Kultura organizacji, sem III

Nasza ocena:

3
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1246
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kultura organizacji, sem III - strona 1 Kultura organizacji, sem III - strona 2

Fragment notatki:

Kultura organizacyjna
Kultura organizacyjna jest to system niepisanych norm, wartości i wynikających z nich sposobów postępowania członków organizacji. Kultura organizacyjna jest to „osobowość” konkretnej organizacji. Przejawy kultury organizacyjnej w praktyce • symbole • sposoby komunikowania się • rytuały • mity • tabu Poziomy kultury organizacyjnej według Edgara Scheina • artefakty • normy i wartości • założenia kulturowe Artefakty • artefakty językowe (język, mity, legendy) • artefakty behawioralne (ceremonie, rytuały) • artefakty fizyczne (wyposażenie i wystrój wnętrz, technologia, architektura, itp.) Normy to wyraźnie artykułowane w danym środowisku powinności i wskazania o różnym stopniu szczegółowości i kategoryczności (moralne, zwyczajowe, prakseologiczne). Wartości to ukryte lub jawne kryteria selekcji sposobów, środków lub celów działania. Normy i wartości w terminologii zarządzania dzieli się na: normy i wartości deklarowane. normy i wartości postrzegane. Założenia kulturowe są to podstawy określonych zachowań w organizacji wynikające z filozofii, światopoglądu i stosunku do problemów uniwersalnych organizacji i jej członków. Założenia kulturowe mogą dotyczyć • natury człowieka • relacji międzyludzkich • samej organizacji • natury otoczenia • relacji otoczenia z organizacją. Funkcje kultury organizacyjnej głównym celem jest ograniczenie niepewności w organizacji. Cele dotyczące dostosowań zewnętrznych • funkcja integracyjna - wspólne wartości i cele zapewniają spójność grupy wokół organizacji • funkcja adaptacyjna - stabilizuje warunki działania poprzez wyjaśnianie sensu zjawisk, procesów oraz wzorców zachowań (np. misję i strategię organizacji) • funkcja percepcyjna - umożliwia członkom organizacji jednolite sposoby pomiaru i kryteria oceny efektów. Cele dotyczące dostosowań wewnętrznych • porozumienie poprzez stosowanie wspólnego języka • definiowanie grup i kryteriów przyjęć do nich lub odrzuceń („my” i „oni”) • wyznaczanie zasad władzy i kryteriów statusu (sposoby osiągania autorytetu, stosunek do władzy, prawa i obowiązki) • zaspokajanie potrzeb bezpieczeństwa i afiliacji (przynależności)

(…)

… autorytetu, stosunek do władzy, prawa i obowiązki) • zaspokajanie potrzeb bezpieczeństwa i afiliacji (przynależności) • wyznaczanie kryteriów nagradzania i karania • wyznacza tzw. „ideologie organizacji” Czynniki kształtujące kulturę organizacyjną • otoczenie organizacji • typ organizacji • cechy organizacji • cechy uczestników organizacji Typy kultury organizacyjnej Kultura władzy (małe firmy) Cechy charakterystyczne • autokratyczny sposób zarządzania • silna władza centralna • decyzje przełożonych są głównym czynnikiem regulującym działanie organizacji • duża zdolność mobilizacji wokół przywódcy (szefa) organizacji • najważniejsze są wyniki a nie środki i sposoby ich osiągania (możliwość pojawienia się tzw. relatywizmu moralnego w dążeniu do realizacji zadań) Kultura ról (administracja publiczna, banki, duże…
…, badawczo-rozwojowe, projektowe, agencje reklamowe) Cechy charakterystyczne: • orientacja zadaniowa • władza ekspertów • dominuje partnerstwo i praca zespołowa • eksponowanie innowacyjności, kreatywności i przedsiębiorczości Kultura zorientowana na osobę (firmy jednoosobowe, rodzinne, bura adwokackie, doradcy ubezpieczeniowi i finansowi) Cechy charakterystyczne • zasady umowne • podporządkowanie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz