Drewno - informacje podstawowe - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 476
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Drewno - informacje podstawowe - wykład - strona 1 Drewno - informacje podstawowe - wykład - strona 2 Drewno - informacje podstawowe - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Drewno informacje podstawowe
Drewno należy do surowców wykorzystywanych przez człowieka od najdawniej­szych czasów aż po dzień dzisiejszy, w tym także jako materiał do budowy mostów. Na terenach, gdzie występuje dużo lasów, drewno jest do dzisiaj tanim, miejsco­wym materiałem budowlanym. Jest to materiał niezwykle wdzięczny, dający wra­żenie ciepła i przytulności. Wykorzystanie go w konstrukcjach mostowych w du­żym stopniu łagodzi agresywność budowli, które zawsze będą świadectwem ingerencji człowieka w naturę.
Mosty drewniane budowano już w czasach starożytnych, o czym świadczą wy­kopaliska.
Najwięcej mostów drewnianych wybudowano w związku z rozwojem sieci linii kolejowych w XIX wieku, w Europie i USA, a także o czym się często zapomina -w Australii, Nowej Zelandii i Ameryce Łacińskiej. Wiele starych mostów drewnia­nych znajduje się także w Chinach i Japonii. Na początku XX wieku na ziemiach polskich, w granicach międzywojennych, mosty drewniane stanowiły ponad 90% długości wszystkich mostów [106].
W wieku XX i XXI, mimo rozwoju mostów stalowych i betonowych, w najbar­dziej rozwiniętych krajach ponownie buduje się mosty drewniane. W USA [67], [133], [140], [173], Kanadzie, Skandynawii [158], Niemczech [75], [147], [180], [190], Austrii, Szwajcarii [165], Włoszech, Japonii oraz incydentalnie w innych krajach np. Wielkiej Brytanii [160] wybudowano bardzo wiele nowego rodzaju konstrukcji.
Można je podzielić na następujące kategorie: z drewna litego, z drewna klejo­nego, z drewna sprężonego i z materiałów drewnopochodnych. Pojawiają się także sporadycznie mosty wykonane z drewna klejonego wzmocnionego kompozytami polimerowymi czy prętami stalowymi. Obecny rozwój budownictwa mostów drew­nianych, spowodowany jest także postępem w zakresie technologii produkcji kle­jów i środków zabezpieczających konstrukcję drewnianą przed czynnikami destruk­cyjnymi, jak np. woda, czynniki biologiczne, środki chemiczne, ogień itp.
W chwili obecnej elementy konstrukcyjne, przede wszystkim dźwigary, czasa­mi poprzecznice i podłużnice, są wykonywane z drewna klejonego, natomiast po­mosty buduje się jako drewniane klasyczne i drewniane sprężone, a ostatnio również betonowe. Zdarzają się próby zastosowania pomostów stalowych czy nawet z kompozytów polimerowych. Natomiast stal (w zasadzie wyłącznie galwanizowa­na, czasami metalizowana) stosowana jest w połączeniach (blachy węzłowe, łączni­ki), jako wieszaki i poprzecznice oraz w łożyskach. Czasami ramy portalowe w mostach łukowych i kratownicowych są wykonywane ze stali. Dotyczy to również wiatrownic, balustrad oraz barier ochronnych.
Elementy drewniane są podwójnie zabezpieczane w celu utrzymania odpowied­niej wilgotności oraz, aby zmniejszyć skutki działania czynników biologicznych i chemicznych. Dokonuje się tego najpierw na etapie produkcji elementów, a po­tem po zmontowaniu konstrukcji w całość. Na kładkach dla pieszych i rowerzystów oraz na mostach drogowych stosuje się nawierzchnię asfaltową, drewnianą, choć zdarzają się natryski np. polimetanowo-epoksydowe.

(…)

… niemal całkowite zahamo­wanie tej formy budownictwa. Przyczynił się do tego również intensywny eksport tarcicy i związany z tym jej deficyt oraz wysokie ceny na rynku wewnętrznym. W tym okresie drewno w Polsce stanowiło jedynie materiał uzupełniający i służyło głównie do wykonania okien, drzwi, podłóg, więźb dachowych, deskowań i ogrodzeń.
W Polsce buduje się mosty drewniane, wtedy gdy trzeba szybko…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz