Twierdzenia mechaniczne - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 119
Wyświetleń: 826
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Twierdzenia mechaniczne - wykład - strona 1 Twierdzenia mechaniczne - wykład - strona 2 Twierdzenia mechaniczne - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Suma geometryczna, wypadkowa i wektor główny - geometryczne przedstawienie.
Suma geometryczna.
UWAGA!!! Plan sił rysujemy zawsze z zachowaniem skali.
- suma geometryczna
Aby uzyskać sumę geometryczną sił należy zbudować wielobok sił, w którym wektory sił odkładamy równolegle do ich lini działania traktując jako wektory swobodna, dodając kolejno do siebie. Siła wypadkowa - jest to suma geometryczna wszystkich sił układu posiadająca określoną linię działania na planie sił ( ma zastąpić siły działające ).
Wielobok sznurowy.
1, 2, 3, 4 - promienie
- wypadkowa
W celu znalezienia wypadkowej na wieloboku sił wybieramy dowolny punkt O. Wyznaczamy sumę geometryczną, początki i końce sił łączymy z punktem zero. Korzystamy z twierdzenia o trzech siłach, promień 1 przenosimy na plan sił tak aby przecinał linie działania siłę , w punkty w którym promień 1 przecina siłę przykładamy promień 2 ( tak aby jednocześnie przecinał siłę ), a w punkcie w którym ten promień przecina siłę przykładamy promień 3 tak aby przecinał siłę i tak dalej. W punkcie przecięcia promienia 2 i 3 otrzymujemy punkt przyłożenia wypadkowej.
Wektor główny - jest równy sumie geometrycznej wszystkich sił układu działających w biegunie redukcji.
-
TA SAMA WARTOŚĆ
SUMA GEOMETRYCZNA
NIE MA UMIEJSCOWIONEGO POŁOŻENIA DZIAŁANIA
SIŁA WYPADKOWA
DZIAŁA W PUNKCIE , W KTÓRYM RÓWNOWAŻY DZIAŁANIE SIŁ
WEKTOR GŁÓWNY
DZIAŁA W BIEGUNIE REDUKCJI
Wykreślne wyznaczanie reakcji oraz momentu utwierdzenia przey pomocy wieloboku sznurowego.
Kod postępowania przy wykreślnym wyznaczaniu reakcji:
1. Obieramy skale długości dla planu sił i rysujemy plan sił z uwzględnieniem tej skali. 2. Przyjmujemy skalę sił i wykreślamy wielobok sił zewnętrznych czynnych.
q=2kN/m
Q=4kN
F=5kN
Skala sił: 1cm=1m; 1cm=1kN
3. Odczytać wartości reakcji i kąt nachylenia w odpowiedniej skali.
Wykreślne wyznaczanie reakcji momentu utwierdzenia:
Skala: 1cm=1m; 1cm=1kN
Moment utwierdzenia:


(…)

… w których te siły się przecinają ( punkty Rittera ).
3. Piszemy równania równowagi - równania momentów dla punktów Rittera.
P·a-S6·h1=0
S5·h2=0
P·(b+a)+S4·h3=0
Kryteria wyznaczania prętów zerowych w kratownicy.
Tarcie.
Tarciem - nazywamy zjawisko powstania sił stycznych do powierzchni styku dwóch ciał. Siły te są siłami oporu i możemy je zdefiniować jako siły zapobiegające ruchowi, który powstał by przy więzach…
…, styczna do przekroju
- moment skręcający
- moment gnący, styczny do przekroju
daje para sił przyłożona do pręta. Moment skręcający działa tylko na pręty w układzie przestrzennym.
Działanie na pręt wektora momentu gnącego przedstawia poniższy rysunek. Siły wewnętrzne w prętach płaskich i prostych.
Pręty płaskie - leżą na płaszczyźnie ( nie mają przekroju ).
W prętach płaskich wyróżniamy jedynie siły…
… graniczną wartość to przyjmujemy znak równania T-μN.
Doświadczenie Columba.
Przy założeniu, że ciało jest w równowadze równania równowagi mają następującą postać:
Σ FX=0, F-T=0
Σ FY=0, N-G=0
Stożek tarcia.
Jeżeli siłą działająca na ciało znajduje się w środku stożka to ciało pozostanie w spoczynku.
Współczynnik tarcia statycznego wynosi od 0,6( skórza po drewnie )÷0,03( stal po lodzie ).
T=tgα·N T≤μN
tgα=μ…
… tocznego.
Równania równowagi:
Równanie momentu nie jest spełnione.
Teoretyczny model tarcia tocznego.
Podstawiamy równania sił Fix i Fiy do równania momentu:
Współczynnik tarcia tocznego f jest współczynnikiem wymiarowym [ jednostka długości ].
Wielkością charakterystyczną tarcia tocznego jest moment tarcia tocznego równy współczynnikowi tarcia tocznego f pomnożonego przez nacisk: Mf=f·N[m·N…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz