Dr Marek Angowski

note /search

Wykład - dystrybucja, sem IV

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Marketing
Pobrań: 0
Wyświetleń: 560

DYSTRYBUCJA. Dystrybucja obejmuje wszelkie decyzje i czynności związane z dostarczeniem wytworzonych produktów finalnych nabywcy. Zadaniem dystrybucji jest rozmieszczenie produktów na rynku, w sposób umożliwiający nabywcom zakup pożądanych produktów w dogodnych dla nich warunkach, odpowiadającym im...

Kierunki polityki cenowej przedsiębiorstwa - wykład, sem IV

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Marketing
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1106

Kierunki polityki cenowej przedsiębiorstwa: 1. Polityka niskich cen (dyskontowa). Zakłada planowanie i utrzymanie cen na poziomie akceptowanym przez szersze rzesze nabywców, kosztem eliminacji usług dodatkowych i innych elementów podrażających produkt. Przynosi ona wiele korzyści np. wykorzystanie...

Wykłąd - definicja marketingu, sem IV

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Marketing
Pobrań: 28
Wyświetleń: 630

MARKETING jest to skoordynowana działalność, która poprzez procesy wymiany zmierza do zaspokojenia potrzeb nabywców, a jednocześnie do realizacji celów przedsiębiorstwa. Filozofią marketingu jest czerpanie zysku z zaspokajania potrzeb społeczeństwa. Fazy marketingu: Faza produkcyjna (orientacja pr...

Wykład - prawo Webera-Fechnera, sem IV

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Marketing
Pobrań: 84
Wyświetleń: 973

Prawo Webera - Fechnera. Pomiędzy zmianą w sile bodźca, a zmianą wywołanego wrażenia istnieje stały związek. Fechner stwierdził, że gdy bodziec wzrasta w postępie geometrycznym, to reakcja wzrasta w postępie asymetrycznym. ΔI : I = k ΔI - próg różnicy (minimalna zmiana bodźca, która jest zauważal...

Wykład - promocja sprzedaży, sem IV

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Marketing
Pobrań: 7
Wyświetleń: 567

Promocja sprzedaży. Rodzaje stosowanych środków: A. Środki promocji sprzedaży skierowane są do personelu firmy: * Zachęty (finansowe, podróże). * Premie. * Zawody i konkursy. B. Środki promocji skierowane do dealerów i detalistów: * Podarunki

Wykład - promocja, sem IV

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Marketing
Pobrań: 28
Wyświetleń: 644

PROMOCJA Promocja to zespół środków, za pomocą których firma komunikuje się z rynkiem, a ściślej przekazuje informacje o swojej działalności lub o konkretnych produktach czy usługach. Promocja to proces komunikacji społecznej, w której producenci przekazują konsumentom zespół sygnałów, mających zw...

Wykład - public relations, sem IV

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Marketing
Pobrań: 35
Wyświetleń: 630

Public relations. Public relations to celowe działania przedsiębiorstwa zmierzające do wytworzenia w jego otoczeniu poczucia zaufania do niego i jego produktów, wytworzenia dobrej opinii oraz akceptacji społecznej jego działania, to stworzenie i utrzymanie pozytywnego wizerunku firmy względem nabyw...

Wykład - wydawnictwa promocyjne, sem IV

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Marketing
Pobrań: 0
Wyświetleń: 448

Wydawnictwa promocyjne. Wydawnictwa winny informować potencjalnych nabywców dóbr i usług o ofercie, podkreślając jej unikalność i wysoką jakość, uświadamiać i kreować potrzeby i preferencje w zakresie oferowanych produktów, budować wizerunek oraz zachęcić do działania w kierunku kupna. Wybrane wyd...

Wykład - marketing, sem IV

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Reklama
Pobrań: 98
Wyświetleń: 812

REKLAMA Zadaniem reklamy jest wykorzystanie wszelkich dróg komunikacji z docelowymi grupami nabywców dóbr i usług w taki sposób, aby ich zainteresowanie zmieniło się w decyzję kupna. Reklama to różne płatne, kontrolowane formy prezentowania oraz popierania idei, towarów, usług wobec docelowej grup...

Kultura organizacji, sem III

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1365

Kultura organizacyjna Kultura organizacyjna jest to system niepisanych norm, wartości i wynikających z nich sposobów postępowania członków organizacji. Kultura organizacyjna jest to „osobowość” konkretnej organizacji. Przejawy kultury organizacyjnej w praktyce • symbole • sposoby komunikowania się ...