Dr inż. Sławomir Kciuk

note /search

Analiza ruchu wahadeł sprzężonych - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Mechanika
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1232

Mechanika Ćwiczenie „F”: Analiza ruchu wahadeł sprzężonych Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest badanie ruchu układu drgajacego o dwóch stopniach swobody na przykładzie ruchu wahadeł sprzężonych. Wstęp teoretyczny Wahadłem sprzężonym nazywamy układ dwóch wahadeł fizycznych sprzężonych ze sobą za...

Ilustracja zasady zachowania pędu - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Mechanika
Pobrań: 112
Wyświetleń: 903

Mechanika Ilustracja zasady zachowania pędu Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest wyznaczenie prędkości pocisku za pomocą wahadła balistycznego oraz ilustracja zasady zachowania pędu. Wykorzystane zależności Wahadło balistyczne skr...

Laboratorium mechaniki ogólnej

 • Politechnika Śląska
 • Mechanika
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1113

Laboratorium Mechaniki Ogólnej Ćwiczenie: C. Pełny temat ćwiczenia wg. Wykazu tematów. Pomiar momentu bezwładności brył sztywnych za pomocą wahadła skrętnego. Cel ćwiczenia. Celem ćwiczenia jest zbadanie elipsoidy bezwładności bryły sztywnej za pomocą wahadła skrętnego. Wstęp

Twierdzenia mechaniczne - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Mechanika
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1015

Suma geometryczna, wypadkowa i wektor główny - geometryczne przedstawienie. Suma geometryczna. UWAGA!!! Plan sił rysujemy zawsze z zachowaniem skali. - suma geometryczna Aby uzyskać sumę geometryczną sił należy zbudować wielobok sił, w którym wektory sił odkładamy równolegle do ich lini działani...

Wstęp do mechaniki - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Mechanika
Pobrań: 126
Wyświetleń: 840

Belka pręt dowolnego przekroju podpartym w jednym lub 2 punktach i obciążony siłami zginającymi go. Ciało doskonale sztywne wzajemne odległości cząstek nie ulegają zmianie. Ciało nie podlega żadnym odkształceniom pod wpływem działających sił Dwa układy są sobie równe wtedy gdy ich wektory główne i...

Wykład - przedmiot mechaniki

 • Politechnika Śląska
 • Mechanika
Pobrań: 98
Wyświetleń: 749

Mechanika dr inż. Sławomir Kściuk Wykład 1 MECHANIKA Mechanika - dział fizyki mówiący o ruchu ciał materialnych pod wpływem działających sił. Podstawowe pojęcia mechaniki to: Punkt materialny. Układ punktów materialnych.

Wykład - prawa newtona

 • Politechnika Śląska
 • Mechanika
Pobrań: 63
Wyświetleń: 644

Mechanika dr inż. Sławomir Kściuk Wykład 2 PRAWA NEWTONA I Prawo Newtona. Jeżeli na ciało nie działają żadne siły lub działające siły równoważą się, to ciało pozostaje w spoczynku lub porusza się ruchem jednostajnym po lini prostej. II ...

Wykład - Moment siły względem osi

 • Politechnika Śląska
 • Mechanika
Pobrań: 392
Wyświetleń: 2499

Mechanika dr inż. Sławomir Kściuk Wykład 3 Moment siły względem osi jest równy zero, gdy siła jest równoległa do osi lub gdy linia działania siły przecina oś. Moment siły względem punktu o jest sumą, momentów sił względem osi: x, y, z przeci...

Wykład - Warunki równowagi dowolnego przestrzennego układu sił

 • Politechnika Śląska
 • Mechanika
Pobrań: 392
Wyświetleń: 2506

Mechanika dr inż. Sławomir Kściuk Wykład 5 Warunki równowagi dowolnego przestrzennego układu sił. Przestrzenny dowolny układ sił znajduje się w równowadze jeżeli algebraiczne sumy rzutów wszystkich sił na trzy osie układu współrzędnych i algebraiczne sumy momentów wszystkich sił względem tych osi...

Wykład - Suma geometryczna, wypadkowa i wektor główny

 • Politechnika Śląska
 • Mechanika
Pobrań: 301
Wyświetleń: 4417

Mechanika dr inż. Sławomir Kściuk Wykład 6 Suma geometryczna, wypadkowa i wektor główny - geometryczne przedstawienie. Suma geometryczna. UWAGA!!! Plan sił rysujemy zawsze z zachowaniem skali. - suma geometryczna Aby uzyskać sumę geometryczną sił należy zbudować wielobok sił, w którym wektory ...