Pojęcia i zasady mechaniki technicznej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1547
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pojęcia i zasady mechaniki technicznej - strona 1 Pojęcia i zasady mechaniki technicznej - strona 2 Pojęcia i zasady mechaniki technicznej - strona 3

Fragment notatki:

POJĘCIA I ZASADY MECHANIKI TECHNICZNEJ  Mechanika techniczna  obejmuje dwa zasadnicze działy: mechanikę ogólną i wytrzymałość materiałów. Mechanika ogólna , zwana również mechaniką teoretyczną, zajmuje się ustalaniem ogólnych praw ruchu i równowagi  ciał materialnych oraz zastosowaniem tych praw do pewnych wyidealizowanych schematów ciał materialnych, takich  jak: punkt materialny i ciało doskonale sztywne. Wytrzymałość materiałów  jest nauką stosowaną, zajmującą się badaniem zjawisk występujących w ciałach  rzeczywistych (odkształcalnych). Głównym jej zadaniem jest określenie wytrzymałości i sztywności urządzenia,  konstrukcji lub elementu maszyny, czyli określenie odporności na zniszczenie. Mechanikę ogólną można podzielić na kinematykę i dynamikę.   Kinematyka  zajmuje się ilościowym badaniem ruchu ciał, bez uwzględniania czynników fizycznych, wywołujących  ten ruch, jest więc pewnego rodzaju geometrią ruchu w czasie. W  dynamice  rozważa się zachowanie ciał materialnych  w zależności od działających na nie sił. Dynamika  dzieli się na statykę i kinetykę.  Statyka  jest szczególnym przypadkiem dynamiki polegającym na tym, że siły działające na ciało materialne znajdują  się w równowadze, co oznacza, że ciało jest w spoczynku lub porusza się ruchem jednostajnym prostoliniowym. Kinetyka  jest tym działem dynamiki, który ustala prawa zachowania się ciał materialnych, na które działa  niezrównoważony układ sił. Ciała materialne znajdują się wtedy w ruchu. Mechanika ogólna jest podstawową dyscypliną do badania stanu równowagi lub ruchu ciała doskonale sztywnego  (nieodkształcalnego). Mechaniką ciał stałych odkształcalnych zajmują się takie działy mechaniki technicznej, jak  wytrzymałość materiałów, teoria sprężystości, teoria plastyczności, reologia. Podobnie badaniem ruchu cieczy i gazów  zajmuje się mechanika płynów, która w ramach hydromechaniki zajmuje się badaniem ruchu cieczy, a w ramach  aeromechaniki - badaniem ruchu gazów. Mechanika  jako nauka ścisła powstała w Grecji i Egipcie w IV wieku p.n.e. Jej twórcami byli Arystoteles (384 - 322  p.n.e.) i Archytas z Tarentu (IV wiek p.n.e.). Prace ich dotyczyły maszyn prostych, stosowanych w technice uzbrojenia i  budownictwie. Punktem zwrotnym w rozwoju mechaniki były prace Archimedesa (287 - 212 p.n.e.). Ustanowił on  prawa składania i rozkładania sił równoległych, teorię dźwigni oraz określił środki ciężkości różnych figur  geometrycznych i brył. Od Ptolemeusza - Klaudiusza (II wiek n.e.) aż do czasów Leonarda da Vinci (1452 - 1519)  wystąpił pewien zastój w rozwoju mechaniki. Leonardo da Vinci zajmował się zagadnieniami dotyczącymi równi 

(…)

… jest mechanika kwantowa, którą zapoczątkowali: Max Planck (1858 - 1947), Erwin
Schrödinger (1887 - 1961) i Paul Dirac (ur. 1902). Twórcą mechaniki relatywistycznej, opartej na teorii względności,
jest Albert Einstein (1879 - 1955).
Spośród polskich uczonych szczególnie zasłużonych w rozwoju mechaniki należy wymienić: Maksymiliana Tytusa
Hubera i Stefana Banacha.
Mechanika jako nauka ścisła powstała w Grecji…
… wariacyjnych.
Uzupełnieniem mechaniki jest mechanika kwantowa, którą zapoczątkowali: Max Planck (1858 - 1947), Erwin
Schrödinger (1887 - 1961) i Paul Dirac (ur. 1902). Twórcą mechaniki relatywistycznej, opartej na teorii względności,
jest Albert Einstein (1879 - 1955).
Spośród polskich uczonych szczególnie zasłużonych w rozwoju mechaniki należy wymienić: Maksymiliana Tytusa
Hubera i Stefana Banacha.
Podstawą…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz