Dr Jolanta Sułowska

Pojecie controllingu

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Jolanta Sułowska
 • Controlling
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1736

Podstawy controllingu(w) Dr Jolanta Sułowska Kolokwium z zakresu wykładu, zerówka- ostatni wykład(24 maja), pytania otwarte Literatura: M.Sierpińska, B.Niedbała “Controlling operacyjny w przedsiębiorstwie. Centra odpowiedzialności w teorii i ...

Rodzaje controllingu2

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Jolanta Sułowska
 • Controlling
Pobrań: 658
Wyświetleń: 3010

Rodzaje controllingu strategiczny operacyjny scentralizowany zdecentralizowany controlling zasobów przedsiębiorstwa controlling funkcjonalny (funkcyjny) Cechy podsystemu Controlling operacyjny Controlling strategiczny Szczebel zarządzania Zarządzanie operacyjne i strategiczne Zarządzanie st...

Funkcje i rodzaje controllingu

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Jolanta Sułowska
 • Controlling
Pobrań: 756
Wyświetleń: 4613

Funkcje controllingu : Koordynacja - tworząca/sprzęgająca Planowanie Kontrola Sterowanie i regulacja Zasilania w informacje Koordynacja - polega na zharmonizowaniu szczegółowych zadań realizowanych w ramach podsystemów controllingu oraz ich ukierunkowaniu na realizacje założonego celu Mamy...

Pojęcie i podstawy controllingu

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Jolanta Sułowska
 • Controlling
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1295

Podstawy controllingu(w) Dr Jolanta Sułowska Kolokwium z zakresu wykładu, zerówka- ostatni wykład(24 maja), pytania otwarte Literatura: M.Sierpińska, B.Niedbała “Controlling operacyjny w przedsiębiorstwie. Centra odpowiedzialności w teorii ...

Rodzaje controllingu

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Jolanta Sułowska
 • Controlling
Pobrań: 609
Wyświetleń: 2646

Uwzględniając szczebel zarządzania oraz horyzont czasowy wyróżniamy controlling strategiczny i operacyjny. Controlling strategiczny podporządkowany jest zarządzaniu strategicznemu i działa w długim horyzoncie czasowym, pomaga on znaleźć cele i odpowiada na pytanie czy robimy właściwe rzeczy. Con...

Rodzaje controllingu 2

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Jolanta Sułowska
 • Controlling
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1498

Rodzaje controllingu strategiczny operacyjny scentralizowany zdecentralizowany controlling zasobów przedsiębiorstwa controlling funkcjonalny (funkcyjny) Cechy podsystemu Controlling operacyjny Controlling strategiczny Szczebel zarządzania Zarządzanie operacyjne i strategiczne Zarządzanie ...

Pojęcie i funkcje controllingu

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Jolanta Sułowska
 • Controlling
Pobrań: 378
Wyświetleń: 2555

Kolokwium z zakresu wykładu, pytania otwarte Literatura: M.Sierpińska, B.Niedbała “Controlling operacyjny w przedsiębiorstwie. Centra odpowiedzialności w teorii i praktyce” PWN, W-wa 2003 „Controlling w działalności przedsiębiorstwa, prac...

Analiza zagrożenia przedsiębiorstwa bankructwem

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Jolanta Sułowska
 • Analiza finansowa
Pobrań: 84
Wyświetleń: 861

Analiza zagrożenia przedsiębiorstwa bankructwem Przyczyny i skala upadłości przedsiębiorstw w Europie i Polsce Endogeniczne (wewnętrzne) Błędy w organizacji i zarządzaniu Brak wiedzy i zdolności zarządzania złe kierowanie procesami produkcyjnymi brak wizji i jasnej strategii działania brak nadz...

Istota, przedmiot i klasyfikacja analizy ekonomicznej

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Jolanta Sułowska
 • Analiza finansowa
Pobrań: 182
Wyświetleń: 2786

Analiza finansowa II dr Jolanta Sułowska wykład: 9:30-11:00 zaliczenie: kolokwium z teorii z wykładów-ostatni wykład + studium przypadku analizy finansowej Program przedmiotu: Istota, przedmiot i klasyfikacja analizy ekonomicznej. Metody analizy ekonomicznej. Syntetyczne analiza wyników ekono...

Ocena przedsiębiorstwa na rynku kapitałowym

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Jolanta Sułowska
 • Analiza finansowa
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1603

Ocena przedsiębiorstwa na rynku kapitałowym Główne metody i kierunki analizy akcji Konstrukcja wskaźników zyskowności jednostkowej Wskaźniki zyskowności jednostkowej oceniają efektywność spółek giełdowych na podstawie zysku Wskaźniki zysk...