Wykłady - Makroekonomia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 245
Wyświetleń: 3689
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykłady - Makroekonomia - strona 1 Wykłady - Makroekonomia - strona 2 Wykłady - Makroekonomia - strona 3

Fragment notatki:...POLITYKA FISKALNA
realizowana poprzez budżet państwa,
nie tylko dochody ale i wydatki budżetowe
Dochody: podatki, cła, pożyczki i pomoc zagraniczna, akcyza, opłaty skarbowe, sektor państwowy
(jeśli jest rentowny),
ulgi lub zwolnienia podatkowe jako zachęta dla inwestora,
podatki osobiste wpływają na wielkość konsumpcji prywatnej, powiększenie sektora publicznego –
zmniejsza się konsumpcja prywatna...

...Gospodarstwa domowe są właścicielami czynników produkcji – w gospodarce rynkowej z
dominującą własnością prywatną nie jest aż taka abstrakcja bo wszystko należy do konkretnych osób.
Istnieje produkcja na zaspokojenie potrzeb – dobra nabywane przez gospodarstwa domowe.
Gospodarstwa domowe dostarczają kapitału, pracy i ziemi za co dostają wynagrodzenie za usługi
tych czynników (płace, zyski, opłaty za dzierżawę)....

...Wzrost gospodarczy /nie jest dużym błędem stosowanie zamiennie nazwy wzrost gospodarczy/ -
zmiany ilościowe w zakresie wytworzonej ilości dóbr konsumpcyjnych i produkcyjnych – wzrost
gospodarczy wyraża się we wzroście dochodu narodowego (używa się wartości realnych)
Mierzy się stopę wzrostu – przyrost w danym roku w stosunku do roku poprzedniego....

...Rozwój gospodarczy – szersze pojęcie w stosunku do wzrostu gospodarczego – zmianom o
charakterze ilościowym towarzyszą zmiany o charakterze jakościowym (produkujemy nie tylko więcej,
ale i w innej strukturze, jakości, w innej strukturze zarządzania)...

...Bariery zrównoważonego wzrostu gospodarczego - czynniki które utrudniają osiągniecie wzrostu
gospodarczego:
1) bariera instytucjonalna – np. niewłaściwe stosunki własnościowe; za silny lub za słaby aparat
administracji państwowej, niedorozwoj instytucjonalny....
                                                                                                                                                                                                                                                                                        &             >                                                                                                                                                                                                                                                                                  &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 &                                                                                                                                                                                           &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 &     

(…)

… jest przez stosunek wydatków konsumpcyjnych
do dochodu narodowego
C
.
Y
Krańcowa skłonność do konsumpcji – informuje jaka część każdej dodatkowej jednostki dochodu
otrzymywanego przez gospodarstwo domowe przeznaczona jest na konsumpcję
∆C
.
∆Y
Przesądza o nachyleniu funkcji konsumpcji, im jest wyższa tym funkcja będzie bardziej pionowa.
Jeśli założymy, że z każdej dodatkowej jednostki dochodu część idzie na konsumpcję a część na
oszczędność to suma krańcowej skłonności do konsumpcji i oszczędności musi dać 1.
FUNKCJA OSZCZĘDNOŚCI:
Zaczyna się od –10 dlatego, że
m.in. popyt autonomiczny jest
finansowany przez uszczuplenie
oszczędności. [Przy dochodzie
=0, popyt aut= 10, więc funkcja
oszczędności zaczyna się od
–10].
Przeciętna skłonność do
oszczędzania – to stosunek
oszczędności do dochodu
narodowego
S
.
Y…
… Makroekonomia - Wykłady
Wykład 1 – Wstęp do Makroekonomii
dr D. Mitręga
01.10.2002r.
Ekonomia – nauka o procesach gospodarczych (problem rzadkości).
Dobro rzadkie – popyt przewyższa podaż przy cenie równej zero. Rzadkość z punktu widzenia
użyteczności a nie bezwzględnie (tzn. że np. 1 telefon na świecie jest do niczego więc lepiej jak jest
ich więcej).
Funkcje:
poznawcza,
aplikacyjna.
Funkcja…
…. Determinanty Dochodu Narodowego. Agregatowy popyt i podaż.
Równowaga.
29.10.2002r.  12.11.2002r.
Przykład:
Rok
1960
1970
1980
1991
Udział najbogatszej 20%
ludności
70,2
73,9
76,3
84,7
Udział w produkcie globalnym (świata)
Udział najuboższej 20%
Relacja udziału najbogatszej
ludności
do najuboższej
2,3
30:1
2,3
32:1
1,7
45:1
1,4
60:1
Determinanty dochodu narodowego:
♦ produkcja potencjalna i faktyczna,
o Produkcja potencjalna – którą w danym kraju można by wytworzyć gdyby
racjonalnie wykorzystać wszystkie czynniki produkcji [praca, kapitał, ziemia].
o Produkcja faktyczna – została w danej gospodarce wytworzona, globalny popyt
będzie ją determinował [mówi się, że w Polsce jest niewystarczający popyt aby mógł
poruszyć gospodarkę - zasoby nie zostały uruchomione na skutek niskiego popytu]
o Produkcja…
… wskaźnika inflacji wyróżnia się różne rodzaje inflacji. W literaturze
nazewnictwo i przedziały nie są ujednolicone.
a) 3 – 5 % - inflacja pełzająca
b) 5 – 10 % - inflacja umiarkowana (krocząca)
c) 10 – 50% - inflacja galopująca [10-150%]
d) pow. 100% - hiperinflacja [pow. 150%, nawet pow. 1000%]
Najczęściej stosowanym wskaźnikiem do pomiaru inflacji są zmiany cen dóbr konsumpcyjnych
(CPI – consumer price…
… do równowagi.
Mechanizm
- firmy mają problemy ze sprzedażą więc obniżają ceny
Leteecia & DeX
Str. 24
Makroekonomia - Wykłady
dr D. Mitręga
-
ogranicza się rozmiary produkcji (po co produkować jeśli już nie sprzedają)
- spada zatrudnienie (brak też inwestycji)
- maleją zyski
- maleją płace (wskaźniki ekonomiczne pogarszają się)
- jest deflacja
Podczas kryzysu 1929-1930 zamykano huty, kopalnie. Przestawały…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz