Metody impregnacji drewna - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 700
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Metody impregnacji drewna - wykład - strona 1 Metody impregnacji drewna - wykład - strona 2 Metody impregnacji drewna - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Metody impregnacji drewna
Impregnacją drewna nazywa się nasycanie tkanki drzewnej ciekłymi roztworami substancji chemicznych o działaniu grzybobójczym (fungicydy), owadobójczym (in­sektycydy) oraz ogniochronnym.
Stosując w konstrukcjach nowe drewno najlepiej jest korzystać z tarcicy nasy­conej metodami przemysłowymi (ciśnieniowymi). W zależności od warunków, w ja­kich to drewno będzie użytkowane wymagane jest stosowanie odpowiednich środ­ków oraz metod nasycania. Wyróżnia się pięć klas środowiskowych zagrożenia dla drewna:
I - drewno użytkowane pod dachem,
II - drewno użytkowane pod dachem, narażone na zawilgocenie,
III - drewno użytkowane na zewnątrz, bez kontaktu z gruntem,
IV - drewno użytkowane na zewnątrz, w kontakcie z grantem lub z wodą,
V - drewno konstrukcyjne w wodzie morskiej.
W praktyce spotyka się jednak wiele obiektów użytkowanych od dawna, które w celu zapewnienia ich dalszej eksploatacji i wydłużenia trwałości należy poddać pracom zabezpieczającym przez doimpregnowanie drewnianych elementów. Im­pregnacje takie wykonuje się najczęściej przy zastosowaniu prostych metod po­wierzchniowych.
Trwałość konstrukcji drewnianej zależy od wielu omawianych czynników, ale również od doboru metody impregnacji i przestrzegania reżimów technologicz­nych z nią związanych. W tym celu należy znać mechanizmy wnikania impregna­tów do drewna.
Drewno ma strukturę porowato-włoskowatą. Jest ono zasobne w kapilary wy­pełnione w mniejszym lub większym stopniu wodą. W zależności od stopnia wil­gotności będzie ono pochłaniało płyny na zasadzie kapilarnej (naczyń włoskowatych) oraz na zasadzie praw dyfuzji (wyrównywania stężeń),
Impregnaty wodnorozpuszczalne są wodnymi roztworami soli i wnikają na zasadzie kapilarnej i dyfuzji. Wtedy wilgotność drewna nie ma wpływu na ich pe­netrację w głąb materiału. Natomiast środki oparte na bazie rozpuszczalników or­ganicznych (benzyny, oleje), ze względu na brak zdolności mieszania się z wodą, będą wnikały na zasadzie kapilarnej wyłącznie do drewna suchego. Im niższa bę­dzie wilgotność drewna, tym lepsza będzie penetracja impregnatu rozpuszczalni­kowego w głąb materiału.
Wnikanie impregnatów na zasadzie kapilarnej może zachodzić tylko w drew­nie powietrzno-suchym, pozbawionym wody wolnej. Głębokość wnikania cieczy impregnującej w głąb drewna zależy od;
• średnicy kapilar,
• lepkości cieczy,
• napięcia powierzchniowego cieczy,
• czasu zanurzenia drewna w impregnacie lub jego ilości na powierzchni.
Mniejsze średnice kapilar zapewniają intensywniejsze i głębsze wnikanie. Pod­wyższenie temperatury impregnatów oleistych obniża ich lepkość, a zatem zwięk­sza przez kapilary. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz