Otoczenie organizacji, sem III

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 994
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Otoczenie organizacji, sem III - strona 1 Otoczenie organizacji, sem III - strona 2 Otoczenie organizacji, sem III - strona 3

Fragment notatki:

Otoczenie organizacji Rodzaje otoczenia przedsiębiorstwa:
- makrootoczenie - mezootoczenie - otoczenie konkurencyjne. Makrootoczenie- jest to zespół warunków funkcjonowania przedsiębiorstwa wynikający z tego, że działa ono w określonym kraju i regionie. Czynniki te nie mają swej specyfiki w odniesieniu do konkretnego przedsiębiorstwa, ale odnoszą się one do wszystkich podmiotów gospodarczych działających na danym rynku. Tworzą w pewien sposób ogólne ramy działalności, na tle których zachodzą pochodne zjawiska ważne dla funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstwa. Obszary analizy makrootoczenia: •otoczenie demograficzne: wielkość i struktura ludności, tempo jej przyrostu; •otoczenie polityczno-prawne: polityka i porządek prawny kształtowany przez państwo (prawo gospodarcze, prawo pracy, prawo cywilne), partie polityczne, związki zawodowe i inne grupy nacisku, stabilizacja polityczna; •otoczenie ekonomiczne: polityka gospodarcza państwa (polityka monetarna, fiskalna i celna, kursy walut), koniunktura ekonomiczna, poziom i tempo rozwoju społeczno-gospodarczego, organizacja rynku; •otoczenie społeczno-kulturowe: świadomość, zwyczaje konsumpcyjne społeczeństwa, zróżnicowania kulturowe, normy etyczne i moralne, wartości, religia, tradycja i związki między nimi; •otoczenie przyrodnicze (naturalne): stan środowiska naturalnego, klimat, ukształtowanie terenu, zasoby naturalne; •otoczenie technologiczne: postęp techniczny, rozwój nowych technologii, wydatki na badania, dostęp do technologii i koszt jej pozyskania, stopień opanowania przez podmioty gospodarcze nowych rozwiązań technologicznych i ich wpływ na środowisko naturalne; •otoczenie międzynarodowe: organizacje międzynarodowe (udział i znaczenie w strukturach), konkurencja lub kooperacja w wymiarze międzynarodowym, położenie geopolityczne. Mezootoczenie- jest to pośrednia warstwa pomiędzy makro- i mikrootoczeniem (otoczeniem konkurencyjnym), w której występuje przenoszenie się wpływów makrootoczenia na mikrootoczenie przedsiębiorstwa. Ujęcie podmiotowe mezootoczenia: •terenowe oddziały sądów, urzędów podatkowych, jednostki władzy administracji rządowej i terenowej oraz różnego typu podmioty usługowe i instytucje wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej. Ujęcie przedmiotowe mezootoczenia: •lokalne aspekty makrootoczenia np.: lokalny rynek pracy, lokalne podatki oraz dochody ludności zamieszkującej dany region. Wpływ mezootoczenia jest bardzo ważny zwłaszcza dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw, gdyż zasięg ich działania jest najczęściej lokalny lub regionalny. Otoczenie konkurencyjne określa warunki funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstwa w danym sektorze czy segmencie rynku. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz