Dr Kinga Tucholska

note /search

Świadomość Notatki z ćwiczeń

  • Złożone procesy poznawcze
Pobrań: 490
Wyświetleń: 1659

1. Świadomość Świadomość - zdawanie sobie sprawy przez osobę z własnego istnienia, doznań spostrzeżeń. Odmienne stany świadomości ( ASC ) SEN - naturalne powracające doświadczenie, podczas którego normalna świadomość zostaje zawieszona. Sen hipnagogiczny - występuje podczas pierwszych 5 minut ...

Intuicja inkubacja i wgląd

  • Złożone procesy poznawcze
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1806

Intuicja, inkubacja i wgląd: udział ukrytego poznania w rozwiązywaniu problemów Fazy myślenia Wallas 29' - analiza jednostkowej zdobyczy myślenia Proces rozwiązywania problemu został przedstawiony w kilku etapach Faza preparacji obejmuje gromadzenie wiedzy o problemie oraz opanowanie logicznych r...

Sternberg, temat 4-9

  • Złożone procesy poznawcze
Pobrań: 490
Wyświetleń: 2870

T emat 4: Reprezentacja wiedzy: obrazy i sądy (rozdz.5) notatki umysłowa reprezentacja wiedzy: wiedza deklaratywna i proceduralna (typu że i typu jak)- racjonalna obrazy (analogowe) słowa (symboliczne) - dystynktywne reprezentacje badania laboratoryjne i ne uropsychologiczne - empiryczne wyobraże...

Sternberg rozwiązywanie problemów i twórczość

  • Złożone procesy poznawcze
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1911

temat 7: Rozwiązywanie problemów i twórczość Cykl rozwiązywania problemów: problem- gdy nie możemy znaleźć natychmiastowej, potrzebnej odpowiedzi, gdy nie wiemy jak się zachować rozwiązywanie problemu- przezwyciężanie przeszkód stojących na drodze do znalezienia odpowiedzi lub osiągnięcia celu Zi...

Inteligencja ćwiczenia

  • Złożone procesy poznawcze
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1624

Inteligencja, ćw. 10 INTELIGENCJA- zdolność poprawnego rozw problemów oraz rozumowania i uczenia się złożonego materiału. ILORAZ INTELIGENCJI (II)- wynik testu inteligencji, porównanie wieku umysłowego z wiekiem życia, później został o...

Inteligencja testy inteligencji

  • Złożone procesy poznawcze
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1624

10. Inteligencja Inteligencja zdolność do poprawnego rozwiązywania problemów oraz rozumienia i uczenia się złożonego materiału , przystosowywania się do środowiska Iloraz inteligencji II wynik osiągany w testach inteligencji , pierwotnie przyjmujący za podstawę porównywanie wieku umysłowego z wi...

Intuicja, inkubacja, wgląd

  • Złożone procesy poznawcze
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1498

Intuicja, inkubacja, wgląd Istota sprawy - osoba stara się rozwiązać problem, ale nie może. Mimo to czuje, że problem jest rozwiązywalny. Po pewnym czasie, wypełnionym inną aktywnością lub brakiem aktywności („nicnierobieniem”) pełne rozwiązanie pojawia się w świadomości introspekcyjnej podmiotu ...

Język i myślenie

  • Złożone procesy poznawcze
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1533

Produkcja wypowiedzi jest naszą zdolnością mówienia lub wykorzystywania w inny sposób słów, zwrotów i zdań do przekazywania informacji. Właściwością produkowania wypowiedzi jest generatywność. Rozumienie języka jest zdolnością pojmowania wiadomości przekazywanych za pomocą słów, zwrotów i zdań. N...

Podejmowanie decyzji.

  • Złożone procesy poznawcze
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1512

Społeczny kontekst oceniania Konformizm fenomen gospodarza meczu - zwykle wiąże się to z zachowaniem zawodników- u siebie znają lepiej fizyczne warunki startu, psychicznie zaś mają za sobą publiczność swój wkład ma tu także zachowanie sędziów- obawiają się osobistych kłopotów, zgromadzonych kibic...

Społeczny kontekst oceniania

  • Złożone procesy poznawcze
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1771

ZPP - Społeczny kontekst oceniania Konformizm Eksperyment Ascha - z długością odcinków i wprowadzającymi w błąd współuczestnikami eksperymentu Jedna grupa błędnie odpowiadających nie spostrzegała rozbieżności między rzeczywistą a sugerowaną długością Druga grupa błędnie odpowiadających zostały ...