Drewno

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1792
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Drewno - strona 1

Fragment notatki:

CHEMICZNA BUDOWA DREWNA
Drewno, które z jednej strony wyróżnia się bardzo dużą naturalną zmiennością budowy i fizykomechanicznych oraz chemicznych właściwości, a z drugiej łatwo podlega zmianom pod wpływem różnych fizycznych i biologicznych czynników, posiada wiele charakterystycznych cech, które ujmowane i interpretowane są często w bardzo różny sposób. Ogólnie jednak potwierdzone jest, że o właściwościach drewna oraz jego przydatności do celów technicznych decydują cechy anatomiczne, mikroskopowa i makroskopowa budowa oraz jego skład chemiczny. Główna masa drewna składa się z substancji organicznych w skład, których wchodzą cztery pierwiastki węgiel, wodór, tlen, i azot. Wchodzące w skład drewna: węgiel, wodór i tlen tworzą złożone substancje organiczne, których część występuje w błonach komórkowych, a inne w zawartości komórek. PRZECIĘTNA ZAWARTOŚĆ PODSTAWOWYCH PIERWIASTKÓW
W DREWNIE (%)
SKŁADNIKI
DREWNO
IGLASTE
LIŚCISTE
WĘGIEL
50,3%
49%
TLEN
43%
44,3%
WODÓR
6%
6%
AZOT
0,2%
0,2%
ZWIĄZKI MINERALNE
0,5%
0,5%
Pierwiastki chemiczne wchodzące w skład drewna tworzą związki organiczne, z których zbudowane są ściany komórkowe. Związkami tymi są: celuloza, lignina i hemicelulozy, stanowiące około 90-95 % masy drewna. Oprócz tego w drewnie znajdują się żywice, gumy, garbniki, olejki eteryczne. Drewno gatunków iglastych zawiera znacznie więcej celulozy, nieco mniej ligniny i o wiele mniej hemicelulozy niż drewno liściaste.
PRZECIĘTNY SKŁAD CHEMICZNY DREWNA (%)
SKŁADNIKI
DREWNO
IGLASTE
LIŚCISTE
CELULOZA
55%
45%
LIGNINA
30%
25%
HEMICELULOZY
10%
20%
ŻYWICY, GUMY
4,5%
9,5%
ZWIĄZKI MINERALNE
0,5%
0,5%
CELULOZA, czyli błonnik, jest podstawowym składnikiem ściany komórkowej. Jest to wielocukier o sumarycznym wzorze (C6 H10 O5)n i budowie krystalicznej. Cząsteczki celulozy łączą się w długie łańcuchy, które układające się w równoległe rzędy, tworzą wydłużone włókienka tzw. MICELE. Micele grupują się w wiązki, czyli FIBRYLE, z których zbudowany jest szkielet ściany komórkowej. W wolnych przestrzeniach międzymicelarnych gromadzi się lignina, woda, substancje twardzielowe. Celuloza nie rozpuszcza się w wodzie ani w alkoholu; można ją wydzielić ze ściany komórkowej przez działanie kwasów. Służy ona do wyrobu papieru, włókien sztucznych. Za pomocą hydrolizy uzyskuje się z niej spirytus konsumpcyjny lub cukier gronowy (glukozę).
LIGNINA, czyli drzewnik, jest ciałem bezpostaciowym. Stanowi ona lepiszcze szkieletu ściany komórkowej, wiążąc się z celulozą mechanicznie i chemicznie. Powoduje ona drewnienie ścian komórkowych, dzięki czemu stają się one bardziej twarde i sztywne. Przy suchej destylacji drewna uzyskuje się z ligniny spirytus drzewny. Dodatek ligniny do ścieru drzewnego powoduje żółknięcie i brunatnienie papieru pod wpływem temp. (130 ºC) przybiera cechy plastyczne, a po powrocie do normalnej temperatury, staje się twarda. Tę cechę wykorzystano do produkcji np. mas plastycznych, płyt pilśniowych, wiórowych, trocinowych, przy produkcji brykietów opałowych.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz