Chemiczne środki ochrony drewna - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 532
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Chemiczne środki ochrony drewna - wykład - strona 1 Chemiczne środki ochrony drewna - wykład - strona 2 Chemiczne środki ochrony drewna - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Chemiczne środki ochrony drewna
Można wyróżnić następujące grupy impregnatów [26], [139]:
środki zabezpieczające konstrukcje przed wilgocią,
• impregnaty grzybo- i owadobójcze,
• środki opóźniające zapłon drewna,
• środki działające łącznie.
Impregnaty powinny być:
• nieszkodliwe dla ludzi i zwierząt,
• nieszkodliwe lub w nieznacznym stopniu oddziałujące w stosunku do innych materiałów,
• skuteczne w działaniu w stosunku do grup organizmów, przed którymi drew­no ma być chronione, czyli o właściwej toksyczności,
• niekumulujące się w organizmach ludzi,
• niedziałające mutagennie i kancerogennie,
• dobrze wnikające w drewno,
• odporne na wymywanie,
• łatwe w stosowaniu,
• trwałe w działaniu.
Chroniąc drewno zawsze zabezpieczamy je przed określonym czynnikiem nisz­czącym lub likwidujemy ten czynnik. Chemiczne środki ochrony drewna są stoso­wane w celu uzyskania określonych, nowych właściwości drewna, co ma zapewnić większą jego trwałość zarówno na etapie surowca jak i materiału konstrukcyjnego.
Ze względu na celowość użycia chemiczne środki ochrony drewna można po­dzielić na:
• środki biobójcze, mające chronić drewno przed czynnikami biokorozji lub zwalczać te czynniki (środki grzybobójcze, bakteriobójcze., owadobójcze, mięczakobójcze, substancje wabiące np. owady, substancje odstraszające np. owa­dy, zaburzające cykl rozwojowy np. owadów, wzmagające aktywność biolo­giczną innych pestycydów),
• środki hydrofobizujące, zmniejszające po ' •. w umie wody przez drewno, a tym samym ograniczające warunki sprzyjające pęcznieniu • środki chroniące powierzchnię drewna przed działaniem promieni ultrafiole­towych oraz nadające • we walory estetyczne,
• środki obniżające palność drewna.
Niektóre z wymienionych środków mogą łączyć kilka zakresów działania, ale nie ma uniwersalnego preparatu do ochrony drewna.
Ze względu na moment działania czynników biodegradacji można podzielić chemiczne środki ochrony drewna na środki o działaniu:
• zabezpieczającym (prewencyjnym),
• zwalczającym (dezynsekcyjnym, dezynfekcyjnym).
Zgodnie z systematyka przyjętą w Polsce środki ochrony drewna o działaniu zabezpieczającym oznacza się literą A, a o działaniu zwalczającym literą B.
Ze względu na stan skupienia chemiczne środki ochrony drewna dzielimy na ciekłe i gazy, choć czasami wyróżnia się również ciała stałe i tzw. substancje.
Najczęściej stosowane są ciekłe środki ochrony drewna, dlatego wyróżniono ich podział na:

(…)

… na:
• typowe impregnaty, • substancje do nasycania drewna w masie lub przynajmniej możliwie głębokich
jego warstw,
emulsje wodne do pokrywania powierzchni kory i drewna, mogące także płytko w nie wnikać,
• środki powłoko twórcze, pokrywające powierzchnię materiału.
Istotny jest także podział wymienionych środków z uwagi na cechy użytko­we oraz ewentualnie rodzaj rozpuszczalnika stosowanego przy wprowadzaniu…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz