Dr Marcin mysko

Mały kodeks karny i Mała Konstytucja - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Dr Marcin mysko
 • Historia prawa polskiego
Pobrań: 126
Wyświetleń: 595

Tzw. Mały kodeks karny - utrwalił i pogłębił wszystkie rozwiązania z dekretu 16 listopada 1945 m.in. jurysdykcję sądów wojskowych względem osób cywilnych - utrwalił skład ławniczy sądu powszechnego, dodając przepis o wprowadzeniu specja...

Najważniejsze daty w dziejach Polski - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Dr Marcin mysko
 • Historia prawa polskiego
Pobrań: 140
Wyświetleń: 770

966 - CHRZEST POLSKI-MIESZKO 963 - MYSZONGI Z MIESZKIEM BITWA 972 - BITWA POD CEDYNIA 1112 - 1 WZMIANKA O KANCLERZU 1117 - SCIECIE SKARBIMIRA 1136 - BULLA GNIEZNIENSKA 1138 - PRZYWILEJ ŁECZYCKI 1192 - SMIERC KAZIM.SPRAWIED 1227 - ZJAZD W GASAWIE 1228 - PRZYWILEJ W CIENI 1229 - REGENCJA CHEN...

Sądownictwo II RP - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Dr Marcin mysko
 • Historia prawa polskiego
Pobrań: 84
Wyświetleń: 707

Sady miejskie, grodzkie i podkomorskie - skład i kompetencje Sąd ziemski: - wywodził się z nadwornego sądu doby rozbicia dzielnicowego - skład: w Małopolsce składał się z sędziego i podsędka, którzy zasiadali w asyście 4-6 asesorów powołanyc...

Sądownictwo w Monarchii patrymonialnej - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Dr Marcin mysko
 • Historia prawa polskiego
Pobrań: 231
Wyświetleń: 2786

MONARCHIA PATRYMONIALNA (poł X w - lata 20 XIV w.):Autorytet króla, sądownictwo początkowo bezpośrednio wykonywane przez władcę. Rozwój organizacji państwowej - przekazywanie obowiązków sędziego urzędnikom (w swoim zastępstwie): w sądzie dworskim 1 z dostojników, w okręgach grodowych komesom/kasztel...

Wpływ zagranicznego prawa na rozwój II RP - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Dr Marcin mysko
 • Historia prawa polskiego
Pobrań: 28
Wyświetleń: 455

Kodeks napoleona na ziemiach polskich w XIX wieku - wprowadzony do K.W na mocy art. 69 konstytucji KW - silny sprzeciw kleru i ziemiaństwa - liczne przepisy, jak Np o świeckiej formie małżeństwa i przepisów ograniczających przymus osobisty pozostało martwą literą prawną - na jego podstawie formu...

Zmiany w sądownictwie, Księstwo Warszawskie - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Dr Marcin mysko
 • Historia prawa polskiego
Pobrań: 98
Wyświetleń: 847

Zmiany w organizacji sądownictwa w dobie sejmu wielkiego - powstały sądy komisji rządowych i porządkowych - poddanie ogółu ludności kraju bez względu na przynależność stanowa sądom Komisji Skarbowej i komisji porządkowych w sprawach: skarbowych handlowych i wekslowych związanych z czynnościami a...

Komisje Rządowe Wielkie, Rada Nieustająca - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Dr Marcin mysko
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 91
Wyświetleń: 672

Komisje rządowe wielkie w XVIII w - Komisja Skarbowa Koronna i Komisja Skarbowa dla Wielkiego Księstwa - powołane w 1764, przewodniczył minister - podskarbi, obok nich 9-16 członków, kadencja 2 lata, Komisja odpowiedzialna przed sejmem, któremu składała sprawozdania i otrzymywała absolutorium. Zada...

Księga Elbląska - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Dr Marcin mysko
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 672
Wyświetleń: 1568

Charakterystyka Księgi Elbląskiej, postępowanie sądowe wg. Księgi Elbląskiej - zwana jest Najstarszym Zwodem Prawa Polskiego, jest najcenniejszym spisem prawa zwyczajowego - została odkryta w Elblągu w XIX wieku, została sporządzona przez autora niemieckiego, prawdopodobnie mnicha, będącego urzędn...

Prawa Kardynalne - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Dr Marcin mysko
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1120

Prawa kardynalne - ich charakter, redakcje i zakres regulacji Prawa kardynalne są to ustawy przeforsowane w latach 1767-1768 w Warszawie na sejmie, zwanym „Repninowskim”, obejmowały podstawowe zasady ustroju

Prawo karne - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Dr Marcin mysko
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 7
Wyświetleń: 749

PRAWO KARNE (wczesne średniowiecze) Najstarszą formą reakcji na przestępstwo była reakcja rodu pokrzywdzonego na ród winowajcy (krwawa zemsta lub zemsta rodowa). Wolno będzie postępować proces wyodrębnienia kategorii przestępstw naru...