Konstrukcje szkieletowe stalowych budynków wysokich-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 931
Wyświetleń: 3801
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Konstrukcje szkieletowe stalowych budynków wysokich-opracowanie - strona 1 Konstrukcje szkieletowe stalowych budynków wysokich-opracowanie - strona 2 Konstrukcje szkieletowe stalowych budynków wysokich-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

KONSTRUKCJE SZKIELETOWE STALOWYCH BUDYNKÓW WYSOKICH
OGÓLNE ZASADY ANALIZ STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH
Systemy statyczno-konstrukcyjne
Ramy płaskie
Układy wieloprzegubowych prętów z tarczami poziomymi i pionowymi
Układy wieloprzegubowych prętów z trzonami
Układy wieloprzegubowych prętów z trzonami i linami
Układy wieloprzegubowych prętów stężonych zespołem kratownic
Dźwigary powierzchniowe tworzące rury lub zespoły rur
Systemy ramowe
Konstrukcje ramowe tworzą ustroje składające się z układu belek połączonych ze słupami. Sztywność przestrzenna układu na działanie sił poziomych uzyskiwana jest dzięki sztywności węzłów ram. Ramy mogą mieć wszystkie węzły sztywne (a), wewnętrzne słupy ram mogą być połączone przegubowo (b), lub zewnętrze słupy mogą być przegubowe (c).
Układy wieloprzegubowe z tarczami poziomymi i pionowymi
Tarcze pionowe oraz poziome budynków wielokondygnacyjnych zapewniają sztywność przestrzenna obiektu. Słupy pionowych tarcz kratowych przenoszą zarówno obciążenia pionowe od stropów jak i siły osiowe, wynikające z rozpatrywania tężnika jako kratowego wspornika, na który oddziaływają obciążenia poziome. Dąży się do tego aby stężenia rozmieszczać w sposób regularny.
Widok z boku:
Z uwagi na to, że wiatr może oddziaływać z różnych kierunków jest konieczne stosowanie co najmniej trzech stężeń spełniających określone warunki - płaszczyzny tężników w planie nie powinny przecinać się w jednym punkcie, wszystkie trzy płaszczyzny tężników nie powinny być wzajemnie równoległe.
Plan:
W budynkach dłuższych stosuje się w kierunku poprzecznym stężenia ramowe lub kratowe, a w kierunku podłużnym najczęściej stężenia ramowe. Przy większej szerokości budynku oprócz stężeń podłużnych w ścianach zewnętrznych daje się również stężenia w środkowych rzędach słupów.
W większości przypadków, rozkład stężeń pozwala przenieść obciążenie poziome bez wystąpienia skręcania, jednak gdy stropy nie są zbyt sztywne należy umieszczać dodatkowe stalowe tężniki poziome w płaszczyźnie każdego stropu.
Systemy trzonowe - układy wieloprzegubowych prętów z trzonami
Trzon w budynku pełni funkcję konstrukcyjną, polegającą na przenoszeniu obciążeń od ciężaru własnego i stropów oraz od działania sił poziomych, rozwiązuje również problem komunikacji pionowej i systemu ewakuacji budynku na wypadek pożaru. Stropy, poza przekazywaniem sił pionowych na konstrukcję trzonu, służą jako tarcze do przekazywania obciążenia poziomego ze ścian zewnętrznych.


(…)

… stropowe przekazują obciążenia ze stropu na główną konstrukcję nośną budynku, a następnie na fundamenty i podłoże gruntowe.
Wymagania stawiane konstrukcjom stropów
Warunki nośności i sztywności stalowych belek i podciągów konstrukcji stropów określone są w normie PN-EN. Stany graniczne użytkowania mogą być dodatkowo ustalone przez inne przepisy.
Nośność i sztywność żelbetowych płyt stropowych określają…
… - układy wieloprzegubowych prętów z trzonami i linami
Odmianą układów wieloprzegubowych z trzonami są układy nazywane trzonolinowymi. Różnica polega na tym, że do wież żelbetowych lub do ram stalowych, niekiedy kształtowanych jak przestrzenne, stropy są podwieszane na linach. Tu elementy podtrzymujące rygle stropowe są więc rozciągane, a nie ściskane, jak w szkielecie słupowym, powodując dalsze obniżenie zużycia stali.
Dopuszczalne wychylenia budynków wysokich
Według PN-EN zaleca się aby przemieszczenia poziome nie przekraczały H/500 dla budynków wielokondygnacyjnych, gdzie H jest poziomem rozpatrywanego rygla względem wierzchu fundamentu.
Wartość ta wynika z doświadczeń płynących z USA. W ostatnich latach zaobserwowano jednak tendencję do zmniejszania dopuszczalnych wychyleń do wartości f=H/750.
Stropy…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz