Dr Jerzy Czarnecki

note /search

Zbiorniki cylindryczne pionowe, naziemne z dachem pływającym - omówie...

 • Politechnika Warszawska
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 210
Wyświetleń: 2142

Zbiorniki cylindryczne pionowe, naziemne z dachem pływającym Schemat konstrukcji zbiornika z dachem pływającym pokazano na rysunku V = 500 - 5000 m3 h = 8,0 – 12,0 m V = 5100 – 9900 m3 h = 12,0 – 16,0 m V = 1 – 16000 m3 h = 16,5m V = 17000 – 5 m3 h = 18,0 m V = 5 – 1 m3 h = 20,0 m V 1 ...

Ściany zewnętrzne - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 84
Wyświetleń: 504

Ściany zewnętrzne. Przy projektowaniu ścian zewnętrznych należy dążyć do jak największego ograniczenia ich ciężaru. W budynkach przemysłowych, których wysokość nie jest zbyt duża, wykonuje się ściany z pustaków ceramicznych lub z płyt z lekkich betonów. Ściany mogą się mieścić między słupami a stro...

Śrubowe styki montażowe ram pełnościennych - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 385
Wyświetleń: 2758

Śrubowe styki montażowe ram pełnościennych • Z uwagi na wymiary płaskich ram układów poprzecznych hal, które przekraczają gabaryty transportowe, dzieli się je na elementy prętowe, które są scalane na montażu z zastosowaniem styków śrubowych. • Sposoby rozmieszczania styków montażowych w ramie p...

Analiza połączenia belki stropowej z ryglem - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 35
Wyświetleń: 686

Kat. C – Poáączenie cierne w SGN. ĝruby klasy 8.8 – 10.9. PoĞlizg nie powinien wystąpiü przy obliczeniowym obciąĪeniu Ğcinającym Kat. B – Poáączenie cierne w stanie granicznym uĪytkowania. ĝruby klas 8.8 – 10.9. Charakterystyczne obciąĪenie Ğcinające nie moĪe przekroczyü noĞnoĞci obliczeniowej n...

Analiza połączenia doczołowego słup - rygiel

 • Politechnika Warszawska
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 77
Wyświetleń: 644

Omówienie sposobów rozwiązania tego typu poáączeĔ 8. Analiza á 8 A li poáączenia doczoáowego sáup - rygiel i d á á i l UWAGA: Jakie dodatkowe sprawdzenia mogą byü zasadne w niektórych , szczególnych przypadkach, dla rozpatrywanego poáączenia. Analiza poáączeĔ konstrukcji budynku szkieleto...

Belka podsuwnicowa - natorowa

 • Politechnika Warszawska
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 623
Wyświetleń: 4417

• Belka podsuwnicowa - natorowa Podstawy projektowania belek torów suwnic zawarte są w załączniku 5 do PN-90/B-03200. • Siły pionowe – nacisk suwnicy z katalogu suwnic • Siły pionowe – obciążenia ciągłe od ciężaru belki podsuwnicowej • Obciąż...

Budynki szkieletowe wielokondygnacyjne - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 714
Wyświetleń: 4438

BUDYNKI SZKIELETOWE WIELOKONDYGNACYJNE • Budynki wysokie wykonywane są w konstrukcji stalowej, mieszanej (stalowej i żelbetowej) oraz żelbetowej. • Budynki wysokie mogą służyć jako budynki hotelowe, biurowe, w mniejszym stopniu jako przemysłowe i mieszkalne. • Na rysunku zestawiono najwyższe ...

Charakterystyka budynków szkieletowych - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 161
Wyświetleń: 826

Charakterystyka budynków szkieletowych W budynkach szkieletowych wszystkie występujące obciążenia, łącznie z cięża­rem ścian i stropów, są przenoszone na fundament i podłoże przez konstrukcję nośną, tzw. szkielet, który składa się ze słupów, podciągów...

HANGARY LOTNICZE

 • Politechnika Warszawska
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 35
Wyświetleń: 868

HANGARY LOTNICZE: Rozpiętość rzędu 50m (głębokość nie mniejsza). Kiedyś hangary były ramowe, łukowe. Teraz łukowe dla większych rozpiętości. Bramy segmentowe - kolejne segmenty wchodzą jedne w drugie. Brama jeździ po torowisku. Brama nie wisi na górnym torze, przemieszcza się po dolnym. Niekorzys...