Wykład - przedmiot mechaniki

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 602
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu

Fragment notatki:

Mechanika dr inż. Sławomir Kściuk
Wykład 1
MECHANIKA
Mechanika - dział fizyki mówiący o ruchu ciał materialnych pod wpływem działających sił.
Podstawowe pojęcia mechaniki to:
Punkt materialny.
Układ punktów materialnych.
Bryła sztywna.
Ad1. Punktem materialnym - nazywamy punkt geometryczny, który posiada pewną skończoną masę.
Ad2. Układem punktów materialnych - nazywamy zbiór punktów materialnych.
Ad3. Bryłą sztywną - nazywamy układ punktów, w którym wzajemne odległości nie ulegają zmianie.
Pojęcia pierwotne w mechanice:
Przestrzeń - jest to wielkość związana z określeniem położenia punktu lub ciała.
Czas - II wielkość pierwotna
Masa - miara służąca do scharakteryzowania i do porównania ciał materialnych w oparciu o podstawowe eksperymenty
Siła - jest miarą oddziaływania jednego ciała na drugie po przez kontakt bezpośredni obu ciał, bądź na odległość ( pola magnetyczne ).
Mechanika Newtonowska - wielkości niezależne
Mechanika realistyczna - wielkości zależne przy dużych prędkościach
Mechanika klasyczna - zajmuje się badaniem warunków spoczynku i ruchem punktów materialnych i brył sztywnych w funkcji czterech pojęć podstawowych.
Podział wielkości fizycznych:
- skalary,
- wektory.
Skalar - to wielkość, którą można określić za pomocą jednej liczby rzeczywistej ( np. czas, masa, energia, praca, moc, gęstość ).
Wektor - jest to wielkość określona liczbą, posiadająca kierunek i zwrot w przestrzeni ( np. siła, prędkość, przyspieszenie ). Obrazem wektora jest odcinek skierowany. Określając wektor należy podać:
- Wartość ( moduł wektora ) - stanowi liczbę jednostek długości narysowanej w przyjętej skali - oznaczenie: - Kierunek ( wyznacza prosta „l” )
- Zwrot ( zaznaczony grotem ) Oznaczenie wektora: Pojęcie siły można określić jako wzajemne oddziaływanie jednego ciała na drugie. Jest wielkością wektorową gdyż dla jednoznacznego opisania należy określić:
Wartość liczbową - długość odcinka CD.
Kierunek - który wyznacza prosta „l”.
Zwrot - oznaczony grotem.
Punkt D ( punkt zetknięcia wektora siły z ciałem ) nazywamy punktem przyłożenia siły.


(…)

… lub na całej powierzchni ( np. siła nacisku jednego ciała położonego na drugie, siła wiatru napierającego na ścianę budynku ).
Siły objętościowe lub masowe - są to siły, których działanie jest rozłożone na całą objętość ciała.
Podział sił:
siły wewnętrzne,
siły zewnętrzne:
- siły czynne,
- siły bierne.
Siły zewnętrzne - są to siły oddziaływania pomiędzy poszczególnymi ciałami lub bryłami sztywnymi, źródłem działania tych sił są inne ciała.
Siły zewnętrzne czynne - są to takie siły, które próbują zmienić stan spoczynkowy lub ruchowy ciała.
Siły zewnętrzne bierne - występują w miejscach ograniczających swobodę ruchu ciała w tzw. podporach, występują one podczas działania sił zewnętrznych czynnych przeciwdziałając ruchowi.
Siły wewnętrzne - siły oddziaływania pomiędzy cząsteczkami materii tego samego ciała…
… po dokonaniu „myślowego” przecięcia przez ciało.
DEF. MOMENTU SIŁY WZGLĘDEM PUNKTU: Momentem siły względem punktu ( nazwanego punktem „O” ) nazywamy wektor momentu O równy iloczynowi wektorowemu promienia wyprowadzonego z punktu O do wektora i wektora siły .
O = Jego kierunek ( O ) jest prostopadły do płaszczyzny utworzonej przez wektory i .
Jego wartość jest równa =Fd.
Zwrot O zgodny z regułom śruby…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz