Wykłąd - definicja marketingu, sem IV

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 595
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykłąd - definicja marketingu, sem IV - strona 1 Wykłąd - definicja marketingu, sem IV - strona 2 Wykłąd - definicja marketingu, sem IV - strona 3

Fragment notatki:

MARKETING jest to skoordynowana działalność, która poprzez procesy wymiany zmierza do zaspokojenia potrzeb nabywców, a jednocześnie do realizacji celów przedsiębiorstwa. Filozofią marketingu jest czerpanie zysku z zaspokajania potrzeb społeczeństwa.
Fazy marketingu:
Faza produkcyjna (orientacja produkcyjna). Producenci interesują się znalezieniem zbytu na swoją masową produkcję i obniżenie jej kosztów.
Faza sprzedażowa (orientacja sprzedażowa). Przedsiębiorstwa konkurują między sobą w różnych metodach sprzedaży. W tej fazie wzrasta rola reklamy oraz różnych form dystrybucji i sprzedaży.
Faza marketingu (orientacja marketingu) wynika z:
- Rozwoju gospodarczo-społecznego
- Wzrastającego poziomu życia krajów wysokorozwiniętych (fundusz swobodnej decyzji)
W gospodarce rynkowej istnieją dwie główne siły: producenci nastawieni na zysk i zwalczenie konkurencji oraz społeczeństwo, które chce realizować swoje potrzeby.
OGÓLNE ZASADY MARKETINGU:
1. Zasada celowego wyboru i kształtowania rynku przedsiębiorstwa.
Odnosi się do potencjalnych i rzeczywistych klientów.
2. Zasada badania rynku.
Aby przedsiębiorstwo mogło sprawnie funkcjonować musi zdobyć pewne informacje.
Zasady zarządzania
POMYSŁ

INFORMACJA

ROZWAŻENIE MOŻLIWOŚCI DZIAŁANIA

DZIAŁALNOŚĆ

KONTROLA WYNIKÓW
3. Zasada zintegrowanego działania na rynek (marketing-mix)
Jedną z podstawowych zasad marketingu jest posługiwanie się pewnym zespołem: produkt, cena, dystrybucja i promocja. Uzupełnieniem tego instrumentu są ludzie - personel. (Z angielskiego PPPPP).
Zjawisko synergii polega na tym, że posługiwanie się tymi elementami w sposób kompleksowy daje lepszy efekt końcowy, niż gdyby tymi elementami posługiwać się oddzielnie.
4. Zasada planowania działań marketingowych
Marketing jest skomplikowanym działaniem, należy więc planować swe działania, aby lepiej zorganizować zamierzone cele.
5. Zasada skuteczności działań marketingowych
Marketing posiada określone funkcje:
1. Funkcje przygotowawcze:
- Gromadzenie informacji rynkowej
- Badanie rynku
- Planowanie produktu i programu asortymentowego
- Kalkulacja i stanowienie cen
- Organizacja systemu dystrybucji
- Planowanie działań promocyjnych
- Kontrola i analiza wyników marketingu
2. Funkcje wykonawcze: - Reklama
- Aktywizacja sprzedaży
- Bezpośrednia obsługa klientów


(…)

zaludnienia, klimat, itp.)
Demograficzne (wiek, płeć, wykształcenie, stan cywilny, faza rozwoju rodziny, stan zdrowia, wyznanie, pochodzenie etniczne, itp.)
Ekonomiczne (zawód, dochód, źródło dochodu, majątek, itp.)
Społeczne (klasa społeczna, grupy odniesienia, styl życia, osobowość, itp.)
Behawioralne (kategoria nabywcy, stan gotowości do dokonania zakupu, stopień lojalności, podstawy wobec produktu)
Segmentacja rynku pozwala na:
1. Wybór w miarę jednorodnych grup nabywców, których chcemy pozyskać.
2. Dostosowanie produktów do potrzeb nabywców.
3. Dotrzeć do tych nabywców, których preferencje uwzględnia nasza oferta.
4. Dobrać odpowiednie formy promocji i dystrybucji.
5. Szybciej zauważyć pewne zmiany na rynku i wcześniej na nie zareagować.
Kryteria wyboru danego segmentu:
Mierzalny (czy można policzyć…
… zasobów oraz zewnętrznych warunków działania.
Badań marketingowych.
Segmentacji rynku.
ad 1
Przedsiębiorca powinien formułować cel działania. Trzy zasady określające cel działania:
1. Należy podejmować działalność pożyteczną ekonomicznie lub społecznie.
2. Należy przystosować podejmowane działania do posiadanych zasobów.
3. Działania muszą przynieść zysk.
ad 2
Analiza własnych zasobów przedsiębiorstwa…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz