Dr Krzysztof Bednarz

note /search

Nauki o organizacji - wykłady

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Nauki o organizacji
Pobrań: 364
Wyświetleń: 3619

...Nauka – istota Def. Wg. Encyklopedii – przyswajanie jakichkolwiek treści (wiedzy), nabywanie umiejętności oraz tego czego się uczymy lub nauczymy. W powszechnym rozumieniu – ogół wiedzy ludzkiej, uporządkowany w systemie zagadnień i wyrażony w sądach prawdziwych lub przypuszczeniach. Różne...

Benchmarking - etapy - opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Nauki o organizacji
Pobrań: 56
Wyświetleń: 784

Benchmarking- To sztuka odkrywania dlaczego niektóre przedsiębiorstwa funkcjonują , sprawniej niż inne. Celem benchmarkingu jest twórcze naśladowanie najlepszych praktyk innych przedsiębiorstw.  Etapy bechmarkingu . -określenie przedmiotu ( czym będziemy się zajmować )  - określenie najistotniejszyc...

Dwa sposoby interpretacji (procesu) zarządzania- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Nauki o organizacji
Pobrań: 0
Wyświetleń: 623

Dwa sposoby interpretacji (procesu) zarządzania: zarządzanie - ciąg funkcji zarządzanie - proces informacyjno - decyzyjny (menedżer podejmuje decyzje) Decyzja: - akt nielosowego wyboru - pewien proces decyzyjny - traktowana jest jako pewna informacja sprawcza Etapy procesu decyzyjnego: ident...

Osoby prawne- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Nauki o organizacji
Pobrań: 49
Wyświetleń: 665

Osoby prawne Nabywają osobowość prawną z mocy ustawy (i bez potrzeby rejestracji) lub na podstawie wpisu do Rejestru. Tworzone są w różnych celach. Dla części z nich celem jest działalność gospodarcza. To są przedsiębiorstwa z krwi i kości - banki, przedsiębiorstwa państwowe, spółki kapitałowe. Dla...

Pojecie przedsiebiorstwa- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Nauki o organizacji
Pobrań: 84
Wyświetleń: 791

Pojęcie przedsiębiorstwa Spotykamy się z tym pojęciem w różnych naukach. Występuje ono w znaczeniu: podmiotowym - jako podmiot praw i obowiązków powstających w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej, jako jednostka gospodarcza wyodrębniona, która prowadzi działalność gospodarczą (wytwórczą, ...

Rola państwa w oddziaływaniu na przedsiębiorstwo- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Nauki o organizacji
Pobrań: 49
Wyświetleń: 567

Rola państwa w oddziaływaniu na przedsiębiorstwo Na przestrzeni ostatnich 200 lat, wraz z rozwojem gospodarki rynkowej (wcielenie ideologii Adama Smitha), mamy liberalizm gospodarczy: - wolność gospodarcza - własność prywatna - nieingerencja państwa w procesy gospodarcze - regulatorem jest woln...

Własność prywatna- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Nauki o organizacji
Pobrań: 14
Wyświetleń: 707

Własność prywatna W koncepcji liberalnej jest bardzo mocno akcentowana (choć niesłusznie). W marksizmie była marginalizowana. W nauce Kościoła jest najzdrowsze podejście - własność prywatna ma swoje źródło w prawie naturalnym. Leon XIII w encyklice

Wstęp - organizacja

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Nauki o organizacji
Pobrań: 21
Wyświetleń: 630

Organizacja Organizacja = System (zbiór elementów połączonych wzajemnycmi relacjami, dla realizacji określonych celów) Organizacja = Zespół 2 lub wiecej osób realizująych wspólny cel, połączony relacjami Organizacja (Zieleniewski) = Taka c...

Elementy nauki o przedsiębiorstwie- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Nauki o organizacji
Pobrań: 42
Wyświetleń: 672

Elementy nauki o przedsiębiorstwie Teoria firmy - zagadnienia mikroekonomii, zachowanie się firmy na rynku, przedsiębiorstwo, zarządzenie przedsiębiorstwem, nauka o gospodarce, zakład, firma. 1904 r. - w Politechnice Lwowskiej prof. E. Hauswald (?) zaczął wykładać naukę o zarządzaniu przedsiębiorst...

Zysk. Misja przedsiębiorstwa- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Nauki o organizacji
Pobrań: 35
Wyświetleń: 749

Zysk - podstawowy cel to wygospodarowanie zysku. Jest to konstytutywna cecha przedsiębiorstwa. Dziś przedsiębiorstwa samoograniczają zysk, aby utrzymać dotychczasowych i pozyskać nowych klientów. Pytanie - Czy maksymalizacja zysku ma nastąpić w krótkim czy w długim czasie? - Raczej należy rezygnować...