Dr Mariusz Golecki - strona 7

Praworządzność - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Mariusz Golecki
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 70
Wyświetleń: 574

PRAWORZĄDNOŚĆ PRAWORZĄDNOŚĆ to a) zasady prawno- ustrojowe dotyczące sposobów działania organów władzy publicznej, b) koncepcja doktryny rozwijającej zasadę praworządności, c) normy i instytucje prawne warunkujących realizację praworządności, d) stan faktyczny działalności władzy publicznej speł...

Przepisy kompletne, a przepisy niekompletne - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Mariusz Golecki
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1134

Przepisy kompletne, a przepisy niekompletne Podział ten dotyczy sprawy, czy dany przepis jest wystarczający do budowania normy prawnej (czy zawiera wszystkie el. niezbędne do budowy hipotezy, dyspozycji i sankcji) Niekompletnym (odsyłającym), nazywamy przepis, który wymaga uzupełnienia o inny prze...

Realizm prawniczy - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Mariusz Golecki
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 469
Wyświetleń: 1610

REALIZM PRAWNICZY Podstawowe założenia realizmu amerykańskiego: a) prawo jest zmienne i tworzone przez sądy, b) prawo nie jest samo przez się celem, lecz środkiem do osiągnięcia celu i dlatego powinno być badane z punktu widzenia swej skuteczności, ze względu na te cele, c) społeczeństwo zmienia...

Rekonstrukcjonizm a deskrypcjonizm - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Mariusz Golecki
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1827

REKONSTRUKCJONIZM DESKRYPCJONIZM Rassel przedstawiciele różne odcienie filozoficzne: Digenstein, szkoła oksfordzka, Austin, Hardi, analityczna teoria języka Pearla, Rekonstrukcjonista uważa, iż celem analiz językowych jest doskonalenie języka pod względem walorów logicznych, wyrazem takiego dos...

Rodzaje stosunków prawnych - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Mariusz Golecki
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 56
Wyświetleń: 714

Rodzaje stosunków prawnych Ze względu na metodę regulacji prawnej: Stosunki cywilnoprawne Strony tych stosunków są równoprawne Stosunki są zawierane dobrowolnie, i tak mogą być rozwiązane Przedmiot i treść stosunków są, określone przez strony(jeśli jest to zgodne z prawem). Sankcjami są sankcj...

Stanowienie prawa w państwach współczesnych - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Mariusz Golecki
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1337

Stanowienie prawa w państwach współczesnych - zasady ogólne. Akty normatywne Fundamentalne zasady stanowienie: Określenie w konstytucji, jakie fakty związane z funkcjonowaniem organów władzy mają charakter prawotwórczy. Przyznanie kompetencji do stanowienia prawa Ustalenie procedur stanowienia p...

Stosowanie prawa - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Mariusz Golecki
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 63
Wyświetleń: 714

STOSOWANIE PRAWA STOSOWANIE PRAWA to proces ustalenia przez organ władzy publicznej konsekwencji prawnych faktów w sposób wiążący dla określonych podmiotów na podstawie norm prawa obowiązującego. Rezultatem tego procesu jest decyzja stosowania prawa, polegają na sformułowaniu normy jednostkowej i k...

Stosunek prawny - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Mariusz Golecki
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 0
Wyświetleń: 441

STOSUNEK PRAWNY STOSUNEK PRAWNY to taki stosunek między osobami fizycznymi lub jednostkami organizacyjnymi uznanymi przez normę prawną za podmioty prawa, w którym podmioty te mają wynikające z dyspozycji normy prawnej uprawnienia i obowiązki, a ich realizacja zagwarantowana jest przymusem ze strony...

System prawa - Dworkin - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Mariusz Golecki
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1001

ZASADA SYSTEMU PRAWA to norma tego systemu ( lub uznana konsekwencja tej normy ), która oceniona zostaje jako szczególnie ważna dla systemu prawa lub jego części. W działaniu systemu prawa Dworkin wyróżnił: a) zasady ( principles )- są one szczególnym rodzajem standardów postępowania, które mają b...

Test - wstęp do prawoznawstwa

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Mariusz Golecki
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 791
Wyświetleń: 1575

1)Co nie jest elementem normy sprzężonej -sankcja 2)Czego nie ma w Dzienniku Ustaw -reg. sejmu 3)Co oznacza pojęcia źródła prawa w znaczeniu funkcjonalnym -x wpływa na treść prawa 4)Jaki char. ma luka techniczna -opisowy (jestem pewien na 100% bo spytałem się Bekrychta:)) 5)Czemu służy domniemanie d...