Dr inż Małgorzata Wyganowska

note /search

Ekonomia ogólna

 • Politechnika Śląska
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1575

in.: globalizacja, Światowa Organizacja Handlu, ruch antyglobalistyczny, gospodarka światowa, zasoby rzadkie. GLOBALIZACJA Globalizacja - pojęcie używane do opisywania zmian w społeczeństwach i gospodarce światowej, które wynika...

Zasoby rzadkie

 • Politechnika Śląska
Pobrań: 287
Wyświetleń: 2331

Zasoby rzadkie - rzadkość w ekonomii oznacza, że wyprodukowana ilość dóbr i usług jest zbyt mała, aby zaspokoić nieograniczone potrzeby człowieka. Charakterystyka zasobu rzadkiego: * prawo malejącego przychodu * zależnie odwrotna lub substytucjonalna Koszt alternatywny - ilość danego dobra, z któr...

Ekonomia dobrobytu - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Ekonomia
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1225

Ekonomia dr inż. Małgorzata Wyganowska Wykład 2 Ekonomia dobrobytu. Ekonomia dobrobytu jest gałęzią ekonomii zajmującą się problemami normatywnymi. Jej celem nie jest opisanie sposobu działania gospodarki, lecz ocena tego, czy działa ona dobrze. Równość i efektywność Równość pozioma oznacza jed...

Państwo w gospodarce mieszanej - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Ekonomia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 637

Ekonomia dr inż. Małgorzata Wyganowska Wykład 4 Państwo w gospodarce mieszanej. Co robi państwo? Państwo ustanawia prawa i przepisy szczegółowe. Państwo sprzedaje i kupuje dobra i usługi., np. obrona narodowa, oświata, parki, drogi itp. Państwo dokonuje płatności transferowych. Płatności tran...

Popyt, podaż i rynek - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Ekonomia
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1421

Ekonomia dr inż. Małgorzata Wyganowska Wykład 5 Popyt podaż i rynek Rynek to zespół warunków, które doprowadzają do kontaktu pomiędzy kupującymi i sprzedającymi w procesie wymiany dóbr i usług. Popyt, cena, równowaga rynkowa. Popyt to ilość dobra, jaką nabywcy są gotowi zakupić przy różnym pozi...

Pytania z egzaminu

 • Politechnika Śląska
 • Ekonomia
Pobrań: 553
Wyświetleń: 1092

Makro! Podstawowe obszary problemowe makroekonomii: bezrobocie, inflacja, wzrost gospodarczy, polityka makroekonomiczna. Produkt Krajowy Brutto to: miara wielkości produkcji wytworzonej przez czynniki wytwórcze zlokalizowane na terytorium danego kraju. Produkt narodowy brutto to: miara całkowitych...

Ryzyko w działalności gospodarczej - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Ekonomia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 553

Ekonomia dr inż. Małgorzata Wyganowska Wykład 7 Ryzyko w działalności gospodarczej. Indywidualne postawy wobec ryzyka Gra uczciwa to taka gra, w przypadku której zyski - przeciętnie rzecz biorąc- są równe zeru. Typ człowieka Decyzja o udziale w grze Ubezpieczenie przy niekorzystnych stawkach ...

Wstęp do ekonomii - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Ekonomia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 686

Ekonomia dr inż. Małgorzata Wyganowska Wykład 1 Jakie dobra czy usługi wytwarzać? Jak je wytwarzać? Dla kogo je wytwarzać? EKONOMIA jest nauką badającą, w jaki sposób społeczeństwo gospodarujące decyduje o tym co, jak i dla kogo wytwarzać. Przykładowe problemy ekonomiczne. Szoki cenowe na ryn...

Inflacja - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Ekonomia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 840

Ekonomia dr inż. Małgorzata Wyganowska Wykład 12 INFLACJA Inflacja to proces ekonomiczny, którego cechą charakterystyczną jest wzrost cen towarów, który polega na wzroście ilości pieniędzy w obiegu w stopniu silniejszym od wzrostu masy towarowej. Bez względu na ustrój polityczny czy gospodarczy t...

Koniunktura gospodarcza - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Ekonomia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 763

Ekonomia dr inż. Małgorzata Wyganowska Wykład 9 KONIUNKTURA GOSPODARCZA Koniunktura gospodarcza to splot warunków i czynników zasadniczo wpływających na sytuację gospodarczą kraju czy świata. W języku potocznym dobra koniunktura oznacza rozwój gospodarczy i równowagę ekonomiczną, a zła koniunktur...