Charakterystyka budynków szkieletowych - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 161
Wyświetleń: 826
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Charakterystyka budynków szkieletowych - omówienie  - strona 1 Charakterystyka budynków szkieletowych - omówienie  - strona 2

Fragment notatki:

Charakterystyka budynków szkieletowych
W budynkach szkieletowych wszystkie występujące obciążenia, łącznie z cięża­rem ścian i stropów, są przenoszone na fundament i podłoże przez konstrukcję nośną, tzw. szkielet, który składa się ze słupów, podciągów, belek i tężników, na­tomiast ściany budynku służą głównie jako przegrody chroniące przed wpływami atmosferycznymi, hałasem itp. Ściany pracują zazwyczaj na wysokości jednej kondygnacji, a ponieważ stanowią część obciążenia stałego, powinny być możli­wie lekkie.
Zalety budynków o szkielecie stalowym:
- mniejsze przekroje i ciężar własny budynku w stosunku do obiektów muro­wanych lub żelbetowych, co zwiększa kubaturę użytkową i pozwala budować na słabym gruncie,
- dobre wykorzystanie miejsca, gdyż na stosunkowo małej powierzchni można postawić obiekt o dużej kubaturze (np. budynek Empire State w Nowym Jorku — powierzchnia zabudowy 7800 m2, kubatura 1 000000 m3),
- bardzo szybki, łatwy i zmechanizowany montaż, prowadzony prawie o każdej porze roku,
- mały plac budowy, co ma duże znaczenie, gdyż budynki szkieletowe realizuje się przeważnie w miastach,
- łatwość przebudowy lub rozbudowy obiektu, co jest ogólną cechą konstrukcji stalowych,
- duża odporność na siły dynamiczne (trzęsienie ziemi, wybuchy bomb i poci­sków), które powodują destrukcję ścian, lecz na ogół nie niszczą konstrukcji szkieletowej,
- duża dowolność w zakresie komponowania elewacji budynków szkieletowych, konfiguracji brył, rozstawienia słupów, wielkości otworów okiennych, wyso­kości kondygnacji.
Pewną niedogodnością przy realizacji budynków szkieletowych stalowych jest konieczność zwrócenia szczególnej uwagi na zabezpieczenie ich konstrukcji przed pożarem oraz wykonanie odpowiednich zabezpieczeń antykorozyjnych. Rozwiązania architektoniczno-konstrukcyjne powinny umożliwiać zahamowanie rozprzestrzeniania się ognia oraz gorących gazów i dymów w budynku, a szczególnie wzdłuż dróg komunikacji ogólnej, służącej celom ewakuacji.
Siły działające na budynki szkieletowe:
Siły te dzielą się na pionowe i poziome.
Do sił pionowych należą: obciążenia stałe (ciężar własny szkieletu, stropów, ścian i dachu) oraz obciążenia zmienne, długo- i krótkotrwałe.
Do sił poziomych należą: parcie wiatru, siły poziome od ewentualnych urzą­dzeń oraz siły sejsmiczne na obszarach ich występowania. Wpływów sejsmicz­nych w przypadku obiektów krajowych nie uwzględnia się, gdyż trzęsienia ziemi w naszej strefie geograficznej nie występują. Część kraju jest natomiast zagrożona ruchem podłoża wskutek eksploatacji górniczej.
W budynkach szkieletowych uwzględnia się także siły od zmian ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz