sprawcy do poszkodowanego rozstrzygany w formie procesu prywa...

Stosowanie i przestrzeganie prawa

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Mariusz Wieczorek
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 70
Wyświetleń: 665

Stosowanie i przestrzeganie prawa W języku potocznym, inaczej niż w języku prawniczym, nie ma różnicy znaczeniowej pomiędzy pojęciami stosowanie, realizowanie, przestrzeganie czy wykonywanie prawa. Z uwagi na formułę niniejszego opracowa...

Stosunek prawny - omówienie zagadnienia

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Mariusz Wieczorek
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 49
Wyświetleń: 616

Stosunek prawny Pomiędzy ludźmi tworzącymi określoną społeczność zachodzą rozmaite relacje. Kiedy znajdujemy się w pewnej sytuacji, nasze zachowanie względem innej osoby czy osób z reguły jest konsekwencją wychowania jakie odebraliśmy, zwyczaju czy nakazów wynikających z religii. Wspomniane na ws...

Podmiot i przedmiot stosunku prawnego

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Mariusz Wieczorek
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 84
Wyświetleń: 728

STOSUNKI, FAKTY i CZYNNOŚCI PRAWNE. Podmiot i przedmiot stosunku prawnego Stosunek prawny to rodzaj stosunku społecznego, którego powstanie, rodzaj, zmiana i ustanie określone jest przez obowiązujące przepisy prawa. Wyróżniamy stosunki: 1. Administracyjnoprawny. Typ podległość kompetencyjna międ...

System prawa - omówienie zagadnienia

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Mariusz Wieczorek
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1155

System prawa Spośród wielu różnych sposobów rozumienia pojęcia „system prawa” przyjmiemy jego definicję, zgodnie z którą, system norm to zespół przepisów prawa obowiązujących w danym kraju w oznaczonym czasie. Należy przy tym pamiętać, że zbiór ten nie ma charakteru przypadkowego a pomiędzy norma...

Wykładnia prawa - omówienie zagadnienia

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Mariusz Wieczorek
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1001

Wykładnia prawa W dotychczasowych rozważaniach nt. prawa powiedzieliśmy, że normy prawne są zawarte w przepisach prawnych, które są graficzną formą zapisu norm, czyli treści prawa. Ustalenie treści prawa, czyli zrekonstruowanie pojedynczej normy prawnej następuje w toku wykładni prawa. Jest to ze...

Zasady prawa - omówienie zagadnienia

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Mariusz Wieczorek
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 35
Wyświetleń: 672

ZASADY PRAWA. Aby móc mówić o prawie konieczne jest poznanie pojęć: 1. Język prawny - to język, którym prawodawca posługuje się tworząc przepisy prawa. Funkcja sugestywna (normatywna, powinnościowa) np.: „obowiązany jest do...” Funkcja pe...

Zdarzenia prawne i ich podział

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Mariusz Wieczorek
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1141

Zdarzenia prawne i ich podział Jak już powiedziano, stosunki prawne to niektóre ze stosunków społecznych, tych mianowicie, które zostały uznane za ustawodawcę za na tyle ważne, by prawem wyznaczyć sposób zachowania podmiotów uczestniczących w tych stosunkach. Powstają w okolicznościach określonyc...

Osoby prawne - wykład

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Mariusz Wieczorek
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 49
Wyświetleń: 665

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak: osoba prawna, osobowość prawna, klasyfikacja osób prawnych, typ korporacyjny, typ fundacyjny...