Dr inż. Thakaa S. M. Al Khafaji - strona 6

Budowa mostów z drewna litego - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Thakaa S. M. Al Khafaji
 • Mosty drewniane
Pobrań: 28
Wyświetleń: 980

Budowa mostów z drewna litego Przy montażu małych mostów leżajowych (do 6 m) nie wznosi się rusztowań montażowych; wystarczy belka pomocnicza, ułożona na oczepach podpór. Po tej belce wciąga sir w kierunku podłużnym dźwigary, a następnie ustaw...

Chemiczne środki ochrony drewna - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Thakaa S. M. Al Khafaji
 • Mosty drewniane
Pobrań: 7
Wyświetleń: 532

Chemiczne środki ochrony drewna Można wyróżnić następujące grupy impregnatów [26], [139]: • środki zabezpieczające konstrukcje przed wilgocią, • impregnaty grzybo- i owadobójcze, • środki opóźniające

Chodniki i poręcze - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Thakaa S. M. Al Khafaji
 • Mosty drewniane
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1008

Chodniki i poręcze Nawierzchnia na chodnikach może być ułożona w kierunku podłużnym (rys. 7.10) lub poprzecznym (rys. 7.5 i 7.11). Ze względu na małą szerokość na „bezpiecznikach" stosuje się z reguły nawierzchnię podłużną [16]. Układa się ją na klockach usytuowanych prostopadle do osi mostu. ...

Czynniki fizyczne, fizykochemiczne i biologiczne - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Thakaa S. M. Al Khafaji
 • Mosty drewniane
Pobrań: 14
Wyświetleń: 651

Czynniki fizyczne fizykochemiczne biologiczne Czynniki fizyczne mogą również odgrywać pewną rolę w procesach niszczenia drewna. O wpływie czynników mechanicznych, wynikających z obciążenia statycz­nego i dynamicznego, a także o procesie pęcznienia i skurczu wynikającym ze zmian poziomu wilgotności ...

Czynniki powodujące niszczenie drewna - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Thakaa S. M. Al Khafaji
 • Mosty drewniane
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1148

CZYNNIKI POWODUJĄCE NISZCZENIE DREWNA Drewno jest zbudowane, w uproszczeniu, z białej i włóknistej celulozy (ok. 50%), brunatnej, bezpostaciowej ligniny (ok. 30%) oraz hemicelulozy (ok. 20%) i innych substancji w niewielkich ilościach. Drewno...

Dźwigary główne - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Thakaa S. M. Al Khafaji
 • Mosty drewniane
Pobrań: 35
Wyświetleń: 889

Dźwigary główne W przypadku mostów belkowych większych rozpiętości pojedyncze dźwigary mogą mieć zbyt małą nośność. Wówczas stosuje się belki złożone. Dźwigary z belkami pojedynczymi Mosty, których belki główne składają się z pojedynczych belek,...

Defektoskopia ultradźwiękowa - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Thakaa S. M. Al Khafaji
 • Mosty drewniane
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1701

Defektoskopia ultradźwiękowa. Nazwą ultradźwięki określa się fale o często­tliwości powyżej 20 kHz. Wilgotność, gęstość i wady drewna wpływają na pręd­kość rozchodzenia się fal ultradźwię...

Diagnostyka konstrukcji drewnianych - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Thakaa S. M. Al Khafaji
 • Mosty drewniane
Pobrań: 280
Wyświetleń: 2415

Diagnostyka konstrukcji drewnianych Uwagi wstępne Metody diagnostyki konstrukcji drewnianych można podzielić na dwie podstawo­we grupy [31], [161]. Pierwsza grupa tradycyjne obejmuje działanie polegające na ocenie wizualnej i użyciu młotka ciesiel...

Drewno - informacje podstawowe - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Thakaa S. M. Al Khafaji
 • Mosty drewniane
Pobrań: 35
Wyświetleń: 476

Drewno informacje podstawowe Drewno należy do surowców wykorzystywanych przez człowieka od najdawniej­szych czasów aż po dzień dzisiejszy, w tym także jako materiał do budowy mostów. Na terenach, gdzie występuje dużo lasów, drewno jest do dzisiaj tanim, miejsco­wym materiałem budowlanym. Jest to ma...

Drewno klejone warstwowo - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Thakaa S. M. Al Khafaji
 • Mosty drewniane
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1764

Drewno klejone warstwowo Uwagi wstępne Pod pojęciem drewna klejonego warstwowo należy rozumieć element konstrukcyj­ny uformowany przez zestawienie warstw tarcicy równolegle do przebiegu włó­kien. Rozróżnia się dwie kategorie drewna klejonego wars...