Dr Marek Angowski - strona 2

Motywowanie, sem III

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Marek Angowski
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1421

Motywowanie Motywacja jest to stan gotowości człowieka do podjęcia jakiegoś działania. W warunkach organizacyjnych jest to działanie przybliżające do realizacji celów organizacji. Motywowanie jest to zestaw sił, które powodują, że ludzie zachowują się w określony sposób. Cel motywacji •osiągnięcie ...

Otoczenie organizacji, sem III

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Marek Angowski
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 42
Wyświetleń: 994

Otoczenie organizacji Rodzaje otoczenia przedsiębiorstwa: - makrootoczenie - mezootoczenie - otoczenie konkurencyjne. Makrootoczenie- jest to zespół warunków funkcjonowania przedsiębiorstwa wynikający z tego, że działa ono w określonym kraj...

Pojęcie i istota zarządzania, sem III

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Marek Angowski
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1260

Pojęcie i istota zarządzania Podstawowe zadania nauki o organizacji i zarządzaniu: •ustalenie zależności między zachowaniem się ludzi w pracy a jej wynikami (pracy); •formułowanie wskazówek (zaleceń) mających na celu zapewnić jak największą sprawność pracy indywidualnej i zbiorowej. Podstawowe zada...

Proces podejmowania decyzji, sem III

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Marek Angowski
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1540

Proces podejmowania decyzji Definicja 1 Podejmowanie decyzji polega na akcie świadomego wyboru jednego z rozpoznanych i dostępnych (uznanych za możliwy do wdrożenia) wariantów przyszłego działania. Definicja 2 Podejmowanie decyzji polega na rozważeniu wielu możliwych działań w przyszłości, porównyw...

Proces zarządzania zasobami ludzkimi cz.1, sem III

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Marek Angowski
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 49
Wyświetleń: 938

Proces zarządzania zasobami ludzkimi Część 1 Planowanie Zasobów Ludzkich Etapy planowania zasobów ludzkich: •identyfikacja bieżących i przyszłych potrzeb kadrowych w oparciu o analizę stanowisk pracy •przygotowanie odpowiednich programów dostosowawczych Czynniki analizowane podczas planowania ZL ...

Struktury organizacyjne, sem III

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Marek Angowski
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 112
Wyświetleń: 987

Struktury organizacyjne Struktura organizacyjna - jest to system zarządzania składający się z powiązanych ze sobą elementów i procesów organizacji oraz zachodzących między nimi stosunków mających znaczenie dla realizacji określonego celu. Wymiary struktury organizacyjnej • wymiar statyczny • wymiar...

Style kierowania, sem III

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Marek Angowski
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1582

Style kierowania Menadżer jest to: •osoba odpowiedzialna za realizację procesu zarządzania, •osoba zarządzająca jednostką gospodarczą (przedsiębiorstwem lub jego częścią), •osoba rozwiązująca problemy organizacyjne i podejmująca decyzje umożliwiające rozwój organizacji w warunkach konkurencji i zmi...

Zarządzanie zasobami ludzkimi cz.2, sem III

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Marek Angowski
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1043

Proces zarządzania zasobami ludzkimi Część 2 Szkolenie i rozwój Szkolenie i rozwój to elementy systemu zarządzania zasobami ludzkimi, mające na celu uzupełnienie wiedzy oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji niezbędnych do prawidłowego wykonywania zadań na obecnym i (lub) przyszłym stanowisku...

Zarządzanie zasobami ludzkimi, sem III

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Marek Angowski
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 77
Wyświetleń: 973

Zarządzanie zasobami ludzkimi Wprowadzenie Zarządzanie zasobami ludzkimi jest to skoordynowany zbiór działań związanych z ludźmi, prowadzący do osiągania założonych celów organizacji oraz zaspokojenia potrzeb zatrudnionych w niej pracowników. Definicje ZZL Zarządzanie zasobami ludzkimi jest to plano...