Czynniki powodujące niszczenie drewna - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1148
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Czynniki powodujące niszczenie drewna - wykład - strona 1 Czynniki powodujące niszczenie drewna - wykład - strona 2

Fragment notatki:

CZYNNIKI POWODUJĄCE NISZCZENIE DREWNA
Drewno jest zbudowane, w uproszczeniu, z białej i włóknistej celulozy (ok. 50%), brunatnej, bezpostaciowej ligniny (ok. 30%) oraz hemicelulozy (ok. 20%) i innych substancji w niewielkich ilościach. Drewno jest kompozytem, którego budowę można przyrównać do żelbetu lub kompozytu polimerowego. Funkcję zbrojenia w drewnie łańcuchy celulozowe, nadające drewnu wytrzymałość na rożnie, a wypełnieniem jest bezpostaciowa lignina, nadająca wytrzymałość na ściskanie. Aby drewno mogło spełniać swoje funkcje konstrukcyjne i wytrzymało­ściowe, musi zachować oba te istotne składniki swej budowy we właściwej, cha­rakterystycznej dla danego gatunku proporcji.
Wyróżnia się następujące czynniki powodujące degradację drewna:
• chemiczne,
• fizyczne,
• biologiczne.
Czynniki chemiczne nie mają praktycznie większego znaczenia. Drewno jest stosunkowo odpornym materiałem na działanie związków chemicznych w warun­kach naturalnych i nie pociąga to za sobą specjalnych zabiegów ochronnych. W za­sadzie tylko długotrwałe działanie silnych kwasów i zasad prowadzi do całkowitej destrukcji drewna, a to w praktyce nie dotyczy mostów.
Jedyna sytuacja, w której czynniki chemiczne wpływają na trwałość konstrukcji drewnianej, występuje w mechanicznych połączeniach elementów drewnianych i udziałem łączników metalowych. Drewno o wilgotności powyżej 10% (w mos­tach standardowa wilgotność wynosi 15%) i o odczynie znacznie odbiegającym od obojętnego, powoduje korozję metali, a to z kolei autodestrukcję drewna.


(…)


CZYNNIKI POWODUJĄCE NISZCZENIE DREWNA
Drewno jest zbudowane, w uproszczeniu, z białej i włóknistej celulozy (ok. 50%), brunatnej, bezpostaciowej ligniny (ok. 30%) oraz hemicelulozy (ok. 20%) i innych substancji w niewielkich ilościach. Drewno jest kompozytem, którego budowę można przyrównać do żelbetu lub kompozytu polimerowego. Funkcję zbrojenia w drewnie łańcuchy celulozowe, nadające drewnu…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz