Dr Katarzyna Nagel

note /search

Podstawy makroekonomii - wykłady

 • Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie
 • Makroekonomia
Pobrań: 4123
Wyświetleń: 15456

  Makroekonomia dr Katarzyna Nagel    W jakim celu mierzymy całkowitą wielkośd produkcji w gospodarce?    Aby ocenid wzrost gospodarczy   Ocenid poziom życia ludzi w różnych krajach   Określid skutki oddziaływania polityki makroekonomicznej rządu   Opracowad zasady polityki gospodarczej w prz...

Makroekonomia- wykład 1

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Makroekonomia
Pobrań: 931
Wyświetleń: 2212

MAKROEKONOMIA Temat: wprowadzenie do makroekonomii. główne problemy badawcze. metodologia badań data: 13.02.2012 Co to jest ekonomia ? EKONOMIA - nauka o tym, jak społeczeństwo radzi sobie z problemem ograniczoności zasobów. (Dawid Begg) Podział na mikroekonomię i makroekonomię: Ragnar Frish 1993...

Makroekonomia- wykład 3

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Makroekonomia
Pobrań: 553
Wyświetleń: 1624

makroekonomia temat: wady PKB, pnb, dn jako mierników działalności gospodarczej i poziomu życia data: 27.02.2012 Choć PKB jest najpowszechniejszą miarą poziomu produkcji w gospodarce nie jest om miernikiem doskonałym. Ekonomiści krytykują PKB za to, że: nie uwzględnia wartości dochodów które pow...

Makroekonomia- wykład 4

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Makroekonomia
Pobrań: 392
Wyświetleń: 1323

makroekonimia temat: data: 05.03.2012 OSZCZĘDNOŚCI są niewykorzystaną na sfinansowanie bieżącej konsumpcji częścią dochodu do dyspozycji (dochodu narodowego) Motywy oszczędzania: Motyw przezornościowy - zabezpieczenie przyszłości, pokrycie nieprzewidzianych wydatków czy skorzystanie z niecodzien...

Makroekonomia- wykład 5

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Makroekonomia
Pobrań: 406
Wyświetleń: 1379

makroekonomia temat: bezrobocie w gospodarce rynkowej Jakie są przyczyny, skutki, sposoby ograniczania bezrobocia Czy bezrobocie może mieć pozytywny wpływa na funkcjonowanie rynku pracy? data: 12.03.2012 Rynek pracy - obejmuje relacje zachodzące pomiędzy popytem i podażą pracy, które kształtują p...

Makroekonomia- wykład 6

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Makroekonomia
Pobrań: 399
Wyświetleń: 1855

makroekonomia temat: data: 19.03.2012 Krzywa Beveridge'a - opisuje zależność pomiędzy liczbą bezrobotnych a liczbą wolnych miejsc pracy (wakatów). Zależność ma charakter odwrotnie proporcjonalny. Skutki bezrobocia: Ekonomiczne: Straty w produkcji (PKB, PNB) wytworzonej w gospodarce - PRAWO OKU...

Makroekonomia- wykład 7

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Makroekonomia
Pobrań: 553
Wyświetleń: 2247

makroekonomia temat: data: 26.03.2012 Podział inflacji ze względu n przyczyny wywołujące wzrost cen Popytowa Kosztowa INFLACJA POPYTOWA (ciągniona przez popyt) trwały wzrost poziomu cen w gospodarce wywołany wzrostem zagregowanego popytu poziom cen SAS krótkookresowa podaż globalna AD AD' P2...

Makroekonomia- wykład 8

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Makroekonomia
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1071

makroekonomia temat: data: 02.04.2012 Krzywa Phillipsa: powstała na podstawie analizy danych statystycznych z okresu 1861- 1957 dla Wielkiej Brytanii dotyczących: - zmian płac nominalnych - stopy bezrobocia (może być na egzaminie!) ...

Makroekonomia- wykład 9

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Makroekonomia
Pobrań: 336
Wyświetleń: 1253

makroekonomia temat: Dług publiczny data: 16.04.2012 Jeżeli deficyt budżetowy występuje w dłuższym okresie może być finansowany przez zaciąganie przez państwo długu publicznego. DŁUG PUBLICZNY Suma skumulowanych deficytów z okresów wcześniejszych. Całkowite pozostające do spłaty zobowiązanie pa...

Makroekonomia- wykład 10

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Makroekonomia
Pobrań: 896
Wyświetleń: 2667

makroekonomia temat: data: 23.04.2012 Efekt wypierania (wypychania) wydatków prywatnych przez wydatki rządowe Zadanie 1. Na podstawie poniższych danych określ: czy budżet jest zrównoważony, jeśli poziom dochodu narodowego zapewnia równowagę w gospodarce? C(a) = 100 I = 100 G = 100 KSK = 0,5 s...