Dr Mariusz Golecki - strona 8

Trójelementowa struktura norm - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Mariusz Golecki
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1043

Trójelementowa struktura norm: HIIPOTEZA. Jest to część normy wskazująca adresata i okoliczności, w których się ten adresat znajduje. Związek między adresatem, a okolicznością jest taki, że aby norma obowiązywała adresat musi znaleźć się w okolicznościach jakie norma określa. Istnieją normy, które ...

Twierdzenia - pewniaki, postulaty - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Mariusz Golecki
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 0
Wyświetleń: 385

Ostateczne przesłanki danej nauki to takie twierdzenia, które uznawane są w niej za absolutnie podstawowe, których nie da się wyprowadzić z innych twierdzeń.: a) twierdzenia bezpośrednio aprioryczne- zdania analitycznie prawdziwe, możemy je przyjmować bez uzasadnienia. - Pewniki to wszelkie zdania...

Wykładnia językowa, systemowa i funkcjonalna - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Mariusz Golecki
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 42
Wyświetleń: 364

wykładnia językowa polega na posługiwaniu się dyrektywami, które wskazują, w jaki sposób należy ustalać znaczenie normy ze względu na jej kontekst językowy. Dyrektywy wykładni językowej to takie dyrektywy, które określają, jak należy ustalić znaczenie normy prawnej ze względu na

Wykładnia prawa - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Mariusz Golecki
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 56
Wyświetleń: 511

WYKŁADNIA PRAWA WYKŁADNIA PRAWA to ogół czynności poznawczych zmierzających do ustalenia właściwego sensu przepisów prawnych. 1. klasyfikacyjna teoria wykładni ( wykładni dokonuje się tylko o tyle, o ile wymagają tego niejasności tekstu ), CLARA NON SUNT INTERPRETANDA ( nie dokonuje się wykładni ...

Zależności między normami wyższymi i niższymi - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Mariusz Golecki
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 70
Wyświetleń: 721

Zależności między normami wyższymi i niższymi: - Zależności delegacyjno-kompetencyjne i treściowe: powiązania treściowe - przyjmuje się że te powiązania są takie że z tych norm wyższych można wyprowadzić normy niższe, a normy wyższe przesądzają treść norm niższych, normy niższe są tylko uszczegółowi...

Zasady systemu prawa i obowiązywanie systemu prawa - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Mariusz Golecki
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 14
Wyświetleń: 301

Zasady systemu prawa Normy, które doktryna prawa uważa za normy szczególnego znaczenia. Nie ma jednej odpowiedzi, czemu normy te mają szczególne znaczenie. Są w Konstytucji Przesądzają treść norm niższych Według Rolanda Dworkina są normy o większym znaczeniu (zasady), oraz o mniejszym znaczeniu....

Zupełność systemu prawa - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Mariusz Golecki
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1211

Zupełność systemu prawa Zupełność obowiązywania (walidacji, ważności) Mówimy: „system zupełny w sensie zupełności obowiązywania”, albo „system zupełny walidacyjnie (system zamknięty)” Kiedy o dowolnej normie można powiedzieć czy jest ona normą prawną, czy nie jest (czy należy do systemu prawa, cz...

Język prawny i prawniczy - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Mariusz Golecki
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 119
Wyświetleń: 693

JEZYK PRAWNY I PRAWNICZY „Prawo przemawia swym własnym językiem, że ustawa i wyrok składają się ze zdań tego języka i powinny być rozumiane według prawniczego używania słów” Binding JĘZYK to system znaków, które użyte we właściwy sposób służą procesowi komunikowania się, a więc przekazywania szer...

Modelowa droga ustawodawcza - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Mariusz Golecki
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 7
Wyświetleń: 462

Modelowa droga ustawodawcza: - inicjatywa ustawodawcza, - dyskusja nad projektem, - głosowanie, - podpisanie i ogłoszenie. W Polsce w drodze legislacyjnej biorą udział: Sejm, Senat i Prezydent. Inicjatywa ustawodawcza - takie zgłoszenie projektu ustawy przez upoważniony organ, które zobowiązuj...