Dr Jerzy Czarnecki - strona 2

note /search

Konstrukcja budynków szkieletowych - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1015

Konstrukcja budynków szkieletowych • Stropy Wybór rodzaju stropu zależy od przeznaczenia budynku i rozstawu słupów i podciągów. W budynkach można wykonać następujące stropy: - żelbetowe - stropy z pustaków np. ceramicznych lub z gotowych płyt...

Konstrukcje masztów - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 651
Wyświetleń: 2135

Konstrukcje masztów • Maszty z reguły wykonuje się jako konstrukcje będące podporami anten lub sieci anten, bądź też jako promieniujące anteny. • Maszty są konstrukcjami lżejszymi i tańszymi od wież, lecz wymagają dużej powierzchni zabudowy i s...

Konstruowanie pełnociemnych układów poprzecznych hal - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 126
Wyświetleń: 2506

KONSTRUOWANIE PEŁNOŚCIENNYCH UKŁADÓW POPRZECZNYCH HAL • W ostatnich latach obserwuje się powszechne stosowanie na układy poprzeczne hal ustrojów ramowych o pełnościennych prętach spawanych z blach. • Wynika to z zalet technologicznych tych konstrukcji – uproszczenie wykonawstwa, możliwość ogr...

Kratownice dachowe - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 217
Wyświetleń: 2289

Kratownice dachowe • Dźwigary dachowe kratowe są to główne elementy nośne usytuowane poprzecznie do osi podłużnej hali. Stanowią one samodzielny element oparty przegubowo na słupach lub sztywno połączony ze słupami. •

Maszty - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1421

Maszty - są konstrukcjami lżejszymi i tańszymi od wież, lecz wymagają dużej powierzchni zabudowy i są droższe w użytkowaniu ze względu na konieczność stałego nadzoru prostoliniowości trzonu i naciągu odciągów. Maszty są mniej podatne ...

Niskociśnieniowe zbiorniki na gaz - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 609
Wyświetleń: 2996

Niskociśnieniowe zbiorniki na gaz • Zbiornik niskociśnieniowy to taki zbiornik, w którym nadciśnienie jest mniejsze od 0,07 MPa • Większość tego typu konstrukcji była przeznaczona do magazynowania gazów palnych, używanych w różnych gałęziach przemysłu i w gospodarce komunalnej. • Zbiorniki dz...

Obciążenia hali - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 77
Wyświetleń: 854

Obciążenia hali Obciążenia stałe pochodzą od elementów nośnych konstrukcji - płatwie, stężenia, rygle pełnościenne ram, rygle kratowe, a także osłony i wyposażenie. Parametry obciążeń stałych elementów nośnych można wstępnie oszacować na podsta...

Obciążenia stałe - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 14
Wyświetleń: 483

2.1.1 Dobór ukáadu warstw poszycia stropodachu peánego: -Warstwa wierzchnia (np. membrana gumowa 1mm): 0,15 kN/m2 UWAGA: zaleĪnie od rodzaju stropodachu (przy naszym spadku dachu) moĪna przyjąü; 2 x papĊ asfaltową na lepiku, 2xpapa termozgrzewalna membranĊ PVC – blachy, blacho-

Obciążenie śniegiem budynku - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 14
Wyświetleń: 539

0 . 8 ˜ 1 .0 ˜ 1 . 0 ˜ 0 .9 0.72 kN / m 2 Sk=0,9 kN/m2 – w projekcie zaáoĪona strefa druga obc. Ğniegiem (Tab. NB.1) c 1 e C 1 t 0,8 P i ˜ c e ˜ ct ˜ s k P i 0q d D d 30q _ P i gdzie: s - ObciąĪenie Ğniegiem wyznaczamy w oparciu PN-EN 1991-1-3 ObciąĪenie Ğniegiem na 1 m2 rzutu poáaci ...

Obciążenie wiatrem budynku - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 56
Wyświetleń: 679

c dir ˜ c season ˜ v b,0 1.0 ˜ 1.0 ˜ 22.0 22.0m/s kr Teren kategorii III zgodnie z tabl. 4.1 (wybraü samodzielnie); (wsp. terenu zaleĪny od jego chropowatoĞci) § z · 0.19 ˜ ¨ 0 ¸ ¨z ¸ © 0,II ¹ 0.07 0.07 0.215 zo=0,3m; zmin=5,0m § 0.3 · 0.19 ˜ ¨ ¸ © 0.05 ¹ - Ustalenie parametrów zw...