Makroekonomia- wykład 1

Nasza ocena:

5
Pobrań: 665
Wyświetleń: 1274
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Makroekonomia- wykład 1 - strona 1 Makroekonomia- wykład 1 - strona 2 Makroekonomia- wykład 1 - strona 3

Fragment notatki:

MAKROEKONOMIA Temat: wprowadzenie do makroekonomii. główne problemy badawcze. metodologia badań data: 13.02.2012
Co to jest ekonomia ?
EKONOMIA - nauka o tym, jak społeczeństwo radzi sobie z problemem ograniczoności zasobów. (Dawid Begg)
Podział na mikroekonomię i makroekonomię: Ragnar Frish 1993 Jon Maynard Keynes 1936
Czym zajmowała się mikroekonomia ?
Zachowania indywidualnych podmiotów gospodarczych
Analiza poszczególnych rynków
Do badania zachowania producenta wykorzystujemy następujące instrumenty:
Kat. Kosztów, zysków, renty, stopy procentowej, płacy, racjonalne wybory, prawo malejących przychodów
Teoria racjonalnego postępowania
Teoria użyteczności
Krzywe obojętności
Linie ograniczeń budżetowych
Prawo Engla, Gossena
Analiza poszczególnych rynków:
Funkcje oraz prawo popytu, podaży, teoria równowagi
MAKROEKONOMIA - zajmuje się badaniem wzajemnych związków zachodzących w gospodarce jako całości za pomocą agregatowych wielkości ekonomicznych
Agregować = łączyć, dodawać
Zmienne agregatowe mogą występować w postaci:
ZASOBÓW - podstawowe pewne wielkości ekonomiczne w jednostkach naturalnych lub pieniężnych na określony dzień np. 13 luty, koniec roku, koniec miesiąca
STRUMIENI - podstawowe pewne wielkości ekonomiczne w jednostkach naturalnych lub pieniężnych - dotyczą jakiegoś okresu czasu np. w ciągu roku, miesiąca itp.
Szczególną rolę odgrywa CENA która nie jest ani zasobem ani strumieniem. Jest traktowana jako współczynnik (ratio) określający stosunek pomiędzy dwoma strumieniami
Np. stopa bezrobocia
Stopa bezrobocia = liczba bezrobotnych / liczna bezrobotnych + zatrudnionych * 100%
WIELKOŚC ZASOBÓW JEST KORYGOWANA PRZEZ SIŁĘ STRUMIENI
STRUMIEŃ DOPROWADZAJĄCY - ZWIĘKSZAJĄCY ZASOBY - KRAN STRUMIEŃ WODĄ
ZASÓB - WANNA STRUMIEŃ ODPROWADZAJĄCY - ZMNIEJSZAJĄCY ZASOBY - KOREK
Strumień zwiększający
ZASÓB
Strumień zmniejszający
produkcja
Zapasy wyrobów gotowych
Sprzedaż
inwestycje
Majątek produkcyjny
Amortyzacja
Dochody (podatki 90%)
Budżet państwa
wydatki
Problemy wynikające z procedury agregacji zmiennych agregacja wymaga przyjęcia odpowiednich jednostek pomiaru


(…)


Umożliwiają one uchwycenie istotnych i charakterystycznych zależności występujących w gospodarce a odrzucenie tego, co przypadkowe i nieistotne
ZMIENNE INDOKOWAE
- produkcja - import i eksport - zatrudnienie i bezrobocie - ceny -podział dochodów ZMIENNE POLITYCZNE
- polityka fiskalna / budżetowa
- polityka pieniężna ZMIENNE O CHARAKTERZE
- polityka dochodowa ZEWNĘTRZNYM
- zagraniczna polityka - klimat…
… wyrażona w cenach stałych z pewnego okresu bazowego
DEFLATOR = NOMINALNA WART. PRODUKCJI / REALNA WARTOŚĆ PRODUKCJI * 100%
DEFLATOR - określa zmianę poziomów cen w gospodarce czyli jest jednym z mierników inflacji
PRZYKŁAD
DOBRO
ILOŚĆ WYTWORZONA
CENA JEDNOSTKOWA
NOMINALNA WARTOŚĆ PRODUKCJI
REALNA WARTOŚĆ PRODUKCJI
1991
1995
1991
1995
1991
1995
1991
1995
X
100
150
2
4
200 ¹
600 ²
200 ³
300 
Y
100
140
4
6…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz